Dni Otwarte Ricoh Polska
6 gru 2016 14:43

Kilkadziesišt osób, w tym przedstawiciele branży poligraficzno-wydawniczej, wzięło udział w Dniach Otwartych firmy Ricoh Polska (4-5 listopada). W centrum uwagi znalazły się urzšdzenia wielofunkcyjne Priport, które Đ jak zapewniał prowadzšcy prezentacje Tomasz Ziędalski (na zdjęciu) Đ mogš znaleŸć zastosowanie także w przedsiębiorstwach œwiadczšcych usługi poligraficzne. Tym razem firma Ricoh Polska zorganizowała Dni Otwarte nie w swojej siedzibie, lecz w znanym bardzo dobrze ăbraci dziennikarskiejÓ Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Poza dwoma referatami na temat możliwoœci oferowanych przez rozwišzania firmy Ricoh, uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z kilkoma wystawionymi modelami urzšdzeń z serii Priport. Urzšdzenia te oferujš funkcje drukowania i kopiowania w różnych kolorach poprzez wymianę bębnów kolorowych. W Priportach zastosowano w pełni automatyczny cyfrowy proces powielania, urzšdzenia mogš być w każdej chwili podłšczone do komputera i pracować jako szybkie drukarki, także sieciowe. Obsługę znacznie ułatwia przyjazny dla użytkownika panel z diodami LCD, który umożliwia błyskawiczny dostęp do wszystkich funkcji, poczšwszy od procesu tworzenia matrycy, aż do otrzymania wydruku. Jak poinformowała nas Joanna Smólska, dyrektor działu marketingu Ricoh Polska, w dwudniowych Dniach Otwartych wzięli udział nie tylko klienci firmy zainteresowani urzšdzeniami z serii Priport, ale także studenci Instytutu Poligrafii PW. SS