Dlaczego byliœmy na targach Igas
6 gru 2016 14:43

Klienci odróżniajš pseudorelację od relacji prawdziwej. Czasem jest im to obojętne, czasem nie. Zawsze wierzyliœmy, że Shinohara produkuje najlepsze maszyny poligraficzne w swojej klasie. Teraz przekonaliœmy się, że w Japonii mniejsze firmy, mniej znane na rynkach europejskich produkujš niepowtarzalne produkty, często lepsze od powszechnie znanych. Nowymi producentami, z którymi rozpoczynamy współpracę, sš japońskie firmy: Akiyama i Shoei. Gospodarka i przemysł poligraficzny w Japonii Nowy premier Japonii Junichiro Koizumi reformuje system finansowo-gospodarczy tego kraju. Trudno uwierzyć chodzšc ulicami Tokio, że Japonia zmaga się od kilku lat z problemami gospodarczymi, a nawet oznakami recesji. Wspaniała infrastruktura urbanistyczna, cišgle rozbudowujšce się miasta, co charakterystyczne Đ nie wszerz, ale w górę, muszš budzić podziw, choć niekoniecznie zazdroœć, bioršc pod uwagę zagęszczenie ludnoœci na km2, co nawet mimo œwietnej organizacji transportu miejskiego bywa męczšce, szczególnie w takich aglomeracjach jak Tokio. Stan gospodarki Japonii chyba też w jakiœ sposób odzwierciedlał się w tym, co było widoczne na stoiskach poszczególnych producentów w trakcie IGAS. Każdy z producentów, poczynajšc od małych, a kończšc na wielkich, pokazywał tożsamoœć i charakter swoich produktów; tożsamoœć rozumianš jako siłę marki, charakter zaœ jako najwyższš jakoœć i precyzję wykonania produktu. W hali E-3, gdzie koncentrowali się producenci maszyn poligraficznych, swoje stoiska miały takie firmy japońskie, jak: Akiyama, Mitsubishi, Shinohara, Hamada i Ryobi. Z europejskich producentów także w tej hali było okazałe stoisko firmy Heidelberg ze znakomicie prezentujšcym się, już chyba można powiedzieć internacjonalistycznym charakterem jej stoisk, tj. połšczeniem dużej iloœci prezentowanych urzšdzeń z dobrš multimedialnš oprawš. Jak można się było spodziewać, firma Heidelberg godnie reprezentowała w Azji producentów europejskich. Czasami nawet można było ulec wrażeniu, że producent ten górował nad resztš specyficznš formš dotarcia do klienta znanš chociażby z targów w DŸsseldorfie, Barcelonie czy Brnie. Z kolei największy japoński producent maszyn poligraficznych, firma Mitsubishi, miała stoisko ze swoim charakterem, ale już cechujšce się skromnoœciš typowš dla producentów japońskich. Znany producent japoński Akiyama z kolei reprezentował maszyny formatu B1 i większe, w których produkcji od lat się specjalizuje wykorzystujšc unikalne rozwišzania zarówno w maszynach serii Bestech, jak i J-Print. Jak zwykle firma Shinohara zachwyciła stylowym stoiskiem i paletš maszyn z nowym design oraz prędkoœciš maszyn do 17 tys. odbitek na godzinę. Firma Ryobi także okazale prezentowała swoje dzieła. W hali E-6 w swoistej samotnoœci, jeżeli chodzi o producentów maszyn poligraficznych, swoje stoisko zaprezentowała firma Komori z gamš kilku produktów. Komori ze swoimi obrotami za 2002 r. w wysokoœci ponad 800 mln USD klasyfikuje się na drugim miejscu po Mitsubishi wœród japońskich producentów maszyn poligraficznych. Jak przystało na wielki koncern produkujšcy maszyny poligraficzne, stoisko miała bardzo duże. Z punku widzenia rynku polskiego ciekawe jest to, że tak wielka firma jak Komori nie chciała być w Polsce prekursorem japońskich maszyn, lecz pozwoliła, by palmę pierwszeństwa dzierżyli inni. Czy decydowały o tym czynniki ekonomiczne, czy też wiedza i doœwiadczenie uznajšce rynek Polski lat 90. za zbyt słaby Đ aby nie nazwać go rynkiem Trzeciego Œwiata? Wkrótce przekonamy się, czy budzenie nie trwało zbyt długo... Zjazd dealerów Shinohary Shinohara jest firmš, w której role do odegrania przez poszczególnych uczestników procesu dotarcia do klienta poczynajšc od produkcji, a kończšc na sieci sprzedaży od lat sš jasno okreœlone. Shinohara produkuje maszyny poligraficzne, a sieć wyspecjalizowanych podmiotów w poszczególnych krajach je sprzedaje i obsługuje. Shinohara sieć sprzedaży na poszczególnych rynkach opiera na niezależnych podmiotach gospodarczych. Nie buduje spółek córek. W ostatnim dniu targów IGAS w mieœcie Hakone oddalonym od Tokio o ok. 250 km odbyło się spotkanie dealerów Shinohara z całego œwiata. W sumie jest ich na œwiecie ponad 30. Dealerzy tej marki to podmioty wyspecjalizowane w sprzedaży maszyn i urzšdzeń dla poligrafii. Sš to takie podmioty jak GAE (z ofertš Shinohara, Horizon, Polly) z Wielkiej Brytanii, Aqualon z Rosji, Ofmag z Francji, Henche z Hiszpanii czy Assgraf z Włoch, czyli podmioty, które udowodniły, że technika i inżynieria maszyn poligraficznych to ich domena. Takim podmiotem jest także nowy dealer Shinohary w Niemczech, firma Dominant, która swój rodowód wywodzi jeszcze z lat 80., a jeden z jej właœcicieli szkołę sprzedaży maszyn poligraficznych przechodził w strukturach znanego producenta niemieckiego, firmy KBA. Podczas spotkania dealerów jakże wyraŸnie widać było dwie różne kultury nie tylko prowadzenia biznesu, ale i stylu zabawy. Kiedy pracownicy Shinohary z najwyższymi władzami na czele zaprezentowali repertuar w stylu karaoke, dealerzy europejscy nie dajšc za wygranš także tej próbie się poddali z wiadomym efektem. Wielkim wydarzeniem był występ bębnistów Đ zespołu japońskiego, który wygrał nowe przesłanie Shinohary na nadchodzšce lata, mianowicie przyspieszenie w druku do 17 000 odbitek na godzinę. W tym znanym kurorcie japońskim, jakim jest Hakone, szczególnie można było dostrzec piękno tego kraju podziwiajšc krajobraz jeziora górskiego z górš Fuji w tle. Także sieć hoteli i infrastruktura towarzyszšca imponowały swojš przemyœlnoœciš architektonicznš, zarówno w zakresie wkomponowania w krajobraz, jak i zabezpieczenia przed skutkami trzęsienia ziemi. Zjazd dealerów Akiyamy Godny odnotowania był również fakt, że Mercator Poligrafia został zaproszony na spotkanie dealerów firmy Akiyama, znanej na rynkach dalekowschodnim i Europy Zachodniej. Firma Akiyama specjalizuje się w produkcji maszyn formatu B1 i większych. Maszyny te pracujš w licznych drukarniach Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, USA, a obecnie także Chin. Rynek chiński jako jeden z najbardziej rozwijajšcych się obecnie rynków œwiatowej gospodarki staje się głównym polem konkurencji maszyn B1 marek Akiyama i Komori. Miło było widzieć w jednej z japońskich drukarń w centrum Tokio, gdzie pracujš 4 maszyny marki Akiyama, jak maszyna ze 120 mln przebiegiem bezszelestnie wykonywała prace z najwyższš jakoœciš. Co ciekawe, klient ten w grudniu br. instaluje 5. maszynę tej marki mimo wydawałoby się oczywistego wskazania na większych i lepiej znanych producentów, takich jak Mitsubishi czy Komori. Zanosi się zatem na to, że w Polsce i Europie Akiyama ze swoim legendarnym rozwišzaniem druku dwustronnego J-Print, opatentowanym w pięciu krajach œwiata, w tym w Japonii i Niemczech, rozpocznie drogę do sukcesu m.in. w konfrontacji z firmš Komori, choć producenci niemieccy, tacy jak Heidelberg czy KBA, w segmencie maszyn B1 majš powody do dumy. Gdy mówisz Mercator, powiedziałeœ już Poligrafia Mercator Poligrafia w swoich planach na najbliższe lata zamierza konsekwentnie w Europie Œrodkowo-Wschodniej oferować maszyny Polly Đ segment A2, B2, Shinohara Đ segment B2, B3 oraz Akiyama Đ segment B1 i A0. Misjš tš objęte sš także urzšdzenia introligatorskie takich producentów, jak Schneider Senator Đ krajarki, Watkiss Đ zbieraczki, Morgana Đ numeratory i złamywarki oraz Shoei Đ całe linie złamywarek i urzšdzeń do produkcji ksišżek. Jak Państwo zauważycie, w naszej firmie oferta parku maszynowego dla Was jest różnorodna, jeżeli chodzi o producentów z jednorodnš pełnš obsługš handlowo-serwisowš tych produktów, gwarantowana przez Mercator Poligrafia i stowarzyszone z nim serwisy. Jesteœmy przekonani, że posiadanie przez Was maszyn i urzšdzeń różnych producentów zakupionych w naszej firmie daje Wam poczucie niezależnoœci i różnorodnoœci, a co za tym idzie Đ konkurencyjnoœć i niepowtarzalnoœć w Waszych działaniach gospodarczych. Dorastaliœmy razem z Państwem do tego, aby odpowiedzialnie obsługiwać segment rynku w kategorii maszyn wielkoformatowych. Wiemy, że zadanie to odpowiedzialnie wykonamy, gdyż prawie 6 lat przygotowywaliœmy się do tego egzaminu. Zrozumieliœmy, że klucz do sukcesu to oferowanie całoœciowego doœwiadczenia, a to nie tak łatwo powielić. Zapraszamy zatem serdecznie do współpracy z nami zarówno w dotychczasowym segmencie maszyn i urzšdzeń poligraficznych, jak i nowym dla nas Đ wielkoformatowym. Pełna informacja o naszej aktualnej ofercie i kierunku rozwoju jak zwykle dostępna jest pod adresem www.mercatorpoligrafia.pl oraz w siedzibie firmy w Krakowie i w biurze w Warszawie.

error: Kopiowanie zabronione!