CombiStar Compact Đ urzšdzenia chłodzenia wodš dla maszyn Speedmaster SM 52
6 gru 2016 14:42

Heidelberg wprowadził na rynek kombinowane urzšdzenia chłodzenia wodš CombiStar Compact dla maszyn Speedmaster SM 52. Mogš one być połšczone z istniejšcymi w drukarni systemami chłodzenia zwrotnego, które zazwyczaj pozwalajš na podłšczenie dodatkowego urzšdzenia kombinowanego. Peryferyjne urzšdzenia chłodzenia wodš majš wiele zalet. Odprowadzanie ciepła z maszyny drukujšcej jest efektywniejsze niż przy chłodzeniu powietrzem, a warunki pracy sš bardziej stabilne: mniej nagrzane i zanieczyszczone powietrze w hali maszyn, mniejszy hałas, lepsza klimatyzacja. Ponieważ woda ma czterokrotnie większš pojemnoœć termicznš oraz tysišc razy większš gęstoœć niż powietrze, przejœcie na chłodzenie wodš oznacza, że w małych pomieszczeniach mogš być instalowane większe, mocniejsze maszyny. Chłodzenie wodš zmniejsza również obieg powietrza oraz eliminuje problemy z powietrzem dolotowym i odlotowym. Zainstalowanie systemu chłodzenia wodš może opłacać się również małym drukarniom. W porównaniu systemami klimatyzacji lub wentylacji powietrzem, koszty zwišzane z utrzymaniem systemu chłodzenia wodš sš minimalne Đ nie ma pracochłonnego procesu podawania i przetwarzania dużej iloœci œwieżego powietrza. System chłodzenia wodš amortyzuje się całkowicie po roku-2 latach. Po raz pierwszy Heidelberg pokazał system chłodzenia wodš na targach DRUPA 1995. Obecnie ponad 60% wszystkich maszyn Speedmaster SM 102 i CD 102 w Niemczech wykorzystuje ten efektywny pod względem kosztów system. System chłodzenia wodš staje się również coraz popularniejszy na innych rynkach. W Holandii 25% wszystkich maszyn SM 102 i CD 102 jest chłodzonych wodš, we Francji 15%, a w Wielkiej Brytanii i Azji 10%. System chłodzenia wodš jest także dostępny dla maszyn serii Speedmaster SM 74 oraz CD 74. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

error: Kopiowanie zabronione!
cript>