Cele zrealizowane w całości
23 lut 2018 12:08

5 lutego br. KBA CEE podsumowała działalność firmy Koenig & Bauer w szczególnym dla niej roku 2017, w którym obchodziła 200-lecie istnienia. Był to kolejny bardzo dobry rok również dla spółki odpowiedzialnej za sprzedaż maszyn w naszym kraju. Oferta KBA CEE jeszcze nigdy nie była tak rozległa, a przychody ze sprzedaży i serwisu plasują ją przed wieloma większymi 

od Polski rynkami, np. krajów Europy Zachodniej. 

Koenig & Bauer cieszy się bardzo dobrą i stabilną kondycją finansową – wartość akcji firmy utrzymuje się na niepodlegającym znaczącym fluktuacjom, wysokim poziomie, co świadczy o stałym zainteresowaniu inwestorów. Jan Korenc, prezes zarządu KBA CEE podkreślił, że nawet w czasach ostatniego kryzysu, który rozpoczął się pod koniec 2008 r., firma nie sięgnęła po żadną formę pomocy finansowej ze strony instytucji państwowych czy bankowych, tylko pomyślnie wdrożyła przemyślany program restrukturyzacyjny. Obecnie ponad 50 proc. obrotów Koenig & Bauer stanowią przychody ze sprzedaży realizowanej przez KBA-Sheetfed, jednostkę zajmującą się produkcją arkuszowych maszyn offsetowych. Założenia koncernu na lata 2018-2021 zakładają wzrost organiczny rzędu 4 proc. rocznie, zyskowność na poziomie 4-9 proc., utrzymanie odpowiedniej elastyczności działań pozwalającej na redukcję poziomu ryzyka biznesowego, dalsze zwiększanie przychodów z usług serwisowych, utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie 45 proc. oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym netto. 

Kolejny udany rok KBA CEE

Spółka KBA CEE również ma za sobą kolejny udany rok. Najlepszym tego potwierdzeniem jest przyznany nam ponownie tytuł The Best Agent 2017 dla najlepszej filii Koenig & Bauer w skali globalnej – pochwalił się Jan Korenc. – Warto dodać, że w roku 2016 zajęliśmy drugie, zaś w 2015 – pierwsze miejsce w tym wewnętrznym rankingu, uwzględniającym szereg czynników i parametrów. Prezes podkreślił jednocześnie, że nie bez wpływu na dobre wyniki firmy pozostaje stabilny stan gospodarek w krajach, które KBA CEE obejmuje swym zasięgiem: Polsce, Czechach i na Słowacji. Obecnie KBA CEE jest 4. filią Koenig & Bauer pod względem przychodów ze sprzedaży oraz 6. w kontekście przychodów z usług serwisowych. To znakomite osiągnięcie, gdyż plasuje nas przed wieloma większymi od Polski rynkami, np. krajów Europy Zachodniej – mówił Jan Korenc.

W trzech krajach obsługiwanych przez KBA CEE pracuje w sumie ponad 500 arkuszowych, zwojowych i fleksograficznych maszyn marki Koenig & Bauer. Spółka zatrudnia 45 osób, z czego ponad połowa to pracownicy działu serwisu. Jak podkreślał Jan Korenc, struktury serwisowe KBA CEE, uwzględniające także podmioty zewnętrzne, liczą sobie ok. 40 specjalistów. Nasz dział serwisu jest dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu – zapewniał prezes KBA CEE. – Jego struktura i współpraca serwisantów ze wszystkich trzech krajów sprawiają, że klienci mogą czuć się w pełni bezpieczni. Co ciekawe, w wielu przypadkach do rozwiązania problemu wystarcza kontakt zdalny – tu sprawdza się znakomicie nasza mobilna platforma sprzedażowo-serwisowa.

W roku 2017 firma KBA CEE dostarczyła do Polski łącznie ponad 20 urządzeń, z których większość stanowiły offsetowe maszyny arkuszowe z serii Rapida w różnych konfiguracjach i klasach formatowych. Jan Korenc przytoczył przykłady kilku z nich, m.in. 17-agregatowej maszyny zainstalowanej w łódzkim zakładzie firmy Amcor. Sprzedaż uzupełniają wdrożenia oprogramowania MIS czeskiej firmy Cicero Group, reprezentowanej w Polsce na zasadach wyłączności przez KBA CEE.

Nasze cele na miniony rok zostały zrealizowane w całości – mówił prezes spółki. – Sprzedaż maszyn pozostała na stabilnym poziomie, odnotowaliśmy też dalszą rozbudowę usług serwisowych, co zaowocowało zyskiem EBIT. Co istotne, od ubiegłego roku nasze wyniki finansowe stanowią część skonsolidowanych wyników całej grupy Koenig & Bauer, zatem działania w Polsce, Czechach i na Słowacji mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w danych podawanych co kwartał przez centralę. Dużym wyzwaniem była dla nas w ubiegłym roku dalsza informatyzacja w zakresie sprzedaży i serwisu, w tym uporządkowanie i poprawa jakości przetwarzanych danych. Jednak firma to przede wszystkim ludzie, dlatego stale inwestujemy w podnoszenie ich kwalifikacji, motywujemy do jeszcze lepszej pracy; wciąż zatrudniamy też kolejne osoby, m.in. w związku z powołaniem do życia dedykowanego działu fleksografii.

Tu Jan Korenc nawiązał do podpisanej niedawno umowy dystrybucyjnej z duńską firmą Nilpeter, produkującą maszyny wąskowstęgowe dedykowane produkcji etykietowej i opakowaniowej: Jednym z naszych wyzwań na rok 2018 jest dalsza rozbudowa i wzmacnianie struktur sprzedażowych i serwisowych, związanych z pojawieniem się w naszej ofercie tej marki. W ramach tego samego działu obsługiwani są też potencjalni i obecni użytkownicy maszyn KBA-Flexotecnica. Nasze portfolio zostało wzbogacone także o nowe urządzenia introligatorskie, z myślą o których również podejmujemy szereg działań w obszarze sprzedaży i serwisu. Musimy przy tym odpowiednio rozłożyć akcenty między naszą bazową działalnością, a więc rynkiem arkuszowego druku offsetowego, a pozostałymi obszarami biznesu KBA CEE.

Drukarnia przyszłości już dziś

DNA niemieckiego koncernu stanowią maszyny arkuszowe, w których ostatnio pojawiło się sporo nowości technologicznych. Jedną z nich jest nowa generacja systemów kontrolno-pomiarowych, wspomagających obsługę maszyn z serii Rapida. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zaktualizowane bądź zupełnie nowe wersje modułów i opcji takich jak QualiTronic ColorControl, służący do pomiaru i kontroli kolorystycznej oraz sterowania nafarbieniem inline, QualiTronic Print Check, QualiTronic PDF Check i QualiTronic PDF High Resolution oraz QualiTronic Sheet Ident, czyli zintegrowany w samonakładaku moduł znakowania arkuszy – wyliczał Grzegorz Szymczykowski, dyrektor ds. sprzedaży i serwisu w KBA CEE. Sporo uwagi poświęcił on również nowym rozwiązaniom utrwalania wydruków, zwłaszcza systemowi VariDry LED-UV, bazującemu na nowej, energooszczędnej i proekologicznej technologii. Przedstawił koncepcję różnych modeli suszarek VariDry (UV, HR-UV, LED-UV), koncentrując się na zaletach ostatniego z wymienionych: wyeliminowaniu czasu rozgrzewania się lamp i trybu oczekiwania, dostosowaniu ilości emitowanej energii do rozmiarów obsługiwanego arkusza, bardzo długiej żywotności lamp LED-UV, wysokiej redukcji zużycia energii w porównaniu z wcześniejszą generacją suszarek LED, braku emisji ozonu i innych. 

Kolejny z przedstawionych systemów – ErgoTronic AutoRun – to nowe oprogramowanie Koenig & Bauer, mające jeszcze bardziej zautomatyzować pracę i obsługę maszyn z serii Rapida. Pojawiły się tu tzw. inteligentne rozwiązania, mające w wielu przypadkach wręcz wyręczać operatora. Z chwilą zakończenia wcześniejszej pracy ErgoTronic AutoRun automatycznie rozpoczyna procesy zmiany zlecenia oraz narządzania – mówił Grzegorz Szymczykowski. – Po przezbrojeniu maszyny następuje – także w sposób automatyczny – wznowienie produkcji kolejnego zlecenia. Procesy kontroli kolorystycznej, pasowania i weryfikacji drukowanej zawartości też przebiegają automatycznie. Po otrzymaniu informacji o właściwej pierwszej odbitce realizowana jest produkcja całego zlecenia. Mamy tu zatem do czynienia z nieco futurystyczną wizją drukarni, ale zapewniam Państwa, że są już w Polsce zakłady, które myślą o wdrożeniu tego typu zaawansowanych rozwiązań.

Ich uzupełnieniem jest stworzona przez Koenig & Bauer aplikacja Rapida LiveApp, umożliwiająca monitorowanie pracy maszyn Rapida z poziomu urządzenia przenośnego. Poza statusem maszyny dostarcza ona w czasie rzeczywistym wielu innych cennych informacji dotyczących przebiegu produkcji, np. ilości zużywanej energii, papieru czy farby.

Opracowanie: AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>