Co w branży piszczy
27 kwi 2018 10:12

Organizatorzy targów drupa w najnowszym, 5. raporcie „drupa Global Trends” odnieśli się do sytuacji ekonomicznej branży na przestrzeni lat. Zarówno wśród drukarń, jak i dostawców większości sektorów rynku odnotowano wzrost pewności co do wyników ekonomicznych ich firm.

Najbardziej prężnym sektorem pozostaje rynek opakowań. Tymczasem druk akcydensowy już od 5 lat odnotowuje stałą poprawę zaufania, a druk funkcjonalny, który do tej pory dzielił podobną pozytywną passę, w tym roku odnotował zastanawiający wzrost niepewności – zarówno dla drukarń, jak i dostawców tego rynku. W obliczu najtrudniejszych zmian strategicznych stoi prawdopodobnie rynek wydawniczy: pomimo zmniejszenia zagrożenia ze strony e-booków, w tym roku widać wyraźny spadek zaufania w tym sektorze.

Sabine Geldermann, dyrektor targów drupa, komentuje: Raport wskazuje, że poligrafia może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Po podwójnym uderzeniu globalnej recesji w 2008 r. i zmianach konsumenckich na cyfrową komunikację, drukarze i dostawcy w pełni korzystają z powolnego, ale wyraźnego, globalnego ożywienia gospodarczego i znajdują nowe sposoby wykorzystania najnowszych technologii tak, aby materiały drukowane stały się głównym narzędziem dla konsumentów.

W badaniu, przeprowadzonym przez firmy Printfuture z Wielkiej Brytanii i Wissler & Partner ze Szwajcarii, wzięło udział ponad 700 drukarń i prawie 250 dostawców. Richard Gray, dyrektor operacyjny w Printfuture, powiedział: Zarówno drukarze, jak i dostawcy wyraźnie rozumieją strategiczne wyzwania, przed którymi stoi poligrafia. Jednak rośnie przekonanie o stabilnej przyszłości dla drukarń w większości rynków i regionów, o ile dokładnie przeanalizują one rynki docelowe i wprowadzą odpowiednie innowacje, aby zaspokoić przyszłe potrzeby swoich klientów.

Wyzwania, zwyżki i spadki

W ujęciu regionalnym obraz jest ogólnie pozytywny, ale z wyraźnymi wyjątkami. Jak zwykle Ameryka Północna konsekwentnie jest najsilniejszym regionem, aczkolwiek w Europie zauważa się stale rosnące zaufanie. Niestety Afryka i Bliski Wschód odnotowują wyraźny spadek.

Globalnie jest to czwarty rok wzrostu zaufania zgłaszanego przez dostawców. Co uderzające, w tym roku widać wzrost sprzedaży podstawowego sprzętu, oprogramowania i materiałów (wzrost netto o 29 proc.). W rzeczywistości wszystkie strumienie przychodów dostawców wykazywały najlepsze saldo dodatnie netto.

Drukarnie na całym świecie komunikują, że obniżka cen i marż nadal trwa, a najlepszym rozwiązaniem jest możliwie najpełniejsze wykorzystanie parku maszynowego, a tym samym przychodów, przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów na możliwie najniższym poziomie. Widać, że presja na ceny i marże będzie się nieco zmniejszać w skali świata, jednak sytuacja w poszczególnych regionach jest niejednolita. Na przykład podczas gdy Ameryka Północna odnotowała pewien wzrost cen, Australia i Oceania odnotowały wyraźny spadek. Podobnie na całym świecie utrzymują się ceny na rynku opakowań, podczas gdy na rynkach wydawniczym i, w mniejszym stopniu, akcydensowym – ceny ciągle spadają.

Druk tradycyjny wciąż dominuje

Przejście do druku cyfrowego trwa, ale odbywa się to powoli – druk funkcjonalny zależy w dużej mierze od druku cyfrowego, jednak wciąż niewiele drukarń produkujących opakowania raportuje znaczącą sprzedaż bazującą na cyfrze. Około 60 proc. drukarń zajmujących się drukami funkcjonalnymi informuje, że 50 proc. obrotów 

pochodzi z segmentu druku cyfrowego, podczas gdy tylko 12 proc. drukarzy zajmujących się opakowaniami zgłasza, że ponad 25 proc. obrotów ich firm bazuje na produkcji cyfrowej. Uderzające jest natomiast stwierdzenie, że tylko 27 proc. wszystkich uczestników rynku poligraficznego korzysta z rozwiązań Web-to-Print lub Storefront, o 2 proc. więcej niż w 2014 roku.

Drukarze z całego świata byli bardziej skłonni do inwestowania: 42 proc. zgłosiło wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu do poprzedniego roku, podczas gdy 9 proc. odnotowało spadek (dodatnie saldo netto na poziomie 33 proc.). Najlepszym wynikiem w Ameryce Północnej był wzrost salda netto o 51 proc., podczas gdy Australia i Oceania pozostały w tyle ze wzrostem netto tylko o 18 proc. 

Nikogo nie zaskoczy, że drukarnie opakowaniowe odnotowały największe dodatnie saldo netto na poziomie + 45 proc., drukarnie zajmujące się drukami funkcjonalnymi na poziomie + 42 proc., komercyjne + 30 proc., a przedsiębiorstwa wydawnicze + 20 proc. Obróbka po druku to drugi rok z rzędu najpopularniejszy obszar inwestowania, następne są: technologie druku, prepress, workflow i systemy MIS.

Plany dotyczące inwestycji w poligrafii w roku 2018 zależą od sektora rynkowego, przy czym najpopularniejszym wyborem w sektorze opakowań jest druk flekso, a zaraz za nim offset arkuszowy. Na rynku akcydensowym króluje kolorowy druk cyfrowy tonerowy arkuszowy, a za nim blisko druk offsetowy arkuszowy oraz wielkoformatowy inkjet. W sektorze wydawniczym na pierwszym miejscu jest offset arkuszowy, a za nim kolorowy druk cyfrowy tonerowy arkuszowy. Wśród drukarń produkujących druki funkcjonalne jest to kolorowy druk cyfrowy tonerowy arkuszowy, a drugą pozycję zajmuje wielkoformatowy inkjet. 

Na podstawie materiałów organizatora targów opracowała AP

cript>