Cezex włącza się w ogólnoświatową kampanię na rzecz środowiska naturalnego
6 gru 2016 14:50

Cezex jako firma specjalizująca się w dystrybucji papieru, chcąc być dobrym przykładem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, starannie komponuje swoją ofertę i wybiera do niej produkty, które noszą miano ekologicznie przyjaznych. Wśród takich produktów znajdują się m.in. sprzedawane przez Cezex papiery powlekane Art Tech, Volume, a także papier etykietowy Polar Label czy karton pudełkowy Premium Card. Wszystkie one wytwarzane są z włókien pochodzących z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Producentem papieru współpracującym z firmą Cezex, który aktywnie wdraża długoterminową strategię udoskonalania procesu produkcji pod kątem m.in. neutralizowania negatywnych jego skutków dla środowiska naturalnego, jest firma APP-Chiny. W czerwcu ub. r. APP-Chiny podpisało dokument, który jest publicznym zobowiązaniem do jawnego i przejrzystego eliminowania z procesu produkcyjnego substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz do aktywnego prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej na potrzeby produkcyjne 6 fabryk wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Aby wypełnić powyższe zobowiązania, APP-Chiny jako pierwsza papiernia w Chinach poddała swoją działalność kompleksowej analizie pod kątem całkowitego rozliczenia emisji gazów cieplarnianych wywołanej w sposób pośredni i bezpośredni w wyniku jej działalności. Oszacowania tej emisji za pomocą „Carbon footprint”, czyli tzw. kalkulatora szkodliwości (dosłownie „węglowego śladu”) dokonała firma Camco Group z W. Brytanii – światowy lider w dziedzinie inżynierii i usług środowiskowych. Do szacowania emisji szkodliwych substancji przyjęto działania związane bezpośrednio z produkcją takie jak: uprawa roślin i ich zbiór, operacje cięcia, proces produkcji ścieru drzewnego, dostawy surowców, proces produkcji wyrobów papierowych wraz z dostarczeniem gotowych produktów do magazynu oraz wszystkie działania operacyjne: zużycie energii elektrycznej, konsumpcja gazu, tworzenie zapasów, posiadanie przez przedsiębiorstwo własnych pojazdów, podróże biznesowe, dojazdy do pracy, gospodarowanie odpadami. Zebrane dane pochodziły z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Zmniejszanie negatywnych skutków własnej działalności to integralna część biznesowej strategii APP-Chiny. Raport z analizy przedsiębiorstwa jest bazą do inicjowania działań polegających na kreowaniu bardziej przyjaznych środowisku, energooszczędnych produktów. Firma już teraz prowadzi dwie plantacje leśne, które uprawiane są tak, aby były efektywniejsze w absorbowaniu CO2. Na koniec 2007 r. APP-Chiny miała ponad 300 000 ha plantacji absorbujących rocznie ponad 7,43 mln ton CO2. Włókna niezbędne do produkcji papieru pozyskiwane są właśnie z tych plantacji. Opracowano na podstawie materiału firmy Cezex

error: Kopiowanie zabronione!
cript>