Co słychać w Xerox Polska?
6 gru 2016 14:42

We czwartek 12 kwietnia w kameralnym gronie dziennikarzy odbyło się spotkanie prasowe z dyrektorem generalnym firmy Xerox Polska Swapanem Chaudhuri. Spotkanie było okazjš do zaprezentowania aktualnej sytuacji polskiego oddziału Xeroksa oraz do przedstawienia planów na najbliższe lata. Jeżeli chodzi o ogólne informacje na temat firmy, w 2000 roku Xerox Polska osišgnšł obroty rzędu 130 mln zł, co stanowiło ok. 25% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W chwili obecnej zatrudnienie w firmie wynosi 95 osób. W ofercie Xerox Polska znajdujš się następujšce grupy produktów: produkty dla rynku SOHO (drukarki, kopiarki i urzšdzenia wielofunkcyjne), urzšdzenia biurowe, wysokonakładowe urzšdzenia produkcyjne (powyżej 65 stron na minutę), oprogramowanie i materiały biurowe. Firma œwiadczy też usługi serwisowe, a także outsourcing Đ usługi z zakresu powielania, przetwarzania i zarzšdzania dokumentami klienta lub w miejscu z nim ustalonym. W 2000 roku uległa zmianie strategia sprzedaży Xeroksa na rynku polskim. Poza sprzedażš bezpoœredniš, obecnie jest ona prowadzona poprzez sieć autoryzowanych koncesjonerów. Wydzielony został wyspecjalizowany serwis, zaœ handlowcy sš szkoleni w zakresie danej grupy produktowej. Dalsze kierunki rozwoju Xerox Polska, mimo dużej autonomii w zakresie podejmowanych działań, sš zbieżne z nowš strategiš całej korporacji, przedstawionš na poczštku marca przez Anne Mulcahy, prezes firmy Xerox. Najkrócej mówišc Xerox stawia na kolor. Dotyczy to także działu najbardziej nas interesujšcego, tj. produkcyjnych systemów drukujšcych. Jak poinformował Swapan Chaudhuri, w Polsce sprzedano już pięć systemów DocuColor z serii 2000, które pojawiły się w ofercie po targach DRUPA. Plany na 2001 rok zakładajš sprzedaż kolejnych 15 urzšdzeń. Równoczeœnie sš oferowane pozostałe urzšdzenia z serii DocuColor, sprzedawane już od kilku lat. Jak zapewnił redakcję Poligrafiki dyrektor Xerox Polska, w tym roku nie przewiduje się wprowadzenia do oferty firmy maszyn z wbudowanym systemem naœwietlania płyt, które Xerox sprzedaje w USA od wrzeœnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, że w chwili obecnej pod markš Xerox sš dostępne dwa rodzaje maszyn DocuColor DI: pierwsze oparto na rozwišzaniach opracowanych wspólnie z Adastem i Presstekiem, drugi rodzaj to OEMowa wersja maszyny Ryobi 3404 DI. Jak wynika z informacji przekazanych podczas spotkania, pomimo kryzysu, jaki dotknšł w ostatnim czasie Xerox Corporation (co wielokrotnie sygnalizowaliœmy także na naszych łamach), polski oddział koncernu ma się całkiem dobrze. Swapan Chaudhuri planuje w 2001 roku zwiększyć obroty Xerox Polska o kolejne 25% i, jak zapewnił, pierwsze trzy miesišce tego roku wskazujš, iż założenia te sš bardzo realne. Zapytany o absencję firmy na targach POLIGRAFIA Swapan Chaudhuri stwierdził: Więcej korzyœci dajš nam imprezy organizowane we własnym zakresie, np. DocuWorld czy seminaria i dni otwarte. Stšd decyzja o niewystawianiu się w Poznaniu w ramach POLIGRAFII, bo na INFOSYSTEMIE będziemy obecni na stoisku naszego dealera, firmy Emax z Poznania. Warto dodać, że Xerox Polska wprowadził w ostatnim czasie ofertę promocyjnš przy zakupie systemów DocuColor 2000. Do każdej maszyny w pakiecie dodawany jest skaner za ponad 20 tys. USD. Jeżeli sprawdzš się zapowiedzi dyrektora firmy, to czeka nas prawdziwy boom w zakresie sprzedaży cyfrowych maszyn drukujšcych, podobny do tego, jaki przeżywamy obecnie w dziedzinie naœwietlarek CtP. Bioršc pod uwagę plany samego tylko Xeroksa, na poczštku 2002 roku liczba instalacji kolorowych maszyn cyfrowych zwiększyłaby się w naszym kraju dwukrotnie. Czy tak rzeczywiœcie będzie? SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>