Czas na nowe inwestycje
19 lip 2018 14:23

Rozwój przedsiębiorstw nierozerwalnie łączy się z inwestycjami, a te z powiększaniem i unowocześnianiem parku maszynowego. Od lat siłą napędową polskiej gospodarki są niewątpliwie dotacje unijne. Pozwalają one na wzrost innowacyjności polskich firm oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego. Do roku 2020 polscy przedsiębiorcy otrzymają blisko 16 mld euro. Część tej pokaźnej kwoty trafi do branży poligraficznej i produkcji opakowań. Z tych środków firmy zakupią maszyny do druku offsetowego, cyfrowego, druku fleksograficznego, sublimacyjnego, składarko-sklejarki i inne. 

Według rankingów Polska jest największym rynkiem poligraficznym w Europie i rośnie 5-6 proc. rok do roku. Odpowiada za 36 proc. przychodów branży na kontynencie (8,6 mld euro), a co trzeci pracujący w branży jest Polakiem. Rynek opakowań wart jest około 33,5 mld złotych i do roku 2020 odnotuje wzrost około 7 proc. rocznie, co pozwoli mu osiągnąć wartość 46 mld złotych – jak wynika z raportu Equity Advisors „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020”. Oznacza to, że cała branża w Polsce ma perspektywy wzrostu znacznie bardziej dynamiczne niż w pozostałych krajach europejskich.

Uwzględniając potencjał branży i wychodząc naprzeciw potrzebom firm, Idea Getin Leasing SA przygotowała produkt umożliwiający sfinansowanie inwestycji wspartej funduszami unijnymi. W portfelu produktów spółki, oprócz tradycyjnego leasingu, jest również pożyczka. 

Leasing a pożyczka

Decyzja o wyborze formy finansowania zależy oczywiście od preferencji klienta. Z racji tego, że leasing jest popularną formą finansowania i jego zasady są względnie znane polskim przedsiębiorcom, warto przybliżyć relatywnie nowy produkt – pożyczkę, której bliżej jest do kredytu niż do leasingu. 

Pożyczki udzielane są przez firmy leasingowe, a nie przez banki. Pożyczka może być wykorzystywana wyłącznie na zakup środka trwałego, np. maszyny poligraficznej. To niewątpliwie odróżnia ją od 

kredytu bankowego. 

Przybliżając warunki pożyczki warto zwrócić uwagę na kilka jej cech.

1.  W przypadku pożyczki nie ma znaczenia okres finansowania. Kiedy klient decyduje się na leasing operacyjny, minimalny okres finansowania maszyny poligraficznej wynosi 36 miesięcy. Jest to ściśle związane z definicją leasingu operacyjnego, która wyznacza minimalny czas trwania umowy na 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji. Natomiast w przypadku pożyczki możemy finansować maszynę już od np. 12 miesięcy do maksymalnego, ustalonego przez leasingodawcę okresu finansowania. 

2.  Podatkowo pożyczkę traktujemy jak kredyt – środek trwały jest własnością firmy poligraficznej i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W pożyczce, tak jak w kredycie, jako koszt podatkowy zalicza się część odsetkową raty, a w leasingu całą jej wartość netto.

3.  Niewątpliwą zaletą pożyczki jest fakt, że VAT klient może odliczyć jednorazowo, a nie proporcjonalnie do ponoszonych wydatków, jak ma to miejsce w przypadku leasingu. 

Idea Getin Leasing umożliwia również sfinansowanie podatku VAT. Dzięki pożyczce brutto klienci nie muszą wydatkować tej kwoty z bieżącej działalności firmy. Mogą ją przeznaczyć np. na przygotowanie infrastruktury pod nowe inwestycje. A VAT mogą odliczyć jednorazowo, mimo że nie wydatkowali tej kwoty. 

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w branży Idea Getin Leasing posługuje się wypracowanymi wzorami kontraktów z dostawcami. Pozwalają one na wypłatę w transzach kwoty pożyczki na konto dostawcy lub pożyczkobiorcy i nie obciążają klientów odsetkami za przyznaną, a niewykorzystaną kwotę. 

Podsumowując warto dodać, że w przypadku pożyczki uzyskanie finansowania jest równie proste jak przy leasingu. Cały proces udzielania finansowania trwa najwyżej kilka dni – kluczowe jest tu bowiem zabezpieczenie, które stanowi sam przedmiot umowy. Dzięki temu nie ma znaczenia w przebiegu procesu, czy klient wnioskuje o leasing, czy o pożyczkę. Porównując więc czas uzyskania kredytu w banku do czasu uzyskania pożyczki w firmie leasingowej, zdecydowanie wygrywa druga opcja. Co ciekawe, pożyczka w Idea Getin Leasing stanowi coraz większy udział portfela. Świadczy to niewątpliwie o wysokiej jakości oferowanego produktu, który spełnia potrzeby polskich przedsiębiorców. 

Jeśli zastanawiają się Państwo, jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu z doradcą Idea Getin Leasing bądź na stronę internetową.

Jolanta Janeczko, MBA

Departament Technologii Idea Getin Leasing SA, zastępca dyrektora Oddziału w Bydgoszczy