Centrum Druku Cyfrowego OcŽ w firmie Wrozamet
6 gru 2016 14:43

Chciałbym, żeby tak właœnie wyglšdała moja pracaÉ Đ tymi słowami Marek Kozłowski, prezes OcŽ Poland Ltd. rozpoczšł uroczyste otwarcie Centrum Druku Cyfrowego OcŽ we Wrocławiu w siedzibie firmy Wrozamet. Na szczęœcie Đ dodał po chwili Đ obecnie tak bardzo się od tego nie różniÉ To prawda; po instalacji urzšdzeń firmy OcŽ w Biurze Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed miesišcem, jest to kolejne duże osišgnięcie OcŽ, tym razem jednak na nieco innej płaszczyŸnie biznesowej. Nowo powstałe centrum druku cyfrowego jest własnoœciš firmy OcŽ, która to firma œwiadczyć będzie usługi na rzecz Wrozametu. Jak poinformował nas Marek Kozłowski, umowa dopuszcza również œwiadczenie usług na rzecz firm trzecich. Na pytanie, skšd pomysł takiego projektu, Marek Kozłowski odpowiada: Pomysł jest efektem prostego rachunku ekonomicznego. Obecnie wiele firm nie jest zainteresowanych tym, żeby posiadać urzšdzenia cyfrowe, ale tym, żeby na czas otrzymywać usługę gwarantujšcš dobrš jakoœć; w przypadku Wrozametu sš to instrukcje obsługi urzšdzeń (przypomnijmy Đ Wrozamet to jeden z producentów sprzętu gospodarstwa domowego). W nowym centrum pracować będš urzšdzenia: OcŽ DPS 400, OcŽ VarioPrint 2070, OcŽ TDS400, OcŽ 180 (o urzšdzeniach tych pisaliœmy już niejednokrotnie), choć, jak zapowiedzieli podczas uroczystoœci otwarcia przedstawiciele Wrozametu, już wkrótce w centrum ma stanšć kolejne urzšdzenie, tym razem drukujšce w kolorze. Taki układ biznesowy był korzystny dla obu stron. Jak poinformowała nas Ewa Kędzierska Đ dyrektor działu ds. inwestycji we Wrozamecie Đ rozwišzanie takie obniżyło koszty firmy zwišzane z drukowaniem o 70%. Docelowo centrum ma produkować milion stron miesięcznie i już dziœ, choć pracuje zaledwie od kilku dni, cała produkcja przebiega bez zakłóceń. Rozwišzanie to Đ mówi Wanda Majewska, obecnie specjalista ds. poligrafii w Centrum Druku Cyfrowego OcŽ, wczeœniej pracownik firmy Wrozamet Đ spowodowało usprawnienie pracy, ograniczyło zapasy magazynowe, ponieważ produkcja odbywa się na bieżšco oraz wyeliminowało straty zwišzane z przeterminowaniem się niektórych instrukcji lub ich niszczeniem, np. żółknięciem. Już wkrótce, prawdopodobnie w sierpniu, firma OcŽ przekształci w postać cyfrowš liczšce sobie 25 tysięcy m2 archiwum rysunków technicznych Wrozametu, co będzie, jak zapewniali przedstawiciele tej firmy, rozwišzaniem przełomowym. OcŽ przewiduje jeszcze kilka tego rodzaju instalacji w cišgu bieżšcego roku. W naszej ofercie Đ mówi Marek Kozłowski Đ mamy nowe, interesujšce urzšdzenie VarioPrint 2090, które ze względu na swojš wszechstronnoœć, zastosowane nowoczesne rozwišzania, wysokš jakoœć druku, pozycjonowanie papieru, rozdzielczoœć doskonale nadaje się do tego, by rozpoczšć przygodę z cyfrowym drukowaniem czarno-białych dokumentów. Otwarte wcišż pozostaje pytanie, dlaczego drukarnie, takie chociażby jak ta, która obsługiwała do tej pory Wrozamet, nie decydujš się na zastosowanie nowych rozwišzań, tylko pozwalajš odchodzić swoim klientom? Ta sytuacja Đ mówi Marek Kozłowski Đ potwierdza jedynie tezę, że z rynkiem, z nowymi technologiami nie można walczyć, że należy w pewnym momencie podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne, bo ktoœ zrobi to za nasÉ Oczywiœcie częœć drukarń pozostanie wierna offsetowi i bardzo słusznie, ale ci, którzy myœlš o druku cyfrowym, powinni już finalizować proces decyzyjny. MD