Co dalej z drukiem inkjet
6 gru 2016 14:49

Postęp w szybkim druku inkjet o dużej zdolności produkcyjnej wywiera coraz większy wpływ na rynek poligraficzny. Właściciele zakładów drukarskich muszą dostosować strukturę produkcji i zarządzania do zmieniających się potrzeb w celu zachowania konkurencyjności w tym bardzo konkurencyjnym przemyśle. Amerykańskie stowarzyszenie SGIA (Specialty Graphic Imaging Association) zapytało czterech ekspertów z przemysłu, w jakim kierunku zmierza druk cyfrowy grafiki i jaki wpływ zachodzące zmiany wywrą na biznes drukarski. Najszybsze drukarki inkjet na dzisiejszym rynku są coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych technologii. Co było punktem przełomowym, który wpłynął na rozwój technologii? Najistotniejszym czynnikiem był postęp w budowie głowic drukujących, w szczególności spadek kosztu w przeliczeniu na dyszę i ich niezawodność. Głowice inkjet wystrzeliwują niezwykle małe krople (można je zobaczyć dopiero pod mikroskopem) i dlatego poziom trudności w zapewnieniu ich niezawodności jest bardzo wysoki. Wprowadzenie na rynek technologii full array, single-pass (w której ciągle pewne problemy techniczne wymagają rozwiązania) zwiększyło szybkość drukowania o 30% w stosunku do głowic poruszających się w poprzek drukowanej wstęgi. Trzeba stwierdzić, ze inkjet pozostaje nadal o dekady w tyle w stosunku do szybkości maszyn drukujących ze wstęgi stosowanych do druku gazet. Z drugiej strony jednak jego szybkość jest zbliżona do szybkości komercyjnego druku kolorowego i przewyższa zdolności produkcyjne w pełni zautomatyzowanego sitodruku. Technologia inkjet znajduje się obecnie w relatywnie wstępnych stadiach swojego technicznego i rynkowego rozwoju. Prace nad skonstruowaniem głowic fixed array i współpracujących z nimi tuszy UV znajdują się nadal we wstępnych stadiach. Nie ma wątpliwości co do tego, że technologia ink-jet będzie odgrywała w przyszłości wiodącą rolę. Mniej pewne jest, kiedy to nastąpi. Problemy technologiczne i rynkowe muszą być rozwiązane przez wiele firm, a nowi użytkownicy muszą zaakceptować technologię inkjet w swoich biznesach. Kilka czynników pozwala na uzyskiwanie wyższej produktywności obecnej generacji drukarek i maszyn inkjet. Pierwszym jest integracja większej liczby dysz w głowicach przez niektórych producentów, co zwiększa liniową prędkość drukowania. Innym korzystnym czynnikiem jest udoskonalenie płynności pracy i redukcja przestojów drukarki związanych z załadunkiem oraz rozładunkiem mediów poprzez instalowanie automatycznych systemów ich podawania i składowania. Zaczynamy również obserwować instalowanie głowic typu single-pass w druku wielkoformatowym inkjet. Może to zwiększyć produkcję w takim stopniu, że staje się ona konkurencyjna wobec tradycyjnych technik drukowania. Trudno jest wskazać jedno udoskonalenie przyspieszające rozwój druku inkjet, ale na pewno technologia inkjet UV zaczęła być bardziej konkurencyjna w stosunku do technologii analogowej. Wygląda na to, że wszystkie szybkie systemy inkjet wodne i rozpuszczalnikowe mają ten sam problem: pozbycia się wystarczająco szybko wody lub rozpuszczalnika. Gdy drukarki inkjet z tuszami UV znalazły się na rynku, zaczęto także obserwować zwiększenie ich szybkości. Pojawia się też pytanie, do czego jest potrzebna tak duża szybkość drukowania? Jak zwiększona szybkość druku inkjet zmieni nasz przemysł i w jaki sposób pozwoli to przemysłowi na sięgnięcie po inne rynki druku? Druk inkjet jest głównie techniką uzupełniającą wielkonakładowy druk analogowy. Tendencja do większej szybkości drukowania i wielkości przerobu w jakiś sposób zmieni tę relację. Aby uzyskać istotne zmiany, szczególnie gdy mają one być powiązane z aplikacjami w innych przemysłach, pozostała część modelu biznesowego musi oferować jakieś wartości dla użytkowników. Szybkość i wydajność są częścią tego równania, ale produkt musi sprostać wymaganiom takim jak jego relacja do kosztów, jakości, niezawodności i wielu innych czynników kluczowych dla aplikacji drukarskich. Cyfrowy druk wielkoformatowy rozszerza się na inne aplikacje. Właściciele zakładów drukarskich będą w stanie zaspokoić potrzeby klientów w dziedzinie szybkiego zwrotu poniesionych nakładów i krótkich serii produkcyjnych. Zwiększona szybkość druku inkjet pozwoli na zwiększenie procentowego udziału tej techniki w ilości wykonywanych prac drukarskich. Spowoduje to także zmniejszenie kosztów produkcji oraz pozwoli na wykonywanie większej ilości prac w krótszym czasie, przy mniejszej zmianowości. Wykorzystując technologię szybszego druku ink-jet zakłady drukarskie stają się bardziej konkurencyjne pod względem kosztów i szybszego reagowania na potrzeby rynku. Zwiększona szybkość drukowania pozwala punktom druku typu print-for-pay na penetrowanie takich rynków jak rynek sitodruku, gdzie poprzednio drukarki inkjet były zbyt powolne, aby stanowić konkurencję. Oprócz szybkości drukarki inkjet UV oferują również zwiększoną produktywność, ponieważ w wielu przypadkach eliminują potrzebę montowania i laminowania. Szybszy druk inkjet oznacza, że druk cyfrowy wchodzi na teren zdominowany przez analogową technologię drukowania jako atrakcyjna alternatywna technologia. Nie wszyscy jednak zgadzają się z powyższą opinią. Czasami wygląda na to, że zarządzający drukarniami często inwestują w nowy sprzęt po to, aby móc zaspokoić potrzeby podczas szczytu zamówień. Sądzą oni, że nowe wyposażenie rozwiąże ich problemy związane z pewnymi cyklami biznesowymi. Posiadanie dodatkowej mocy produkcyjnej oraz większej ilości urządzeń wspomagających ma również swoją zaletę. Powinno ono pomóc drukarzom dotrzeć na jeszcze inne rynki druku, ponieważ menedżerowie będą się starali przyciągać nowe biznesy. Oczywisty jest fakt, że nikt nie chce pracować znacząco poniżej swoich mocy produkcyjnych. Dlatego też drukarze będą zmuszeni realizować nowe rozwiązania marketingowe oraz sprzedaży w celu zmaksymalizowania ich inwestycji w nowy sprzęt. Spróbujmy spojrzeć 10 lat w przyszłość. Jaką pozycję będzie zajmował inkjet w przemyśle poligraficznym? Za 10 lat technologia inkjet będzie uważana za główną technologię druku na równi z technologiami analogowymi. Będzie wybierana zawsze wtedy, gdy wymagane będą niskie nakłady, indywidualizacja czy szybka produkcja. Używana będzie także do kreowania gamy całkowicie nowych produktów, które nie mogą być drukowane przy zastosowaniu technologii analogowej. W przyszłości zobaczymy drukarki inkjet drukujące takie produkty jak: pokrycia na ściany, tekstylia, oznakowania, dokumenty, opakowania, obwody drukowane oraz całą gamę produktów, których dzisiaj nawet jeszcze nie znamy. Technologia inkjet krok po kroku zmieni przemysł poligraficzny jako całość. Druk inkjet będzie konsekwentnie zwiększał swój procentowy udział w całkowitej wielkości produkcji i będzie się to działo kosztem tradycyjnych technologii drukarskich. Inkjet nadal pozostanie procesem uzupełniającym dla niektórych typów druku analogowego powiązanych ze standardowym rynkiem dużych nakładów. Druk inkjet stwarza wielu firmom nowe możliwości wzrostu. Można powiedzieć, że oferuje on zakładom osiągnięcie zdolności wykonywania różnorodnych zadań produkcyjnych. Będzie on najlepszą alternatywą dla tych aplikacji, które wymagają wszechstronności. Na przestrzeni najbliższych 10 lat cyfrowy druk inkjet znajdzie zastosowanie w szerokiej gamie produktów zarówno na tradycyjnym rynku drukarskim, jak i poza nim. Będzie on kontynuował przejmowanie dużej części aplikacji wykonywanych do tej pory techniką sitodruku. Ponadto cyfrowy druk inkjet odgrywa kluczową rolę w „zielonej” ekonomii, szczególnie w porównaniu z analogowymi technologiami takimi jak UV, ponieważ zużywa on o wiele mniej energii i produkuje mniej odpadów. Dotyczy to także problemów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracowników narażonych na kontakt z niebezpiecznymi materiałami. W przypadku inkjetu ryzyko to jest znacznie mniejsze, chociaż nie zostało całkowicie wyeliminowane. W ciągu najbliższych 10 lat nastąpi taka ewolucja w dziedzinie inkjet, że pozwoli ona producentom specjalnej grafiki na konkurowanie z każdym innym segmentem przemysłu poligraficznego w sensie produktywności i jakości. Nie oznacza to wcale, że inne technologie druku nie pozostają nadal mocne. Ciągle obserwujemy bardzo istotne innowacje w przemyśle inkjet, które prowadzą do zwiększonej mocy produkcyjnej w dziedzinach poprzednio obsługiwanych za pomocą innych procesów i do stworzenia nowych możliwości, gdyż druk jest bardziej zintegrowany zarówno z opakowaniami, jak i procesami produkcyjnymi. Opracowano na podstawie artykułu w „The Big Picture” z kwietnia 2008