Co dalej z połączeniem Quad Graphics i LSC Communications?
22 lip 2019 12:13

Ostateczna konsolidacja na rynku północnoamerykańskim pomiędzy Quad Graphics i LSC Communications zostaje wstrzymana po tym, jak prawnicy działający na podstawie prawa antymonopolowego wystosowali pisma zakazujące transakcji. Amerykański Departament Sprawiedliwości zablokował na ich podstawie proponowane połączenie dwóch największych drukarń w USA.

W październiku ub.r. Quad Graphics uzgodnił warunki z LSC Communications, wcześniej oddziałem RR Donnelley & Sons zajmującym się drukiem wielkoformatowym, tworząc spółkę o wartości 8 mld USD. Zakończenie transakcji planowano w połowie br.

Pozorna dominacja

Departament Sprawiedliwości argumentuje, że fuzja dawałaby jednej firmie zbyt dużą kontrolę nad wydawcami książek i czasopism, prowadząc do podwyżek cen. Gdyby transakcja ta została zawarta, Quad zdominowałby rynki usług związanych z drukowaniem czasopism, katalogów i książek, mógłby też podnieść ceny i obniżyć jakość kosztem wydawców, sprzedawców detalicznych oraz – ostatecznie – amerykańskich konsumentów – tłumaczył Makan Delrahim, asystent proku- ratora generalnego w dziale antymonopolowym Departamentu Sprawiedliwości.

Firmy LSC Communications i Quad Graphics są opisywane jako jedyni znaczący dostawcy usług w zakresie druku czasopism, katalogów i książek. Zdaniem Departamentu wszyscy najwięksi wydawcy i sprzedawcy detaliczni w kraju powierzają im terminową produkcję czasopism i katalogów. Doprowadziło to do wojny cenowej, ponieważ każda z firm stara się jak najpełniej wykorzystać moce produkcyjne w czasie zmniejszających się wolumenów. Przedsiębiorstwo dominujące na rynku mogłoby narzucać wyższe ceny, co zaszkodziłoby wyborom klientów.

Quad kwestionuje jednak ten pogląd argumentując, że jedna silna firma przyniosłaby korzyści wydawcom, pozwalając drukarni osiągnąć większą wydajność i niższe koszty; że wiele innych, mniejszych firm może również drukować te zlecenia, a ponieważ bariery wejścia na rynek są niskie, inne drukarnie mogą łatwo rozszerzyć swoją obecność w tym segmencie i że rzeczywista konkurencja nie dotyczy drukarń, lecz druku i mediów cyfrowych jako kanałów przekazu reklamowego.

Quad Graphics zasięgnął porady prawnej przed przystąpieniem do transakcji, analizując skargi od wydawców, którzy już zmagają się z konkurencją cyfrową i spadkiem czytelnictwa oraz sprzedaży i którzy jako lobbyści mogliby próbować zapobiec transakcji z obawy, że połączony biznes wykorzysta siłę rynkową w celu podniesienia cen.

Synergia we wspólnym interesie

Kiedy transakcję ogłoszono w ub.r., Quad oszacował koszty netto synergii na poziomie 135 mln USD w ciągu 2 lat. W rezultacie firma byłaby w stanie dokonać strategicznych inwestycji zarówno w wyposażenie, jak i dalsze przejęcia. To był – jak powiedział prezes Quad Graphics, Joel Quadracci – decydujący moment w 47-letniej podróży Quad: Przeistoczyliśmy się z drukarni z jednym zakładem produkcyjnym w globalnego dostawcę rozwiązań marketingowych z kompleksową, zintegrowaną ofertą, która tworzy większą wartość dla wszystkich naszych udziałowców w trudnym dla funkcjonowania mediów tradycyjnych czasie. Wraz z LSC Communications stworzymy fascynujące połączenie talentu, wiedzy i technologii, aby dalej napędzać transformację naszych rozwiązań marketingowych Quad 3.0 i wzmacniać rolę druku (...).

Joel Quadracci twierdzi, że argument ten przemawia za uchyleniem decyzji Departamentu Sprawiedliwości, wskazując, że w Ameryce Północnej jest około 50 tys. drukarń i że ani przychody Quad, ani LSC nie stanowią więcej niż 5 proc. łącznych wydatków na druk, podczas gdy Facebook i Amazon dominują na rynku reklamy internetowej: Nasza konkurencja to nie tylko inne drukarnie, ale także inne formy mediów. Naszym celem jest uczynienie z druku bardziej efektywnej i przystępnej cenowo opcji medialnej w porównaniu z cyfrowymi gigantami takimi jak Google i Facebook.

Zgodnie z warunkami transakcji jej zakończenie musiało nastąpić przed 30 października br. Jeśli umowa zostanie rozwiązana w wyniku ostatecznej, niepodlegającej odwołaniu decyzji Departamentu Sprawiedliwości, Quad będzie musiał zapłacić LSC „ustawową opłatę za rozwiązanie umowy” w wysokości 45 mln USD.

Na podstawie newslettera „Print Business” z 1 lipca br. opracowała AN