Dla introligatorni akcydensowej i dziełowej
6 gru 2016 15:00

Największe targi poligraficzne drupa w Düsseldorfie również w tegorocznej edycji przyniosły wiele nowych, ciekawych rozwiązań. Jak zawsze na stoisku Heidelberga główny nacisk położony był na sztandarowe produkty, jakimi są maszyny drukujące offsetowe, cyfrowe oraz fleksograficzne. Ale druk to jedno, a do uzyskania produktu końcowego często jeszcze daleka droga. Niezależnie od tego, czy produktem końcowym będzie opakowanie, książka, etykieta czy kolorowa ulotka, zadrukowane podłoże jest poddawane wielu dalszym procesom. Różnorodność produktów poligraficznych jest tak duża, że trudno pisać o konkretnych kierunkach rozwoju. Wszystkie one są w mniejszym lub większym stopniu potrzebne i odpowiadają zapotrzebowaniu cały czas zmieniającego się rynku, wymuszając powstawanie coraz to nowych maszyn i linii produkcyjnych. Heidelberg aktywnie uczestniczy w tych przemianach, prezentując rozwiązania zarówno dla produkcji niszowej, jak i dla największych segmentów rynku. Obecnie w portfolio maszyn introligatorskich Heidelberga znajdują się różnego rodzaju maszyny złamujące, krajarki, linie tnące i sztancujące. Są to różnego rodzaju maszyny złamujące, krajarki, linie tnące i sztancujące. W zależności od potrzeb drukarni dysponujemy maszynami o różnych formatach, konfiguracjach i stopniu automatyzacji. Jesteśmy w stanie dopasować się do różnych wymagań klienta. Firmy zajmujące się produkcją W2P wykonują produkty, które szybko mają trafić do klienta. Cały proces produkcyjny, począwszy od zamówienia, poprzez druk, a skończywszy na obróbce introligatorskiej trwa, w porównaniu z ogólnym przebiegiem procesów produkcyjnych, bardzo krótko. Pozwala na to charakter produktu końcowego (plakaty, wizytówki, ulotki itp.) oraz odpowiedni sprzęt do jego obróbki. Duży arkusz zbiorczy składający się z wielu różnorodnych użytków trzeba szybko pokroić. Heidelberg oferuje w tym segmencie różnorodne linie Polara dedykowane obróbce arkuszy nawet w formacie B0. Przygotowanie programu cięcia dla takiego arkusza zbiorczego odbywa się przy zastosowaniu oprogramowania Compucut firmy Polar już na etapie przygotowalni. Operator krajarki otrzymuje gotowy program cięcia, co pozwala maksymalnie wykorzystać pracę krajarki. Do złamywania produktów W2P dedykuje w pełni automatyczne maszyny złamujące typu BH 56 i TH 56, pozwalające na szybką zmianę zlecenia przy krótkim czasie narządzania. Dedykowanie maszyn pod konkretne powtarzające się, standaryzowane produkty do minimum skraca przestoje maszyn i pozwala szybko wykonać końcowy produkt. Drukarnie cyfrowe również korzystają z tych najbardziej powszechnych maszyn introligatorskich. Nieodzowne są tu krajarki do przygotowania arkuszy dla konkretnego formatu druku czy pocięcia arkusza na użytki. Czasami znajduje tu również zastosowanie manualna lub automatyczna maszyna złamująca. Przy produkcji ulotek farmaceutycznych stosuje się najczęściej dwa rozwiązania. Pierwsze to produkcja gotowych ulotek, złamanych do małego formatu końcowego oraz wykonanie półproduktu, który jest dalej złamywany na maszynie pakującej. Jemu dedykujemy maszyny Ti 36 oraz TH 56 o różnym stopniu automatyzacji i dodatkowego wyposażenia wynikającego z potrzeb klienta. Półprodukty są wykonywane najczęściej na maszynach pół- i pełnoformatowych (Ti 52, BH/TH 56, 66, 82) w zależności od formatu zadrukowanego arkusza oraz liczby użytków uzyskiwanych w jednym przejściu przez maszynę. Tu również stosowane są różnego rodzaju systemy kontrolne pozwalające na utrzymanie płynności i pewności przebiegu procesu produkcyjnego. Nadal jednak największą część rynku zajmuje produkcja akcydensowa i dziełowa. Tej pierwszej Heidelberg dedykuje maszyny TH i KH w różnych formatach, o różnorodnym wyposażeniu opcjonalnym, dopasowując się do potrzeb klienta w zależności od wielkości drukarni, formatu druku, profilu przyjmowanych zleceń. Na maszynach tych można wykonać najprostsze ulotki, jak również specjalistyczne produkty mailingowe z wykorzystaniem aplikacji kleju czy zastosowaniem perforacji start-stop. Można na nich wykonywać produkcję pojedynczą lub wielokrotną oraz półprodukty do różnych rodzajów opraw. Dla tej części drukarń, które głównie zajmują się przemysłową produkcją dziełową, Heidelberg wprowadził na rynek nowe maszyny złamujące TH 82-P i KH 82-P o dużej wydajności produkcyjnej. Są to maszyny o dużym stopniu zautomatyzowania, wykorzystujące podawanie i obróbkę arkusza w strumieniu stworzonym na specjalnym nakładaku paletowym PFX. Przy tej samej prędkości liniowej maszyny w rezultacie uzyskujemy – w zależności od rodzaju i gramatury papieru – co najmniej o 50 proc. większą wydajność niż przy standardowej produkcji. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć cel: dedykowania jednej maszyny złamującej do obróbki druków z jednej maszyny drukującej. To może być rozwiązaniem dla tych drukarń, które wąskie gardło produkcyjne w postaci liczby produkowanych składek rozwiązywały przez zakup kolejnych maszyn i pracę trzyzmianową sześć, a czasem siedem dni w tygodniu. Maszyny kasetowe TH 82-P dedykowane są przemysłowej produkcji składek 16- lub 32-stronicowych o najwyższej jakości. Specjalne zespoły prasujące w stacjach kasetowych gwarantują dokładne prasowanie po wykonaniu kolejnych złamów oraz w znaczny sposób wpływają na wysokość stosu składek na palecie. Pozwala to zmniejszyć ilość palet z półproduktem dla kolejnej oprawy. Na maszynach tych dzięki specjalnej konstrukcji zespołów kasetowych obróbka strumienia odbywa się również na drugiej i trzeciej stacji. W pełni zautomatyzowana maszyna złamująca KH 82-P, dzięki wykorzystaniu nakładaka paletowego PFX i stacji TX oraz specjalnie przygotowanego zespołu nożowego, jest w stanie obrabiać arkusze w strumieniu również w zespole nożowym, co w porównaniu ze standardową produkcją zwiększa wydajność do 50 proc. Produkowane obecnie przemysłowe maszyny złamujące Heidelberga mogą być włączone do workflow produkcyjnego firmy. Mogą one na bieżąco przekazywać informacje produkcyjne, wykorzystywane do kontrolowania przebiegu produkcji oraz analizowania jej kosztów. Każdy klient, niezależnie od wielkości i profilu produkcyjnego, znajdzie w naszym portfolio odpowiednią maszynę dla siebie. Może to być maszyna podstawowa do produkcji ogólnej, maszyna specjalistyczna dedykowana produktom niszowym czy też maszyna przemysłowa do wysokowydajnej produkcji dziełowej. Przypomnijmy tylko, że w szerokim portfolio Heidelberga w zakresie maszyn do produkcji opakowań są: składarko-sklejarki Diana, maszyny sztancująco-tłoczące Easymatrix, Promatrix, Powermatrix, Speedmaster XL 106-D, linie do inspekcji arkuszy Diana Eye, maszyny do tłoczenia folią na gorąco i sztancowania MK Duopress.