Bracia Henn w Inowrocławiu
6 gru 2016 14:42

W przeddzień konferencji firma Bracia Henn przygotowała blok tematyczny obejmujšcy takie zagadnienia, jak oferowane przez firmę rozwišzania dla przygotowalni, system zarzšdzania produkcjš PECOM czy druk cyfrowy. Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, prowadzili członek zarzšdu Braci Henn Grzegorz Zalewski, szef działu prepress Ryszard Barański i Marcin Modelski, dyrektor sprzedaży maszyn drukujšcych i introligatorskiech. Po konferencji uczestników zaproszono do zwiedzenia drukarni Pozkal, sztandarowego klienta firmy Bracia Henn. W skład jej parku maszynowego wchodzš m.in. system CtP Fuji Luxel T-9600, trzy arkuszowe maszyny offsetowe MAN Roland (w tym 5-kolorowa formatu B1, zainstalowana przed kilkoma miesišcami) oraz urzšdzenia do obróbki introligatorskiej. Gospodarzem tej częœci prezentacji był Tadeusz Chęsy, prezes drukarni Pozkal. Warto dodać, że specjalnie na potrzeby konferencji firma Bracia Henn zainstalowała w drukarni cyfrowš maszynę drukujšcš DICOpress firmy MAN Roland. Drukowano na niej m.in. przygotowywanš przez pracowników drukarni Pozkal i firmy Bracia Henn ăGazetę KonferencyjnšÓ, wydawanš specjalnie z okazji czerwcowych wydarzeń. Poniżej prezentujemy krótkie omówienie poszczególnych częœci bloku tematycznego przygotowanego przez firmę Bracia Henn. PECOM Đ system zarzšdzania produkcjš Firma MAN Roland po raz pierwszy zaprezentowała kompletny system sterowania produkcjš w 1990 roku na targach DRUPA. System PECOM umożliwia techniczne planowanie produkcji, automatyczne wstępne przygotowanie maszyny, a także sterowanie i regulację całego procesu drukowania, rejestruje wszystkie czynnoœci w czasie pracy maszyny i może je odtworzyć w dowolnym czasie Đ standardowo zapamiętuje 5 tys. zleceń. Dotychczas MAN Roland zainstalował ponad 500 tych systemów; w Polsce pracuje 6 instalacji, a największa konfiguracja obejmuje 3 wielokolorowe maszyny w drukarni Pozkal. PECOM umożliwia podłšczenie maszyn (objętych systemem) do cyfrowego workflow (zakładowej sieci sterowania produkcjš). Przyszłoœć CtP i płyt offsetowych Trendy w dziedzinie prepress występujšce w Europie zwišzane sš z technologiš CtP. Wykonywanie form drukowych w systemie CtP Đ przede wszystkim ze względu na konkurencyjnoœć kosztów w stosunku do bezpoœredniego obrazowania w maszynie Đ ma zapewnionš przyszłoœć, szczególnie w œrednich i dużych formatach. Firma Bracia Henn posiada w swojej ofercie najnowsze materiały do tej technologii, w tym: płyty czułe na œwiatło fioletowe do formatów B2 i B1, płyty termiczne przeznaczone do dużych formatów, najnowsze płyty Fuji Brillia LH-PSE o bardzo wysokiej rozdzielczoœci wywoływane w chemii przyjaznej dla œrodowiska, a także płyty Brillia LD-NS niewymagajšce żadnej obróbki po naœwietleniu Đ przeznaczone do niskich nakładów, stosowane w maszynach DI. Firma oferuje także systemy CtP Fuji Luxel do różnych formatów, z bardzo wydajnš diodš fioletowš. Jak zapewnia producent, sš to jedne z najszybszych naœwietlarek CtP na œwiecie. Druk cyfrowy w drukarniach arkuszowych Według prowadzšcego prelekcję Ryszarda Barańskiego elektroniczne systemy drukowania będš się dalej rozwijać stanowišc uzupełnienie dla tradycyjnego offsetu wszędzie tam, gdzie wymagane sš druki personalizowane lub przeznaczone dla okreœlonych grup odbiorców. MAN Roland będzie dalej rozwijał prezentowanš już na różnych targach rodzinę maszyn DICO: zarówno arkuszowe z centralnym cylindrem, jak również maszyny zwojowe o budowie modułowej, tak w technologii coldset, jak i heatset. Prowadzone sš również prace zmierzajšce do zastosowania modułów lakierujšcych in-line, co znacznie rozszerzy możliwoœci zadrukowywania opakowań. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>