Centrum szkoleniowe Agfy
6 gru 2016 14:42

Agfa uroczyœcie zainaugurowała działalnoœć oœrodka zaawansowanego kształcenia użytkowników systemów graficznych Graphic Systems Competence Centre, zlokalizowanego w centrali firmy wĘMortsel (Belgia). Centrum zaprojektowano tak, aby najwierniej odzwierciedlało prawdziwe œrodowisko produkcyjne. Umożliwia ono doskonalenie kadry kierowniczej i operatorów na każdym etapie pracy studia: od obsługi konkretnego urzšdzenia do rozwišzań kompletnych systemów produkcyjnych. Agfa ma zamiar wykorzystać nowy oœrodek także do szkolenia własnego personelu, tak aby posiadał on aktualnš wiedzę dotyczšcš nowych technologii oraz trudnoœci, z jakimi spotykajš się użytkownicy w codziennej praktyce. Centrum skupia się na doskonaleniu wiedzy w czterech dziedzinach: bezpoœrednie naœwietlanie płyt (computer-to-plate), bezpoœrednie naœwietlanie filmów (computer-to-film), workflow oraz drukowanie odbitek próbnych. Agfa odtworzyła procesy produkcyjne typowe dla druku opakowań, produkcji gazet i drukowania akcydensów. Oœrodek zatrudnia ekspertów z tych czterech dziedzin, jak również specjalistów od konkretnych aplikacji. Centrum będzie stale unowoczeœniane Ń jak zapewnił Piet Cottenie, dyrektor ds. globalnej sprzedaży i marketingu. Będš w nim także przeprowadzane pokazy i testy dla klientów, seminaria, sympozja oraz prezentacje nowych produktów. Nowe centrum stanie się wizytówkš Agfy w dziedzinie zaawansowanych technik produkcji Ń od tworzenia projektu po druk. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>