Canon przedstawia nowe urzšdzenia
6 gru 2016 14:42

Na spotkaniu w warszawskiej siedzibie firmy Canon Polska zaprezentowano dziennikarzom prasy branżowej nowš linię urzšdzeń wielofunkcyjnych z literkš ăiÓ w nazwie Đ ăiÓ jak ăinteligentneÓ. Urzšdzenia te z serii iR Đ 2200, 2800 i 3300 Đ służš bowiem, jak to udowadniali podczas pokazu przedstawiciele firmy, do inteligentnej dystrybucji dokumentów, tj. kopiowania, wysyłania, odbierania. Dokumenty mogš być przesyłane do urzšdzenia w postaci tradycyjnej, czyli na papierze, bšdŸ w postaci plików cyfrowych. ăInteligentnyÓ system może je wydrukować (również zdalnie i kaskadowo), przesłać faksem, wysłać pocztš elektronicznš (urzšdzenie także skanuje oryginały i wysyła jako załšczniki w formacie TIFF, MTIFF lub PDF), przesłać na serwer FTP lub do skrzynki pocztowej (Mail Box), gdzie mogš być przechowywane do póŸniejszego użytku albo wysyłane i edytowane poprzez sieć z PC. Skaner zawarty w systemie iR22/3300 umożliwia konwertowanie dokumentów i wysyłanie ich bezpoœrednio z urzšdzenia, podczas gdy w innych systemach konieczny jest oddzielny komputer do ăœcišganiaÓ obrazów. Wysyłajšc dokument pocztš elektronicznš można to robić bšdŸ z panela wpisujšc nowy adres, bšdŸ skorzystać z ksišżki adresowej przechowywanej w systemie, mogšcej pomieœcić 1800 pozycji. Z ksišżki można również korzystać przy wysyłaniu faksów (także przez Internet), gdyż zawiera ona różne typy adresów: nie tylko e-mail, lecz również numery faksów telefonicznych bšdŸ adresy ifax. Możliwe jest również wysyłanie grupowe. Po wykonaniu zadanej pracy urzšdzenie może wysłać potwierdzenie (np. e-mailem). Kolejnš prezentowanš nowoœciš Canona był ploter wielkoformatowy W7200; była to jego pierwsza oficjalna prezentacja w Polsce. Po raz pierwszy został pokazany na targach CeBIT 2002 w Hanowerze. Canon produkuje urzšdzenia do druku wielkoformatowego od roku 1999 (za wielki uważany jest w firmie format powyżej A3); obecnie ma w ofercie zarówno plotery graficzne, jak i do zastosowań inżynierskich typu CAD/CAM. W7200 to ploter graficzny drukujšcy do formatu A0 z maks. szerokoœciš 36Ó (917 mm) i rozdzielczoœciš 600 x 1200 dpi (jakoœć fotograficzna). Może drukować na folii oraz na papierze zwykłym, powlekanym i błyszczšcym, ciętym (A4-A0) lub z roli (A3-A0) o gruboœci od 0,08 do 0,5 mm. Bardzo dogodne jest wyposażenie urzšdzenia w tzw. rolkę odbiorczš, gdyż maks. długoœć zadruku wynosi (przy bannerach) 18 metrów! Zarówno podawanie papieru, jak i jego odbieranie odbywa się z przodu urzšdzenia. Prędkoœć drukowania to 2 min/A0 w trybie szybkim oraz 6 min/A0 w trybie zwykłym. Głowica drukujšca składa się z 6 zespołów dysz (po jednym na każdy kolor) Đ razem jest to 7680 dysz; możliwy jest również druk dwukierunkowy. Jeden komplet tuszy (stosowany jest tusz ăDyeÓ) wystarcza na ok. 250 wydruków A0. W urzšdzeniu zastosowano system kompresji ROPF opracowany przez firmę Canon, który również automatycznie dostosowuje rozdzielczoœć do charakteru pracy (tekst bšdŸ zdjęcia). Żywotnoœć plotera wynosi 5 lat lub 24 000 wydruków A0. Jego zastosowanie to plakaty, fotografie, wydruki artystyczne, druki korporacyjne; w mniejszym stopniu nadaje się do odbitek próbnych. Cena to ok. 27 tys. zł, urzšdzenie więc charakteryzuje się dobrym stosunkiem ceny do jakoœci, jak zapewniał podczas prezentacji przedstawiciel firmy Atrium Đ Centrum Ploterowe z Opola, która jest dystrybutorem urzšdzenia. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>