Centrum Technologii Informatycznych Infosystems
6 gru 2016 14:58

Niemal setka osób przybyła na uroczyste otwarcie Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA, ufundowanego przez tę firmę dla Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Miało ono miejsce 12 lutego br. w siedzibie Instytutu. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz, a także dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa oraz kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych – prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji branżowych, w tym m.in. prezesa Polskiej Izby Druku – Edwarda Dreszera, dyrektora biura Polskiej Izby Opakowań – Wacława Wasiaka, dyrektora biura Polskiej Izby Fleksografów – Krzysztofa Januszewskiego. Obecny był również doradca wicepremiera RP Janusza Piechocińskiego – Przemysław Cichocki, a także przedstawiciele prasy branżowej, firm i instytucji branżowych oraz firmy Infosystems SA z jej prezesem – Mariuszem Sosnowskim i wiceprezesem – Swapanem Chaudhuri na czele. Uroczystość rozpoczął Georgij Petriaszwili witając przybyłych gości oraz wyrażając podziękowanie firmie Infosystems SA, która stała się fundatorem tego cennego – jak podkreślił – dla uczelni miejsca, jakim jest Centrum Technologii Informatycznych. Następnie głos zabrali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz organizacji branżowych, m.in. Polskiej Izby Opakowań, której członkiem jest Infosystems SA. Ta ostatnia uhonorowała firmę certyfikatem Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, czego dowodem jest jej wiele działań na rzecz branży i społeczności, w tym przede wszystkim ufundowanie Centrum. Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA zostało wyposażone w bardzo wydajny i nowoczesny serwer, kilkanaście stacji roboczych oraz pełen pakiet oprogramowania PuzzleFlow o łącznej wartości ponad 300 tys. PLN. Następnie Przemysław Cichocki – przedstawiciel wicepremiera Janusza Piechocińskiego – odczytał w jego imieniu list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.: „Firma Infosystems SA w minionych 15 latach zajmowała się nie tylko biznesem, ale także przy każdej nadarzającej się okazji starała się wspierać ośrodki szkolne i akademickie kształcące przyszłych poligrafów w zakresie upowszechniania w procesie dydaktycznym nowych technologii oraz automatyzacji i standaryzacji procesów zarządczych w polskiej branży poligraficznej. (…) Doceniam Państwa wysiłek w rozwój gospodarczy kraju i regionu”. Przedstawiciel wicepremiera wręczył również kluczowym pracownikom firmy Infosystems SA dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji „(…) w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha polskiej przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”. Mariusz Sosnowski w krótkiej prezentacji przedstawił osiągnięcia Infosystems SA, która w ubiegłym roku świętowała 15-lecie działalności. Firma jest obecna od kilku lat na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect oraz jest członkiem organizacji branżowej CIP4. Mariusz Sosnowski podkreślał kluczowe kroki na drodze jej rozwoju, jakimi były zakup technologii PuzzleFlow oraz systemu Galileo, na bazie których powstały innowacyjne rozwiązania, obecnie znajdujące się w ofercie Infosystems SA. Wymienił oraz krótko omówił portfolio firmy, w tym systemy oparte na technologii PuzzleFlow, z których będą mogli korzystać studenci Politechniki Warszawskiej w ramach Centrum Technologii Informatycznych. W swoim wystąpieniu podkreślił synergię i kompleksowość oferowanych przez Infosystems SA produktów, co pozwala jej oferować firmom z branż poligraficznej, opakowaniowej i wydawniczej rozwiązania o niespotykanych dotychczas funkcjonalnościach. Swapan Chaudhuri przedstawił z kolei obecność Infosystems SA na rynku globalnym, dla której ogromnym wsparciem jest centrum dystrybucyjne w Belgii. Podkreślił także coraz większą ekspansję firmy na rynki Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i wiele innych. Zaznaczył również fakt, że odnotowuje ona stale rosnącą liczbę wdrożeń nie tylko w kraju, ale również na świecie. W Polsce ich liczba przekroczyła już 500, w USA jest ich ponad 70, w Niemczech i Austrii ponad 150, w Rosji około 10. Łącznie z rozwiązań Infosystems SA – jak podaje firma – korzysta ponad 1000 przedsiębiorstw. Wdraża ona również swoje rozwiązania w wielu innych krajach, co jest możliwe dzięki współpracy z dystrybutorami. Swapan Chaudhuri wspomniał także w kilku słowach o ważnych klientach, liderach rynkowych, którzy spośród wielu innych ofert wybierają rozwiązania Infosystems SA. Do takich należą m.in. wydawnictwa Gannett, Agora, Bauer i wiele innych, a także liderzy rynku poligraficznego i opakowaniowego, którzy na co dzień stosują w swojej produkcji rozwiązania firmy Infosystems SA. Po oficjalnej części spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym goście mogli zapoznać się z Centrum Technologii Informatycznych, a także przyjrzeć się bliżej jednemu z rozwiązań, z jakich będą korzystać studenci – PuzzleFlow Mosaic. Przedstawiony podczas prezentacji w tej części spotkania system jest przeznaczony dla przedsiębiorstw poligraficznych, które chcą współpracować ze swoimi kluczowymi klientami za pośrednictwem internetu. To także wyspecjalizowany portal obsługi partnera biznesowego wzbogacony o kompletny system prepress, moduły wsparcia produkcji oraz sklep internetowy. Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, który stał się okazją do mniej formalnych rozmów oraz zadawania pytań przedstawicielom firmy Infosystems SA. Jesteśmy dumni, że tworząc tu w Polsce rozwiązania tak powszechnie stosowane w branży i uznawane za standardy możemy wspierać także polską naukę, dostarczając narzędzia dydaktyczne na najwyższym światowym poziomie. Obcowanie studentów z najnowszą technologią informatyczną gwarantuje im lepszy start zawodowy w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Infosystems SA, z którymi będą mogli już teraz pracować na zajęciach programowych na uczelni, pozwolą im innowacyjnie spojrzeć na procesy technologiczne w drukarniach i wydawnictwach, gdzie za kilka lat będą z pewnością pracować, co przełoży się na ich sukcesy zawodowe – podsumowuje Mariusz Sosnowski. Opracowano na podstawie materiałów firmy Infosystems SA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>