Cezex ogłasza upadłość
6 gru 2016 14:51

Jeden z największych polskich dystrybutorów materiałów do druku – firma Cezex Sp. z o.o. – dąży do zawarcia układu z wierzycielami. Spółka złożyła wniosek o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym. 21 grudnia 2009 r. sąd w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Od powodzenia układu zależy dalszy los firmy. Pomimo prowadzonej od wielu miesięcy restrukturyzacji firmy, redukcji kosztów o 40 proc., podniesienia efektywności działania oraz wdrożenia nowych technologii zarządzania zapasami, Cezex w 2009 roku odnotował straty i doświadczył problemów z płynnością finansową. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych z firmy odpłynęło dużo kapitału obrotowego na rzecz instytucji finansowych. Dodatkowo ograniczenie dostaw spowodowało spadek sprzedaży oraz stopniową redukcję udziału w rynku. Alternatywą zarysowanego scenariusza jest ogłoszenie upadłości spółki, której konsekwencją może być jej likwidacja. Opracowano na podstawie informacji firmy Cezex

error: Kopiowanie zabronione!
cript>