cmi24 Đ podwaja rezultaty, skraca czas o połowę
6 gru 2016 14:41

O firmie BOheads-Polska jest częœciš niemieckiego koncernu BOheads Cross Media GmbH, wiodšcej firmy w dziedzinie ăcross media publishingÓ. Co oferujemy BOheads-Polska oferuje najlepszy w dziedzinie ăcross media publishingÓ system: cmi24 crossmedia-integrator. System cmi24 ułatwia i optymalizuje wszystkie aspekty obsługi danych: wprowadzenie, zarzšdzanie, edycję i udostępnienie. Zwiększa efektywnoœć i pozwala na łatwiejsze zarzšdzanie procesem przygotowania różnego rodzaju publikacji. Zalety cmi24 Głównš zaletš cmi24 jest przechowywanie wszelkich plików w uniwersalnej bazie danych, która umożliwia ich odczytanie niezależnie od formatu. Inne godne podkreœlenia korzyœci posługiwania się systemem cmi24 to: Ľ modyfikacja danych przebiega równoczeœnie w publikacjach przeznaczonych do różnych mediów (np. Internetu, telewizji, prasy). Efekt Đ publikowane dane sš zawsze aktualne; Ľ dane, takie jak zdjęcia, tekst, pliki wideo i audio, jak również dane z systemów zarzšdzania firmš można pobierać z różnych Ÿródeł i przechowywać w jednej, centralnej bazie danych. Efekt Đ wszystkie dane dostępne sš w każdej chwili i mogš zostać równoczeœnie wykorzystane w różnych mediach: Internecie, prasie, telewizji; Ľ wszystkimi danymi można zarzšdzać, pracujšc online. Efekt Đ zarzšdzanie danymi może odbywać się z różnych miejsc na œwiecie! Jak działa cmi24 Publikacje w cmi24 tworzy się bezpoœrednio z centralnej bazy danych, co umożliwia szybkie i łatwe zmiany w ich treœci. Dzięki temu użytkownik systemu cmi24 efektywniej wykorzystuje swój czas i unika utraty częœci informacji, które często zdarzajš się podczas konwersji danych pomiędzy różnymi mediami i formatami plików. Potencjalni użytkownicy cmi24 System cmi 24 przeznaczony jest dla: Ľ firm, które wydajš złożone katalogi produktów (np. katalogi produktów oferowanych przez dostawców sprzętu biurowego), często w różnych wersjach językowych; Ľ operatorów platform handlu elektronicznego, których celem jest szybkie pobieranie i generowanie zawartoœci baz danych z różnych Ÿródeł; Ľ agencji reklamowych i wydawców, którzy chcš zaoferować swoim klientom kompleksowe i innowacyjne rozwišzanie w zakresie ăcross media publishingÓ. Nasi zleceniodawcy Z naszego systemu korzystajš tacy potentaci, jak firmy ABB i HOT (lider w branży energetycznej i telewizyjny kanał reklamowy). Ci znakomici klienci sš dla nas najlepszš rekomendacjš. BOheads-Polska Sp. z o.o. ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice tel. (032) 376 11 00, fax (032) 376 11 02 e-mail: boheads@boheads.pl http://www.boheads.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>