Cezex: spektakularny wzrost obrotów
6 gru 2016 14:42

We czwartek 18 paŸdziernika w siedzibie firmy Cezex przy ul. Modlińskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o gwałtownym wzroœcie obrotów firmy w bieżšcym roku: do 9 paŸdziernika ich wartoœć wyniosła ponad 128 mln zł, czyli tyle, co w całym roku 2000. Stanowi to wzrost o 30% w stosunku do roku ubiegłego; œrednia miesięczna sprzedaż zwiększyła się o 47%. Różnice w tych wielkoœciach wynikajš z generalnego spadku cen papieru w roku bieżšcym. Cezex szacuje swój obecny udział w rynku polskim na 15%, przy czym obsługuje ponad 25% zamówień rynku poligraficznego (sš to przede wszystkim firmy małe i œrednie, choć powoli firma zaczyna zajmować się również dużymi klientami). Cezariusz Szlachcic, prezes zarzšdu Cezeksu i właœciciel firmy, tłumaczył w czasie konferencji, że ten gwałtowny wzrost nie jest przypadkowy: Jak mówi teoria biznesu, jakoœć firmy najlepiej można sprawdzić w trudnych czasach. Kryzysy sš po to, aby można było poznać realnš wartoœć graczy rynkowych. Analitycy Cezeksu przewidzieli dekoniunkturę prawie trzy lata temu. Wtedy też zostały wprowadzone zmiany organizacyjne i marketingowe majšce przygotować firmę na zmiany koniunktury. Wzrost obrotów był możliwy m. in. dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej (20 biur handlowych na terenie całego kraju) i logistycznej Đ wszystkie biura handlowe sš połšczone łšczami telekomunikacyjnymi z centralš logistycznš przy magazynie centralnym; stworzono również program komputerowy umożliwiajšcy zarzšdzanie obrotem towarów i sprzedażš. Utworzono także bazę klientów obejmujšcš ponad 30 tys. podmiotów. Cezex jest również przygotowany do certyfikacji systemu zarzšdzania zgodnie z normš ISO 9002. Nie bez znaczenia dla zwiększenia obrotów było wprowadzenie elastycznych cen, czyli zlikwidowanie dystansu wobec konkurencji Đ do niedawna ceny w Cezeksie były wyższe niż u wielu innych dystrybutorów. Warto dodać, że oferta Cezeksu zawiera ok. 4500 pozycji, w tym 11 marek wypromowanych przez tę firmę na rynku polskim. Firma ma największy kapitał zakładowy spoœród wszystkich dystrybutorów działajšcych na rynku polskim (ponad 70 mln zł), zatrudnia też najwięcej pracowników (ok. 300 osób). Większoœć obrotów firmy realizowanych jest w Warszawie, największy udział w sprzedaży majš papiery kredowane i offsetowe, a pod względem wysokoœci marży Đ papiery ozdobne. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>