Cerutti Đ fleksografia w gazecie
6 gru 2016 14:43

Włoski koncern Cerutti otrzymał ostatnio zamówienie od dwóch wielkich Đ właœnie włoskich Đ wydawców gazet na maszyny zwojowe fleksograficzne, drukujšce w pełnym kolorze. Sš to ăLa RepubblicaÓ, która zamówiła 13 maszyn, oraz ăCorriere della SeraÓ Đ 2 maszyny. Produkcję maszyn gazetowych z zastosowaniem techniki fleksograficznej rozpoczšł Cerutti w 1985 roku od maszyn jednokolorowych, przy czym formy drukowe stanowiły płyty fotopolimerowe do bezpoœredniego drukowania na papierze. W procesie drukowania zastosowane zostały farby bazujšce na rozpuszczalniku wodnym. Zamówione maszyny do drukowania gazet wielobarwnych umożliwiajš produkcję w formacie tabloid 96 stron (mogš być poszerzone do 128 stron). Zespoły drukujšce usytuowane sš w systemie satelitarnym (wspólny cylinder dociskowy), co gwarantuje dobre pasowanie kolorów. Złamywaki pracujš w układzie 2/5/5 z prędkoœciš 840 m/min (około 40 000 obrotów/h). Wszystkie częœci maszyn zostały zaprojektowane i wykonane w firmie Cerutti. Format gazety ăLa RepubblicaÓ wynosi 315 x 470 mm, zaœ ăCorriere della SeraÓ 350 x 500 mm, drukowane nakłady wynoszš Đ odpowiednio Đ 820 000 egz. i 880 000 egz. Technika fleksograficzna stosowana w drukowaniu gazet daje dobre rezultaty jakoœciowe nie tylko na papierze gazetowym, ale również na papierze LWC, stosowanym przy drukowaniu wkładek komercyjnych, ulotek czy katalogów, po umiarkowanych cenach. Decyzja obydwu wymienionych koncernów wydawniczych o zamówieniu maszyn do drukowania technikš fleksograficznš w pełnym kolorze ma na celu udowodnienie, iż może ona w pełni konkurować z technikš wklęsłodrukowš, tak w zakresie gazet, jak i magazynów czy katalogów, a także wielobarwnych reklam. Otrzymane zlecenia stanowiš niewštpliwy sukces Grupy Cerutti w produkcji maszyn do drukowania gazet wielobarwnych technikš fleksograficznš. Jest rzeczš interesujšcš, że stosowanie tej techniki w drukowaniu gazet jest coraz bardziej popularne w USA. Natomiast w Europie rozpowszechnia się we Włoszech oraz krajach skandynawskich. W pozostałych krajach offset zajmuje dominujšcš pozycję. AB