CtP firmy Screen w drukarni PawDruk
6 gru 2016 14:43

Do grona polskich drukarń stosujšcych technologię CtP dołšczyła poznańska drukarnia PawDruk, w której w połowie sierpnia firma Reprograf uruchomiła termiczny system CtP. Naœwietlarka PlateRite 8100 w formacie B1 jednego z liderów technologii CtP japońskiej firmy Dainippon Screen zastšpiła tradycyjnš przygotowalnię offsetowš. Nowy system pracuje w wersji on-line, w którym naœwietlarka sprzężona mostem transportowym z wywoływarkš Advance 135 niemieckiej firmy GrafoTeam i wykładarkš (stacker) stanowiš w pełni zautomatyzowany cišg technologiczny. Całoœciš procesu przepływu danych cyfrowych zarzšdza workflow PuzzleFlow polskiej firmy AC&C HSH. Współpracuje on z oprogramowaniem do impozycji Pdf Organizer oraz RIPem Harlequin. Zarzšdzanie kolorem oraz jego kontrola odbywajš się za pomocš oprogramowania Best Color Proof, drukarki Epson Stylus Pro 9600 i systemu kontroli X-Rite. Jak podkreœlajš właœciciele Wojciech Strugarek i Andrzej Saenger, jest to kolejny ważny krok w rozwoju drukarni. Przypomnijmy, że na poczštku tego roku w drukarni PawDruk została zainstalowana pięciokolorowa maszyna offsetowa Heidelberg Speedmaster SM+L 102. Drukarnia PawDruk konsekwentnie realizuje założenia wykreowania silnej, solidnej i odpornej na wahania rynku organizacji. Posiada wdrożony System Zarzšdzania Jakoœciš zgodny z normš europejskš ISO 9001: 2000, Certyfikat Wielkopolskiej Jakoœci nadany przez Unię Wielkopolan oraz tytuł Menadżera Wielkopolskiej Jakoœci. W ubiegłym roku została wpisana na tzw. Białš Listę i wyróżniona tytułem ăSolidna firmaÓ. Firma odbiera także 15 wrzeœnia Certyfikat Europejskiego Instytutu Jakoœci. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

error: Kopiowanie zabronione!