Branża poligraficzna częścią innowacyjnej gospodarki
6 gru 2016 14:48

Z końcem lipca zakończył się pierwszy nabór wniosków do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w ramach działania 4.4 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”. Był to największy w historii konkurs o unijne dotacje dla firm realizujących inwestycje. Środki przeznaczone do rozdania w tym konkursie wynoszą 1,4 mld zł, z tego 1,0 mld zostało przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Oczywiście trudno jeszcze wydawać ostateczne opinie, jednakże prawdopodobnie nie zostaną rozdane wszystkie środki przeznaczone dla sektora MSP. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim bardzo wyśrubowane „kryteria wejścia”: opracowując warunki udziału przedsiębiorstw w konkursie do działania 4.4 określono, iż projekt musi dotyczyć innowacji stosowanej w skali światowej nie dłużej niż 3 lata, a wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją nie może być mniejsza niż 8 mln EUR. Półtora miesiąca przed zakończeniem naboru wniosków do powyższego działania zakończyły się targi drupa, na których światowi liderzy w produkcji maszyn i urządzeń poligraficznych zaprezentowali swoje najnowsze urządzenia. W wielu z nich zostały zastosowane najnowsze technologie, w związku z czym mogłyby one zostać dofinansowane w ramach działania 4.4 POIG. Niestety, problemem dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw jest także przygotowanie inwestycji o minimalnej wartości 8 mln zł; wielu firm po prostu nie stać na realizację takich projektów. Firmy chcące realizować projekt korzystając z kredytu bankowego mają natomiast problemy z otrzymaniem promes bankowych na otrzymanie kredytu inwestycyjnego. Innymi działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w ramach gospodarki elektronicznej” oraz działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego Biznesu typu B2B”. Pierwsze z tych działań dotyczy świadczenia tzw. e-usług, czyli usług świadczonych na odległość przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Nie może to być jednak działalność sklepu internetowego, gdyż ten nie świadczy usług, lecz prowadzi sprzedaż towarów. Przykładem e-usługi w branży poligraficznej jest np. usługa polegająca na druku materiałów, które zostały przygotowane przez klienta w domu, przesłane za pomocą sieci teleinformatycznej i nie wymagały dalszej obróbki przez osoby w drukarni. Obecnie są już oferowane systemy umożliwiające np. stworzenie kalendarza wg własnego wzoru, a następnie jego wysłanie za pomocą specjalnego programu komputerowego, który jest zintegrowany z odpowiednią maszyną drukującą. Na takie projekty polegające na wdrożeniu e-usług także można otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Program jest przeznaczony dla małych firm, działających na rynku nie dłużej niż 1 rok; mogą się one ubiegać o wsparcie w wysokości nawet 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia dotacją, a maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys EUR. Działanie 8.2 dotyczy wdrażania współpracy elektronicznej pomiędzy firmami. O wsparcie w ramach tego działania mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracujące między sobą na zasadzie zawartych umów. Działanie to jest szczególnie ciekawe dla firm współpracujących w ramach klastrów. W branży poligraficznej działanie to powinno wzbudzić zainteresowanie szczególnie firm, które ściśle ze sobą współpracują, np. dostawca papieru, dostawca farb, studio DTP, drukarnia. Mogą one wdrożyć wspólny system komputerowy, za pomocą którego będą składane zamówienia, realizowane płatności, a także umożliwi on śledzenie stanu realizacji złożonych zamówień; na takie projekty można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 2 mln zł. Konkursy dla firm w ramach działań 8.1 i 8.2 zostaną ogłoszone na przełomie sierpnia i września, a wnioski będzie można składać prawdopodobnie do końca października. W działaniach tych nie ma tak surowych wymagań odnośnie do projektów, jak to jest w przypadku działania 4.4, więc pozostaje mieć nadzieję, że wzbudzą one zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw.