Co nowego w Drukpolu?
6 gru 2016 14:43

Prawie dwa lata temu w Poligrafice pojawił się artykuł poœwięcony drukarni Drukpol, mieszczšcej się w podwarszawskim Sulejówku. Znalazło się w nim kilka pytań zwišzanych z przyszłoœciš drukarni. Te dwa lata to nowe inwestycje i odpowiedzi na postawione wtedy pytania. Przypomnijmy dla porzšdku kilka faktów. Historia Drukpolu zaczęła się w 1989 r., kiedy to trzech znajomych zdecydowało się kupić maszynę drukujšcš Đ używanego Romayora. Jeden ze wspólników (posiadajšcy uprawnienia poligrafa) obsługiwał maszynę, drugi zajmował się przygotowywaniem produkcji. Do moich obowišzków należała promocja firmy i pozyskiwanie klientów. Wkrótce odeszli moi wspólnicy, ale większoœć pracowników i klientów pozostała przy mnie Đ wspomina Krzysztof Kwiatkowski, właœciciel drukarni. Prawdziwy skok w rozwoju Drukpolu nastšpił na przełomie lat 1994 i 1995, kiedy w drukarni pojawił się pierwszy czterokolorowy Heidelberg. Od tej pory kolejne inwestycje w park maszynowy opierały się na produktach tej firmy. W 2000 roku obok czterokolorowej pełnoformatowej maszyny Heidelberga w Drukpolu stanęła czterokolorowa maszyna półformatowa Mitsubishi. Pojawiła się także sugestia co do tego, że być może następnym zakupem Drukpolu będzie kolejna maszyna tej firmy. Okazało się, że ostatniš większš inwestycjš drukarni było zainstalowanie w styczniu br. oœmiokolorowej, pełnoformatowej maszyny Heidelberg Speedmaster 102-8-PP. Zakup ten był wynikiem analizy potrzeb klienta, któremu Drukpol stara się zagwarantować maksymalne spełnienie jego oczekiwań co do jakoœci produktu, czasu realizacji zlecenia i zmniejszenia kosztów Đ wyjaœnia właœciciel drukarni. Rozwój mojej firmy jest potwierdzeniem faktu, iż urzšdzenia firmy Heidelberg sš najwyższej jakoœci. Od momentu zakupu pierwszej maszyny tej marki i sprawdzenia tym samym jej niezawodnoœci oraz obsługi serwisowej jestem zwolennikiem systematycznego doposażania drukarni i introligatorni w sprzęt Heidelberga. Zaletš technologii, w której pracuje nowa maszyna, jest zwiększenie wydajnoœci i dokładnoœci podczas wykonywania okreœlonej usługi. Jest to możliwe dzięki prostej, aczkolwiek opartej na komputerowym zarzšdzaniu obsłudze maszyny Đ mówi Krzysztof Kwiatkowski. Zdaniem dostawcy wyposażenie Speedmastera w możliwoœć automatycznego przestawienia odwracania poprzez ekran dotykowy CP 2000 Center skraca czas potrzebny na ustawienie maszyny i znaczšco podnosi wygodę obsługi, zaœ system odwracania pozwala szybko i z najwyższš jakoœciš uzyskać obustronnie zadrukowany arkusz w jednym przelocie. Heidelberg zapewnia, że użytkownicy technologii 4+4 uzyskujš najwyższš wydajnoœć netto w niemal nieograniczonym obszarze zamówień, nakładów i podłoży drukowych. Nasza maszyna jest wyposażona we wszystkie nowinki techniczne, które ułatwiajš pracę na oœmiokolorowej maszynie. Dodatkowš zaletš jest możliwoœć drukowania w jednym przelocie prac w kolorystyce 2+6 oraz standardowo 4+4 czy 8+0 Đ wyjaœnia właœciciel Drukpolu. Zakup pełnoformatowej oœmiokolorowej maszyny przyspieszył także decyzję o zakupie systemu CtP. O tym, że ma takie plany Đ informował pan Kwiatkowski dwa lata temu. Od maja tego roku Drukpol posiada przygotowalnię wyposażonš w rozbudowany system CtP Heidelberga, co dla klientów oznacza wysokš jakoœć odbitek drukowych, skrócenie czasu produkcji, konkurencyjne ceny. Technologie CtP obecnie funkcjonujšce na rynku poligraficznym oferujš zbliżone rozwišzania technologiczne. Dokonaliœmy wyboru systemu Heidelberg Topsetter P 102, kierujšc się dotychczasowš współpracš z tš firmš i pewnš oraz sprawdzonš jej pozycjš na rynku polskim i zagranicznym Đ mówi Krzysztof Kwiatkowski. Naœwietlarka Topsetter w Drukpolu to system online z wywoływarkš Interplater 135 HD Thermal pracujšcy w oparciu o moduły sprzętowe i programowe Delta, wyposażony m.in. w stację do cyfrowej impozycji Signastation oraz Prepress Interface CPC32-CIP3, umożliwiajšcy wykorzystanie danych z cyfrowej przygotowalni w celu przyspieszenia procesu narzšdzania na maszynie drukujšcej. Najważniejsze walory w technologii i rozwišzaniach systemu CtP to uzyskanie bardzo wysokiej jakoœci produktu finalnego, skrócenie czasu wykonania produkcji oraz obniżenie jej kosztów. Takie bowiem wymagania stawiajš nam nasi obecni i przyszli klienci, których zadowolenie jest naszym nadrzędnym celem. CtP w Drukpolu sprawdziło się. Mogę tak powiedzieć, ponieważ w bardzo krótkim czasie funkcjonowania tego systemu już 30% zleceń w maju zostało zrealizowane w oparciu o CtP Đ dodaje K. Kwiatkowski. A jak wyglšda obecnie sytuacja w Drukpolu w zakresie certyfikatów jakoœci o których była mowa w artykule sprzed 2 lat? Naszym celem jest pełna satysfakcja klientów. Aby sprostać ich wysokim wymaganiom, wdrożyliœmy System Zapewnienia Jakoœci ISO 9002, a w chwili obecnej jesteœmy na etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarzšdzania Jakoœciš i Œrodowiskiem (normy ISO 9001 i ISO 14001). A więc już niedługo Drukpol czekajš kolejne audyty, które sprawiš, że drukarnia znajdzie się we wcišż nielicznej grupie polskich drukarń posiadajšcych komplet certyfikatów ISO w zakresie jakoœci i œrodowiska. Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na bardzo ważny element, jakim jest techniczna współpraca z dostawcš maszyn: Na pochwałę zasługuje serwis, który gwarantuje nam bezpieczeństwo utrzymania cišgłoœci produkcji. Dzięki fachowoœci pracowników firmy Heidelberg i dobrej znajomoœci naszych potrzeb produkcyjnych możemy podejmować trafne decyzje dotyczšce kolejnych inwestycji rozwijajšcych mojš drukarnię. Drukpol jest Zakładem Pracy Chronionej, z wyłšcznie polskim kapitałem. Obecnie zatrudnia ponad 120 osób, a infrastruktura zakładu przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. TP Artykuł ukaże się w najbliższym wydaniu magazynu ăHeidelberg ForumÓ