Digimaster 9110 polska premiera
6 gru 2016 14:42

Heidelberg Digimaster 9110 jest jednym z najnowoczeœniejszych urzšdzeń do druku czarno-białego wykorzystujšcym technologię druku cyfrowego. Urzšdzenie może być bez trudu włšczone w dowolnš heterogenicznš sieć komputerowš, w sposób naturalny rozszerzajšc możliwoœci drukarni o usługę ădruku na żšdanieÓ. Oficjalna prezentacja maszyny w Polsce miała miejsce podczas wrzeœniowych Dni Otwartych firmy Heidelberg Polska, choć po raz pierwszy maszynę pokazano podczas targów DRUPA 2000. Digimaster to pierwszy produkt w ofercie Heidelberga wykorzystujšcy technologię elektrofotografii. W okresie ostatnich 18 miesięcy zainstalowano na œwiecie ponad 2000 egzemplarzy tego modelu. Jak zapewniajš przedstawiciele Heidelberga, w Polsce największe zainteresowanie klientów budziła przede wszystkim bardzo wysoka jakoœć wykonywanych prac oraz elastycznoœć łšczenia rozwišzań modułowych pozwalajšcych stworzyć odpowiedniš konfigurację i swobodnie rozbudowywać jš wraz z rozwojem firmy. Digimaster 9110 Network Imaging System jest połšczeniem modułów prepress, press oraz postpress. Rozwišzania zastosowane w Digimasterze 9110 pozwalajš na uzyskanie wydruków przy 256 odcieniach szaroœci oraz rozdzielczoœci 600 dpi. Przy włšczaniu do publikacji dokumentów, które muszš być zeskanowane, operator może wykorzystać moduł skanera produkcyjnego Imagedirect 665, który skanuje z prędkoœciš 65 stron na minutę. Całoœć informacji dotyczšcych poszczególnych stron przygotowywanej publikacji przechowywana jest w pamięci maszyny. Ogranicza to do minimum czas przygotowania dokumentu do druku. Digimaster drukuje z prędkoœciš 110 stron A4 na minutę lub 55 stron formatu A3. W zastosowaniach typu ădruk na żšdanieÓ i personalizacji dokumentów jest to parametr, który pozwala skrócić czas potrzebny na realizację pilnego zlecenia. Zalecana obcišżalnoœć miesięczna wynosi od 200 000 do 2 000 000 wydruków. Drukowanie na papierze o formacie od 60 x 100 mm do 350 x 450 mm i gramaturze od 60 do 200 g/m2 daje duże możliwoœci. Cyfrowy system druku Digimaster 9110 łšczy w sobie elementy prepress, press oraz postpress. Oznacza to, że wyposażona w odpowiednie moduły maszyna pozwala na skanowanie, akwizycję danych w różnych formatach, możliwoœć połšczenia różnych dokumentów w jednš publikację, drukowanie dwustronne oraz wykonywanie operacji introligatorskich z wykorzystaniem zszywacza, wkładkownicy, urzšdzenia do produkcji broszur, oklejarki i innych. Jednym z istotnych elementów, na który położono szczególny nacisk projektujšc Digimastera, były rozwišzania programowe: personalizacja, przechowywanie do 20 000 stron dokumentów w pamięci systemu oraz pełna integracja Digimastera z lokalnš sieciš komputerowš i systemem cyfrowej przygotowalni. Urzšdzenie może współpracować z różnymi platformami sprzętowymi i systemami operacyjnymi, tj. Windows, MacOS, Sun Solaris, Novell i wymieniać dane w oparciu o protokoły sieciowe TCP/IP, EtherTalk, SPX/IPX oraz NetBEU. Wyeliminowano również potrzebę dokonywania konwersji plików wyposażajšc Digimastera w możliwoœć przetwarzania formatów Adobe PostScript, Adobe PDF, TIFF oraz HP PCL6. Obsługa samego urzšdzenia odbywa się poprzez kolorowy dotykowy ciekłokrystaliczny panel LCD, klawiaturę i myszkę. Pojawiajšce się instrukcje tekstowe oraz graficzne i wbudowany przejrzysty system pomocy prowadzš użytkownika podczas pracy. Standardowo Digimaster 9110 wyposażony został w funkcjonalny Duplex pozwalajšcy na kopiowanie dwustronne, densytometr umożliwiajšcy kontrolę jakoœci druku co 200 odbitek, tace papieru na 4000 arkuszy oraz zszywacz Đ Finisher, pozwalajšcy połšczyć do 100 arkuszy w maksymalnym formacie A3. Opcjonalnie maszyna posiada urzšdzenie do produkcji broszur z obcinarkš Đ Booklet Maker (łšczenie do 88 stron w formacie A4, A5 i innych), oklejarkę na goršco Đ Perfect Binder (maksymalna szerokoœć grzbietu do 4,5 cm), wkładkownicę Đ Inserter, skaner Imagedirect 665 Production Scanner oraz dodatkowy zasobnik na 4000 arkuszy.