Certyfikat Jakoœci Usług dla firmy Semafic
6 gru 2016 14:43

26 wrzeœnia warszawska firma Semafic otrzymała Certyfikat Đ Najlepsza Jakoœć Usług ăEIQÓ. Uroczystoœć wręczenia nagrody odbyła się w siedzibie firmy. Rozpoczšł jš właœciciel Semaficu Krzysztof Łaba, który przywitał wszystkich zebranych i omówił porzšdek spotkania. Następnie Janusz Honory przedstawił historię firmy. Firma Semafic powstała w 1986 roku. Poczštkowo zajmowała się serwisem skanerów Crosfield. W cišgu 17 lat swojej działalnoœci rozwinęła się i obecnie posiada własnš drukarnię, studio DTP, dział handlowy oraz nadal zajmuje się serwisem. Jednš z jej ostatnich inwestycji był zakupiony w maju tego roku system CtP oparty na naœwietlarce bębnowej Luxel F-9000 B1+, który uczestnicy pištkowej uroczystoœci mieli okazję oglšdać. Semafic, jak podkreœlał Sławomir Drozd, dyrektor Departamentu Administracji Krajowej Europejskiego Instytutu Jakoœci wręczajšcy nagrodę, dołšczył do firm, które mogš poszczycić się wysokš jakoœciš swoich usług. Warto wspomnieć, że certyfikaty tego rodzaju przyznano już 200 firmom w Polsce, w tym tylko 12 z naszej branży. Semafic jako jedna z nielicznych otrzymała nagrodę za najlepszš jakoœć, co jest drugim stopniem na drodze do otrzymania najwyższej nagrody w dziedzinie jakoœci usług. MD

error: Kopiowanie zabronione!