CPS700 nowa maszyna firmy OcŽ
6 gru 2016 14:42

Oficjalna premiera OcŽ CPS700 miała miejsce na targach CeBIT (22-28 marca 2001). Od wrzeœnia ub.r. urzšdzenie jest dostępne na rynku holenderskim. Warto zatem przypom-nieć najważniejsze informacje dotyczšce tego nowatorskiego rozwišzania, które swojš polskš premierębędzie miało na kwietniowych targach POLIGRAF-PRODUKT w Poznaniu. CPS700 to przede wszystkim cyfrowa drukarko-kopiarka do druku kolorowego, z nowš technologiš Direct Imaging, która jest oryginalnym wynalazkiem OcŽ. Z punktu widzenia technologii, Direct Imaging to połšczenie zaawansowanej wersji CopyPress oraz ImageLogic. Proces drukowania i kopiowania tš technologiš polega na przeniesieniu kompletnego obrazu tonerowego przez bęben w sposób natychmiastowy i stabilny. Kolejny krok to jednoczesne wprasowanie i utrwalenie obrazu na papierze. Direct Imaging zapewnia Đ zdaniem producenta Đ niezwykle wysokš produktywnoœć. W rezultacie uzyskuje się stabilnš jakoœć kopii. Dlaczego? Zastosowane rozwišzania technologiczne sš niewrażliwe na zmiany temperatury i wilgotnoœci powietrza; dodatkowo CPS700 układa kolory jeden obok drugiego zamiast tworzenia kolejnych warstw. Efekt jest taki, że otrzymuje się obraz o wysokiej jakoœci apli kolorowych. Dodatkowo CPS700 zachowuje pełnš prędkoœć pracy także w trybie dwustronnym i na różnych mediach. Urzšdzenie pozwala też na skanowanie lub przetwarzanie kolejnej pracy w czasie drukowania poprzedniej. CPS700 drukuje na standardowych i niestandardowych mediach, np. na papierze wytłaczanym, z fakturš lub powlekanym. Urzšdzenie gwarantuje Đ zdaniem OcŽ Đ całkowite wyeliminowanie zwijania papieru (dzięki niskiej temperaturze utrwalania obrazu: ok. 1000ĄC). Nawet w miejscu przegniatania (bigowania) lub ręcznego zginania kartki toner nie ma prawa ulegać pęknięciom. CPS700 nie wymaga kalibracji przez użytkownika. Inżynierowie OcŽ zdecydowali się na zastosowanie jednoskładnikowego toneru. Maszyna nie wykorzystuje wywoływaczy. CPS700 drukuje 25 kolorowych stron A4 na minutę bez względu na rodzaj użytego materiału. Krótka i nieskomplikowana droga papieru eliminuje ryzyko zacięcia. OcŽ twierdzi, że CPS700 gwarantuje najniższe koszty całkowite w tej klasie produktów. Zdaniem firmy zużycie toneru jest zredukowane o 50% w porównaniu do tradycyjnych technologii. Urzšdzenie zaprojektowano z myœlš o centralnych œrodowiskach produkcyjnych. Jednak, jak wynika z doœwiadczeń producenta, zainteresowane sš nim również firmy z rynku DTP. Opracowano na podstawie materiałów firmy OcŽ