Czwarta drukarnia Agory
6 gru 2016 14:42

Spółka Agora, wydawca ăGazety WyborczejÓ otworzyła w dniu 17 kwietnia 2001 czwartš drukarnię w Pile. Dwie z nich sš w Warszawie, trzecia w Tychach i najnowsza (chociaż każda z nich jest nowa) właœnie w Pile. Na uroczystoœć oficjalnego otwarcia zaproszono lokalne władze, architekta z jego zespołem, firmy budowlane, dostawców wyposażenia, dziennikarzy i młodš załogę. Po powitaniu przybyłych goœci i podziękowaniu wszystkim, którzy przyczynili się do szybkiego wybudowania, wyposażenia i uruchomienia drukarni, redaktor naczelny ăGWÓ Adam Michnik przyciskiem uruchomił maszynę. Licznie zebrani goœcie mieli możliwoœć obejrzeć potężnš nowoczesnš maszynę gazetowš Colora firmy Koenig & Bauer AG. Na otwarcie drukarni posadowiono maszynę składajšcš się z szeœciu wież oœmiozespołowych Đ łšcznie 48 zespołów drukujšcych; dalsze dwie wieże majš być posadowione i uruchomione jeszcze pod koniec tego roku. Imponujšco wyglšdały instalacje automatycznej ekspedycji dostarczonej przez firmę Ferag. Gšszcz linii transportujšcych strumień gazet, stacje rozdzielajšce, stacje nawijania wczeœniej drukowanych częœci gazety oraz bębny zbierajšce, transportery gazet, układarki i wišzarki to tylko ăwyliczankaÓ urzšdzeń, które zainstalowano w tej częœci ăfabryki gazetÓ. Proszę mi wierzyć, oglšdanie tylko w częœci obiektu drukarni i urzšdzeń, które wymieniłem, robiło duże wrażenie. Obiekt uroczystoœci był godny ogromnego tortu Đ w formie jego makiety Đ i sutego poczęstunku. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>