CtP firmy Agfa w ă101 DrukÓ
6 gru 2016 14:43

Firma Agfa zainstalowała w ă101 DrukÓ Studio Poligrafii Reklamowej z siedzibš w Łodzi pełnoformatowy system CtP. Zakupiony system składa się z naœwietlarki :Galileo VS, stosujšcej technologię naœwie-tlania płyt laserem fioletowym, cyfrowego systemu wydawniczego :Apogee służšcego do kompleksowej, zautomatyzowanej organizacji procesu produkcyjnego, a także urzšdzenia do kontraktowych odbitek próbnych :Sherpa 43. O zakupie systemu Agfa zadecydowały: korzystny stosunek jakoœci do ceny, wysoka jakoœć, bardzo dobry workflow Apogee, który odpowiada naszym potrzebom w drukarni, znana marka Đ wylicza Maciej Lewy, prezes ă101 DrukÓ Studio Poligrafii Reklamowej. Zakup tego systemu został sfinalizowany dzięki usługom finansowym proponowanym przez Agfa Finance. Przykład firmy ă101 DrukÓ pokazuje, że otwartoœć na nowe rozwišzania, elastycznoœć w podejmowaniu decyzji oraz cišgłe dšżenie do unowoczeœniania usług zapewniajš mocnš pozycję na rynku poligraficznym Đ mówi Stefan Piotrowski, dyrektor Działu Systemów Graficznych w firmie Agfa. Firma ă101 DrukÓ zamierza używać systemu Agfa do impozycji prac przesyłanych przez klientów w systemie Apogee i Preps, pełnoformatowych wydruków próbnych na urzšdzeniu :Sherpa 43 i naœwietlania płyt offsetowych na naœwietlarce :Galileo VS. Prezes Maciej Lewy wyjaœnia, że firma kupiła system fioletowy, ponieważ jest tańszy w zakupie i eksploatacji oraz wystarczajšcy na potrzeby drukarni. Ponadto dzięki temu firma może pozwolić sobie na większe inwestycje w oprogramowanie. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa