Dni Otwarte w Avargrafie
6 gru 2016 14:41

Firma Avargraf Sp. z o.o. miała podwójnš okazję, aby zaprosić grono przyjaciół, dostawców, klientów i zainteresowanych nawišzaniem kontaktów do swojej nowo wybudowanej siedziby przy ul. Tanecznej 7A w Warszawie. Druga okazja to 10-lecie działalnoœci handlowej w branży poligraficznej. Uroczystoœci trwały przez trzy dni: 14 marca odbyło się spotkanie towarzyskie połšczone z poœwięceniem obiektu, natomiast w dniach 15 i 16 marca odbywały się Dni Otwarte. W programie przewidziano prezentację firmy Avargraf przez jej prezesa Sławomira Kugaudo, wystšpienia obecnych na imprezie przedstawicieli zagranicznych firm reprezentowanych na polskim rynku przez Avargraf oraz szereg prelekcji i prezentacji produktów dostępnych za poœrednictwem Avargrafu: Ľ nowoœci firmy Kodak Polychrome Graphics, Ľ systemy archiwizacji filmów i montaży firmy Eurofile, Ľ standardowe i specjalistyczne złamywarki firmy GUK, Ľ systemy cięcia na przykładzie urzšdzeń firm Perfecta i Knorr, Ľ nowoœci firmy Grafopat, Ľ wyposażenie pomocnicze wspomagajšce pracę krajarek firmy Knorr, Ľ korzyœci z zastosowania urzšdzenia do odwracania stosów druków, Ľ korzyœci zastosowania systemów nawilżania powietrza w drukarni, Ľ profesjonalne drukowanie z zastosowaniem systemu Super Blue, Ľ oprawa klejona i szyta drutem na urzšdzeniach CP Bourg i Hohner. W nowym obiekcie Avargrafu znalazły się nowoczesne pomieszczenia biurowe z salš konferencyjnš. Na parterze w obszernym pomieszczeniu demonstracyjnym zainstalowano ponad 30 różnych maszyn i urzšdzeń, które mogš być prezentowane w czasie pracy, ponadto ma tu swoje pomieszczenia 9-osobowa ekipa serwisowa. Serwis Avargrafu wykonuje nie tylko obsługę serwisowš gwarancyjnš i pogwarancyjnš, ale również montaż i szkolenia obsługi nowych urzšdzeń. AO