Cezex zapowiedział wejœcie na rynek tworzyw sztucznych
6 gru 2016 14:42

We wtorek 5 listopada Cezex podczas zorganizowanej w swojej siedzibie konferencji prasowej przedstawił wyniki finansowe firmy w roku 2002 oraz plany dotyczšce roku przyszłego. Niewštpliwie najistotniejszš rzeczš, co podkreœlał podczas swojej prezentacji Cezariusz Szlachcic, prezes Cezeksu (na zdjęciu), jest jej wejœcie na rynek tworzyw sztucznych. Spotkanie rozpoczšł rzecznik prasowy firmy Đ Bartosz Lewicki, który przypomniał, że firma istnieje na rynku już od 14 lat, co dowodzi, że jest stabilnym i pewnym partnerem nie tylko w Polsce, ale również w Europie. W firmie zatrudnionych jest obecnie około 300 osób (ponad 50% pracuje w Cezeksie dłużej niż 5 lat) i liczba ta w najbliższym czasie z pewnoœciš jeszcze wzroœnie, ponieważ Đ jak zapowiedziano na konferencji prasowej Đ Cezex będzie nadal zwiększał zatrudnienie ze względu na zapowiadany rozwój firmy. Około 30% zatrudnionych stanowiš handlowcy, którzy w znaczšcy sposób decydujš o sukcesie firmy. Jak podkreœlał Bartosz Lewicki, sukces jest duży, bowiem Đ jak mówił podczas prezentacji Đ w dobie kryzysu uda się firmie wypracować w roku 2002 (takie sš przewidywania) obroty rzędu 230 mln zł, co stanowi 27% wzrost w stosunku do roku 2001, w którym Cezex osišgnšł obroty na poziomie 181 mln zł. Sprzedaż z magazynu ukształtowała się w roku 2002 na poziomie 6000 ton miesięcznie. Takie wyniki, jak twierdzš przedstawiciele firmy Cezex, dajš jej 20% udział w rynku papieru ogółem i 30% udział w rynku zamówień poligraficznych oraz ponad 50% w rynku papierów i kartonów ozdobnych. Z wyników przedstawionych w Cezeksie widać, że obroty firmy rosnš przy jednoczeœnie spadajšcej marży, co jest zgodne z hasłem promowanym podczas konferencji: nasz wzrost zyskiem klienta. Jeœli chodzi o plany Cezeksu na najbliższy okres, to zdecydowanie najistotniejsze jest wprowadzenie do oferty firmy tworzyw sztucznych. Jak wyjaœniał Cezariusz Szlachcic, taka decyzja jest podyktowana przede wszystkim zainteresowaniem klientów tymi produktami oraz chęciš kontynuowania rozwoju firmy. Robert Tomaszewski Đ dyrektor rozwoju i marketingu omówił produkty, które znajdš się w ofercie firmy. Wœród nich będš m.in. dla rynku reklamowego: płyty PVC, PS, PMMA, PET, folie do drukowania w formacie A4 oraz w rolkach, folie ploterowe i sitodrukowe w arkuszach i rolkach, laminaty do druków wielkoformatowych oraz Đ dla rynku opakowaniowego Đ twarde folie PVC do blistrów, miękkie folie PVC, folie PET do termoformowania, folie PS (polistyren) oraz folie stretch. Nowa oferta Cezeksu skierowana jest do agencji reklamowych, wytwórców neonów, displayów, tablic reklamowych itp. oraz przetwórców folii do opakowań. Zapowiedziano też podczas spotkania planowane inwestycje na rok przyszły, do których należš nowoczesny magazyn przy ulicy Modlińskiej (jego powierzchnia wyniesie około 6000 m2) oraz zwiększenie powierzchni magazynów lokalnych. Wszystko po to, by realizować swoje hasło reklamowe: jesteœmy najbliżej... MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>