Cyfrowa oprawa a`la MŸller Martini
6 gru 2016 14:43

Na targach drupa 2004 firma MŸller Martini zaprezentuje w pełni zintegrowanš linię do opraw ksišżkowych ăna żšdanieÓ. Rozwišzanie to ma pozwolić na bardziej ekonomicznš produkcję ksišżek, szczególnie przy bardzo niskich nakładach. Zapowiadana przez MŸller Martini linia to rozwišzanie oferujšce pełny cišg technologiczny: od przesłania danych z przygotowalni, przez drukowanie cyfrowe, na oprawie twardej lub zeszytowej skończywszy. Ksišżki sš wytwarzane w jednym cyklu, zaœ za całoœć produkcji odpowiada specjalny, zintegrowany system kontrolny. Pokrótce system, nazwany przez firmę rozwišzaniem typu Book-on-Demand (dosł. ksišżka na żšdanie), działa następujšco: Z przygotowalni do cyfrowej maszyny drukujšcej przesyłane sš non-stop dane cyfrowe. Tu papier, podawany z roli, jest zadrukowywany po obu stronach, obcinany w trybie in-line, a potem złamywany. Następnie odpowiednia liczba egzemplarzy jest oprawiana w zintegrowanym urzšdzeniu do opraw zeszytowych lub twardych. Dane o zleceniu generowane na poziomie prepress sš następnie wykorzystywane we wstępnym ustawieniu wszystkich urzšdzeń wchodzšcych w skład systemu. MŸller Martini jest zdania, że przygotowany na drupę system to szybki i ekonomiczny sposób na niskonakładowš produkcję kolorowych ksišżek, broszur, katalogów, raportów finansowych, instrukcji obsługi oraz dokumentów. Na podstawie informacji firmy MŸller Martini opracował SS