„Czas dla Polski” na drupa 2016
6 gru 2016 14:59

Rok 2016 będzie miał dla poligrafii szczególne znaczenie – targi drupa kolejny raz w jednym miejscu zbiorą wszystko to, co teraz i przez najbliższe lata będzie ważne dla ludzi poligrafii. Żadne inne wydarzenie nie daje okazji do spotkania najważniejszych osób wyznaczających trendy światowej poligrafii. Ten szczególny moment Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z Instytutem Gutenberga zamierzają wykorzystać do promocji polskich drukarń. Do jednej bramki Zdaniem PBKG czas pojedynczych prób podboju zagranicznych rynków nieuchronnie odchodzi do przeszłości. Skuteczne działania proeksportowe to gra zespołowa i jedyna odpowiedź na przejmowanie rynków lokalnych przez dużych graczy. Pod hasłem „Czas dla Polski” kryje się zbiór wydarzeń w Polsce i za granicą, których wspólnym mianownikiem jest zwrócenie uwagi zagranicznych zleceniodawców i inwestorów na potencjał polskich drukarń. Podstawowe cele projektu „Czas dla Polski” to: n Promocja polskiej branży poligraficznej na największych światowych targach poligraficznych. n Zwiększenie możliwości proeksportowych branży poligraficznej dzięki popularyzacji instrumentów finansowych i wsparcia instytucjonalnego dostępnych w Polsce. n Konsolidacja firm poligraficznych wokół wspólnych działań proeksportowych (wspólne stoiska na targach, misje gospodarcze itp.). n Wskazanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania. n Zwiększenie rangi raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” dzięki włączeniu go w międzynarodowy obieg informacji gospodarczych. PBKG zaprosiło do projektu polską filię europejskiego stowarzyszenia producentów opakowań kartonowych (European Carton Makers Association) ECMA Polska. „Czas dla Polski” jest pomyślany jako prezentacja polskiej poligrafii (która wg szacunków Bractwa generuje roczny obrót w wysokości prawie 14 mld zł, z czego ponad 6 mld zł przypada na eksport) na największym na świecie branżowym forum, daje jednak możliwość zaakcentowania osiągnięć całej polskiej gospodarki. PBKG chce zatem położyć szczególny nacisk na obecność instytucji rządowych, które nadadzą właściwą oprawę Projektowi. Prowadzone są zaawansowane rozmowy nad patronatem Ministerstwa Rozwoju. Swoim patronatem objął Projekt Związek Rzemiosła Polskiego. Merytorycznego wsparcia udzielają KUKE, BGK WPHI przy polskich konsulatach w Kolonii i Hadze. Partnerami biznesowymi są firmy Henkel i Heidelberg, które wspierają projekt instytucjonalnie i merytorycznie. „Aktywni w Europie” Głównym elementem projektu jest organizowana przez PBKG konferencja na targach drupa 2016, która odbędzie się 2 czerwca w Düsseldorfie. Na konferencji zostanie zaprezentowana 6. edycja raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”, przygotowywana wspólnie przez PBKG i KPMG – jedyne tak szerokie kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy są zainteresowani naszym przemysłem poligraficznym. W czasie konferencji planowane są wystąpienia przedstawicieli administracji rządowej Niemiec i Polski, przedstawicieli PBKG i ECMA, władz firmy Henkel oraz blok merytoryczny skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców i prezentujący innowacyjne rozwiązania w światowej poligrafii, zorganizowany przez firmę Heidelberg. Forum Gospodarcze Równie ważnym elementem projektu będzie spotkanie gospodarcze zaplanowane w siedzibie Izby Rzemieślniczej miasta Düsseldorf. Izba Rzemieślnicza to prawie 58 000 przedsiębiorstw, dlatego też Bractwo liczy na znaczący udział w forum firm niemieckich, tym bardziej, że równorzędnym partnerem jest Izba Przemysłowo-Handlowa Düsseldorfu. Wspólne spotkanie polskich i niemieckich przedsiębiorców będzie miało ogromne znaczenie dla intensyfikacji działań proeksportowych. W 2016 roku obchodzimy 25-lecie podpisania porozumienia o przyjaźni i współpracy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. Jest to świetna okazja, aby wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami władz państwowych, samorządu gospodarczego i przedsiębiorcami z Niemiec i Polski podkreślić dobrosąsiedzkie relacje. Obok oficjalnego charakteru takie spotkanie będzie mieć również swój bardzo praktyczny biznesowy wymiar. PBKG liczy na zgromadzenie ok. 120 przedsiębiorców niemieckich skupionych wokół IHK i Izby Rzemieślniczej oraz ok. 100 przedsiębiorców polskich, a także przedstawicieli mediów gospodarczych. Konferencje wprowadzające Merytorycznym uzupełnieniem wydarzeń w Düsseldorfie będą dwie konferencje krajowe w Warszawie (19 kwietnia br.) w siedzibie PAIiIZ i Krakowie (20 kwietnia br.) w Hotelu Sheraton, organizowane przez PBKG dla właścicieli i zarządów najbardziej liczących się drukarń w Polsce (organizatorzy liczą w sumie na obecność co najmniej 120 podmiotów). Ich celem jest propagowanie dostępnych instrumentów finansowych i rozwiązań organizacyjnych wspierających działania eksportowe i inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Na podstawie informacji PBKG opracowała AN