Creo: CtP w ćwierćformacie
6 gru 2016 14:43

Firma Creo pinformowała o wprowadzeniu na rynek pierwszej w swojej ofercie naœwietlarki CtP w formacie B3. Urzšdzenie nosi nazwę Lotem 200K, zaœ jej pierwszym dystrybutorem będzie KBA. Niemiecki producent maszyn drukujšcych będzie oferował wersję zoptymalizowanš z myœlš o produkcji płyt do offsetu bezwodnego niewymagajšcych wywoływania, które mogš znaleŸć zastosowanie w maszynie Genius 52. KBA będzie sprzedawać system Lotem 200K na rynkach Afryki, Œrodkowego Wschodu i Europy. Creo poszukuje również innych dystrybutorów nowej naœwietlarki i ma nadzieję na ogłoszenie informacji z tym zwišzanych jeszcze przed targami drupa 2004. Lotem 200K oferuje wydajnoœć 12 termicznych płyt/h i jest sterowana RIPem PS/M. Zgodnie z umowš podpisanš przez KBA i Creo, niemiecki dostawca będzie też sprzedawał inne produkty i akcesoria niezbędne do użytkowania naœwietlarki Lotem 200K, wœród nich systemy odbitek próbnych i systemy workflow. Na podstawie dotprint.com opracował SS