Cyfra jako komponent
6 gru 2016 14:59

Podczas targów Labelexpo Europe w Brukseli krótkiego wywiadu udzielił nam Grant Blewett, global sales director działu Packaging firmy Kodak. n Tegoroczne targi Labelexpo są najlepszym potwierdzeniem wiary dostawców rynku etykiet i opakowań, że technologia druku cyfrowego lub hybrydowego jest przyszłością branży. Tymczasem firma Kodak kontynuuje innowacje na polu fleksografii. Grant Blewett: Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza w segmencie etykiet technologia cyfrowa ma szansę na spory udział w rynku, a o jej wyborze decydują przede wszystkim czynniki ekonomiczne. Krótkie serie, produkty specjalne, promocje czy sezonowe akcje marketingowe to na pewno kandydaci na aplikacje cyfrowe, a jeśli spojrzymy na rynek produktów masowych, dominujących przecież we współczesnym handlu, to zdecydowanie należy on do technologii analogowych. Mała butelka wody z etykietą wydrukowaną cyfrowo byłaby znacząco droższa niż obecnie, dlatego trzeba mieć świadomość, że cyfra nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. W firmie Kodak wierzymy, że technologia cyfrowa zrewolucjonizuje rynek etykiet i opakowań, ale raczej jako komponent funkcjonujących maszyn. Przykład? Choćby wspomniana już etykieta na małą butelkę wody – może zostać wydrukowana analogowo z pozostawieniem miejsca na naniesioną cyfrową informację lub obraz dotyczący konkretnej kampanii. Klient otrzymuje więc jednocześnie jakość i ekonomikę technologii analogowej oraz wartość dodaną, jaką niesie cyfra, za rozsądne pieniądze. Nie boimy się technologii cyfrowej, przeciwnie – jesteśmy firmą inwestującą znaczące kwoty w systemy cyfrowe, a nasze rozwiązania pracują już w urządzeniach partnerów takich jak np. Uteco. Moim zdaniem cyfra nigdy nie wyprze innych technologii z rynku etykiet i opakowań, musi z nimi wypracować sensowny kompromis. Obecnie jednak zdecydowanie dominujące na rynku są procesy analogowe, według naszych estymacji cyfra nie ma w nim nawet 1-procentowego udziału. n Czyli firma Kodak nie ulegnie pokusie opracowania maszyny cyfrowej dedykowanej rynkowi etykiet i opakowań? G.B.: Nasza technologia Prosper funkcjonuje już w takich aplikacjach, ale są to zdecydowanie produkty wysokonakłado- we. Czy na rynku jest już zapotrzebowanie na spersonalizowane produkty wytwarzane na szeroką skalę? Nie wydaje mi się, ale my w każdym razie jesteśmy gotowi z technologią inkjetową mogącą sprostać takiemu wyzwaniu, technologią, która już udowodniła swoją skuteczność w druku rolowym w wysokich prędkościach. Powtórzę raz jeszcze: wierzymy, że w najbliższych latach technologia cyfrowa na rynku masowym będzie miała zastosowanie jako komponent funkcjonujących procesów. Nasi klienci niemal codziennie zadają nam pytania o druk cyfrowy w obszarze etykiet i opakowań – czym jest i jak go wykorzystać. Biorąc jednak pod uwagę koszt wydruku, trudno wskazać aplikacje, w których cyfra znalazłaby powszechne zastosowanie. Wszyscy przytaczają kampanię Coca-Coli, która była niezwykłym, wspaniałym przedsięwzięciem, ale przecież gros procesów zaangażowanych w jej realizację było analogowych. Cyfra została wykorzystana w wąskim zakresie, jako komponent, czyli tak, jak my postrzegamy ten rynek. Gdyby kampania Coca-Coli była wyłącznie cyfrowa, wciąż znajdowałaby się jeszcze na etapie produkcji! n Stoisko firmy Kodak na targach Labelexpo Europe 2015 w dużej mierze poświęcone jest pakietowi NX advantage. Jakie niesie on ze sobą korzyści? G.B.: Uważnie przyglądamy się rynkowi i staramy się precyzyjnie zidentyfikować jego potrzeby – tak właśnie powstała płyta NX, która zrewolucjonizowała rynek fleksograficzny. NX advantage to pakiet nowych opcji, takich jak m.in. zaawansowana technologia rastrowania Kodak Digicap NX Patterning, która zrewolucjonizowała proces przenoszenia farby w druku fleksograficznym, obniżając jej ilość potrzebną do uzyskania tego samego efektu. Rozwiązanie to nie tylko redukuje ilość zużywanej farby drukarskiej, ale jednocześnie zwiększa atrakcyjność opakowania prezentowanego na półce sklepowej. Pakiet NX advantage jest dostępny dla wszystkich naszych klientów – w końcu ich sukces jest naszym sukcesem. n Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Anna Naruszko