Chłodnym okiem konferansjera
6 gru 2016 14:58

W bieżącym roku odbyły się dwie edycje czwartej już konferencji Bezpieczne Opakowanie: 30 września na terenach targowych w Poznaniu podczas targów Taropak 2014 oraz 6 listopada tradycyjnie już w hotelu Intercontinental w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez redakcje czasopism „Opakowanie” i „Poligrafika”. Sponsorami były firmy: Hamilton Poland, Heidelberg, EyeC, Michael Huber Polska i Metsä Board. W czasie konferencji wygłoszono w Poznaniu 4 bardzo interesujące referaty, zaś w Warszawie 6 referatów, z czego 4 miały takie same tytuły jak referaty poznańskie i w głównej treści były ich powtórzeniem. Po każdych dwóch referatach odbywała się sesja pytań i odpowiedzi. Tematyka wystąpień była związana z szeroko pojętym „bezpiecznym opakowaniem”. Jest już tradycją tej konferencji, że każdy z prelegentów inaczej pojmuje to określenie, w związku z czym wystąpienia są o różnej tematyce, ale zawsze związane z bezpiecznym opakowaniem. Jako osoba prowadząca wszystkie dotychczasowe konferencje mogę stwierdzić, że tematyka prezentowana obecnie była bardzo ciekawa, nowoczesna i na wysokim poziomie merytorycznym. Każdy z prelegentów przedstawiał inne spojrzenie na bezpieczne opakowanie, choć tym razem oprócz zagadnień związanych ze znakowaniem opakowań farmaceutycznych alfabetem Braille’a i zagadnieniami związanymi z badaniami i produkcją opakowań do kontaktu z żywnością przedstawiono nową generację maszyn cyfrowych do drukowania etykiet oraz kompleksowe spojrzenie na bezpieczne opakowania przynoszące zyski firmie. Pierwszym referentem w Warszawie był Adam Fotek, specjalista ds. badań opakowań w firmie J.S. Hamilton. Wygłosił on bardzo interesujący referat pod tytułem „Badania laboratoryjne i dokumentacja niezbędna dla materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością”. Tę samą tematykę w Poznaniu przedstawiał Michał Pestka –dyrektor branży badań opakowań w firmie J.S. Hamilton. Tematyka dotyczyła najnowszych regulacji unijnych związanych z bezpieczeństwem opakowań żywności. Przedstawiono także nowoczesne wyposażenie i możliwości badawcze laboratoriów firmy J.S. Hamilton. Zwrócono też uwagę na dokumentację niezbędną dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Oba wystąpienia – zarówno warszawskie, jak i poznańskie – wywołały ożywioną dyskusję. Kolejnym referentem był Marcin Weks-ler – Business Development Pharma w firmie EyeC. Przedstawił on referat „Znakowanie alfabetem Braille’a opakowań farmaceutycznych w teorii i praktyce”. Tematyka jest bardzo obszerna; zarówno w Warszawie, jak i Poznaniu była przedstawiana przez Marcina Wekslera. Wystąpienia nieco się różniły w szczegółach. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące alfabetu Braille’a (wskazano różnice zapisu niektórych pojęć w różnych językach), przedstawiono standard Marburg Medium Braille’a, regulacje prawne unijne, polskie oraz normy związane ze stosowaniem i czytaniem alfabetu Braille’a. W kolejnych prezentacjach przedstawiono praktykę znakowania opakowań farmaceutycznych alfabetem Braille’a oraz system EyeC Proofiler do inspekcji wizyjnej opakowań (z kamerami RBG). System zapewnia 100% inspekcję, czyli cała produkcja (opakowań z alfabetem Braille’a) jest poddawana sprawdzeniu. Zastosowanie systemów inspekcji wizyjnej eliminuje błędne druki. Systemy inspekcyjne są stosowane w linii produkcyjnej lub poza nią. System posługuje się w zależności od rodzaju skanerami o formatach od A2 do A0. Oprócz systemu EyeC Proofiler polecane są także systemy Printchecker i Proof-Runner. Prelegent przedstawił konkretne zastosowania systemów inspekcyjnych. Następnym referentem był Stanisław Moczulski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Metsä Board. W swoim wystąpieniu pt. „Optymalne, zrównoważone opakowania kartonowe” poruszył zagadnienia związane z zastosowaniem włókien pierwotnych i ich wpływem na właściwości tektur oraz opakowań z nich wytworzonych. Zastosowanie włókien pierwotnych gwarantuje neutralność sensoryczną tektur stosowanych do wyrobu opakowań. Koncern Metsä Board należy do największych producentów tektur do produkcji pudełek składanych FBB (tj. do produkcji opakowań). Pracuje on (z sukcesem) nad obniżeniem gramatur tektur przeznaczonych do produkcji opakowań przy zachowaniu ich sztywności. Podsumowując: bezpieczne opakowanie z punktu widzenia Metsä Board to opakowanie z tektury wytworzonej z włókien pierwotnych z obniżoną gramaturą przy zachowaniu odpowiednio wysokiej sztywności. W edycji poznańskiej firma Metsä Board nie uczestniczyła. Z kolei Robert Lis, kierownik marketingu w firmie D.S. Smith przedstawił bardzo interesujące opracowanie pt. „Opakowanie bezpieczne dla zysków firmy. Kompleksowe spojrzenie na znaczenie opakowania”. Pan Robert zaznaczył przy tym, że są to jego prywatne spostrzeżenia niemające związku z oficjalną polityką firmy, w której pracuje. Spostrzeżenia prelegenta pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności finansowych. Poniżej kilka z nich: n zastosowanie opakowania zależy od przyjętej perspektywy – niezbędne jest przetwarzanie poużytkowych opakowań, a nie tworzenie pseudoekologicznych wrażeń; n koszt energii nie może być oderwany od śladu węglowego; n kształty opakowań nie mogą być dowolne, ale muszą być tak dobrane, aby nie wozić powietrza; to samo dotyczy załadunku (wypełnienia) samochodu; n obniżenie masy i wysokości palet (zamiana palet drewnianych na tekturowe) oraz prawidłowe wypełnienie samochodów ciężarowych prowadzi do zmniejszenia ilości kursów – tym samym generując konkretne oszczędności. Referatu Roberta Lisa nie było w edycji poznańskiej. Przedostatnim prelegentem był Andrzej Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg. Wygłosił on referat pt. „Nowa generacja maszyn do cyfrowej produkcji etykiet”. Referat ten był wygłaszany zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie. Mimo że oba referaty wygłaszała ta sama osoba, to różniły się one dość znacznie. W Poznaniu było „świeżo” po pokazie nowej (prototypowej) maszyny hybrydowej Gallus DCS 340 powstałej w wyniku współpracy firm Gallus, Heidelberg i Fujifilm i brakowało jeszcze zgody na upublicznienie pewnych danych. Oficjalne wprowadzenie tej maszyny na rynek nastąpi w 2015 roku podczas targów Labelexpo Europe. Maszyna łączy ze sobą zespoły analogowe (głównie przetwórcze, choć nie tylko) z maszyną cyfrową natryskową (inkjetową) 7-kolorową, wyposażoną w dysze drukujące z rozdzielczością 1200 dpi (producent Fujifilm) o wielkości kropli 2 pl, z prędkością 50 m/min. Hybrydowa konfiguracja zabezpiecza najwyższą możliwą jakość etykiet (głównie samoprzylepnych), elastyczność ustawień maszyny, wydajność, niskie koszty również przy niskich nakładach wraz z szeroko pojętą personalizacją. Ostatnim wygłoszonym w Warszawie był referat pt. „Wpływ wartości dodanej na atrakcyjność opakowania”. W Warszawie powyższe zagadnienia przedstawiał Marcin Marchewka, szef działu farb UV w firmie Michael Huber, zaś w Poznaniu referat pod takim samym tytułem wygłosił Robert Kuczera, dyrektor Działu Farb Offsetowych w tejże firmie. Z racji różnych zainteresowań zawodowych prelegentów inaczej zostały rozłożone akcenty części końcowej. W Warszawie odnosiły się one do farb utrwalanych promieniowaniem UV, a w Poznaniu do klasycznych farb offsetowych. Czynnikiem sprzedającym towar są opakowania. Z punktu widzenia klientów opakowania nie spełniają ich oczekiwań bez odpowiedniego nadruku. Opakowanie i jego elementy nie mogą negatywnie wpływać na pakowany towar (żywność). W związku z tym produkowane są farby o obniżonej migracji, farby bez substancji rakotwórczych mutagennych oraz ograniczających płodność. Mamy zatem na rynku farby z limitami migracyjnymi, farby niewpływające na zapach, smak i barwę pakowanej żywności. Wartość dodana do opakowania drukowanego zapewniająca jego bezpieczeństwo z punktu widzenia producenta farb to: brak negatywnego wpływu na produkt, użycie właściwych komponentów, użycie właściwych komponentów we właściwy sposób oraz doradztwo, szkolenia i wspólna z klientem realizacja zleceń. Jak widać, tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana. Przedstawione referaty spowodowały ożywioną dyskusję tak na sali, jak i w kuluarach. W konferencji w Poznaniu wzięło udział ponad 60 osób, zaś w Warszawie ponad 100 osób. W tym roku większość uczestników konferencji, szczególnie w Warszawie, miała pewien zakres wiedzy na temat prezentowanych referatów. Ja osobiście jako moderator cieszę się bardzo, że na obecnej konferencji przedstawiono najnowszy cyfrowy system do drukowania etykiet.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>