Delta-Graphix wygrała zamek w WOŒP
6 gru 2016 14:43

Dnia 24.01.2004 roku na Zamku Królewskim w Łęczycy odbyło się uroczyste przekazanie insygniów kasztelańskich nowemu opiekunowi Zamku, właœcielowi firmy poligraficznej mgr. inż. Marianowi Dreszerowi. Firma Delta-Graphix przygotowała specjalne karnety walentynkowe dla żołnierzy stacjonujšcych w Iraku. Sš to cztery wzory, których projekty nie będš dostępne w sprzedaży detalicznej. Dodatkowym walorem tej serii jest to, że sš one limitowane i numerowane, dlatego też stanowiš wartoœć kolekcjonerskš. Delta-Graphix co roku wspomaga Wielkš Orkiestrę Œwištecznej Pomocy. Za sprawš zwycięskiego udziału w licytacji Królewskiego Zamku w Łęczycy właœciciel firmy otrzymał honorowy tytuł Kasztelana Zamku i Ziemi Łęczyckiej, zaœ na konto fundacji WOŒP przekazana została suma 45 000 tys. zł. W zwišzku z uroczystoœciš przyjęcia honorowego tytułu Kasztelana Łęczyckiego Zamku, Delta-Graphix wraz z Urzędem Miasta Łęczycy przygotowała kalendarz, z którego całkowity dochód przekazany zostanie na rzecz szkolnej stołówki. Dodatkowo specjalnie na tę okazję przygotowane zostały pocztówki-cegiełki w iloœci 4,5 tys. sztuk; tym razem zebrane fundusze trafiš na renowacjš Łęczyckiego Zamku. Uroczystoœć uœwietnili zaproszeni goœcie, m.in. burmistrz miasta Łęczycy wraz z Radš Miasta, œwita dworska, rycerze oraz dziennikarze prasowi i telewizyjni. Na uroczystoœci obecna była również miss Polonia 2003 Karolina Gorazda. Po ceremonii przyjęcia insygniów i certyfikatu Kasztelana Łęczyckiego Zamku odbył się bankiet z udziałem wszystkich zaproszonych goœci. Opracowano na podstawie informacji firmy Delta-Graphix