Dni Otwarte w firmie Bracia Henn (obecnie Đ MAN Roland Polska)
6 gru 2016 14:42

W dniach 24-26 wrzeœnia w firmie Bracia Henn (od poczštku listopada działajšcej już pod nowš nazwš Đ MAN Roland Polska) odbywały się Dni Otwarte poœwięcone oferowanym przez niš rozwišzaniom z zakresu systemów introligatorskich. Podczas dwudniowej imprezy prezentowana była oferta kilku firm, które MAN Roland Polska reprezentuje na rynku polskim. Prezentacje urzšdzeń poprzedzały serie referatów wygłaszanych przez przedstawicieli producentów, których wspomagali: Grzegorz Zalewski, członek zarzšdu, i Marcin Modelski, dyrektor sprzedaży maszyn drukujšcych i introligatorskich w firmie MAN Roland Polska. Poza prezentacjš technicznych rozwišzań zastosowanych w urzšdzeniach referenci przekazali wiele cennych uwag na temat naszego rynku. Jak wynika z przekazanych informacji, w Polsce można zaobserwować tendencję do powstawania wyspecjalizowanych introligatorni (np. firma Albatros z Warszawy), co choćby w Niemczech jest zjawiskiem normalnym. Bogata oferta systemów introligatorskich Poza referatami przez wszystkie trzy dni miały miejsce pokazy możliwoœci kilkunastu urzšdzeń introligatorskich oferowanych przez MAN Roland Polska. Z szerokiej oferty firmy Wohlenberg zaprezentowano krajarkę Cut-tec 115, która pracowała z urzšdzeniami peryferyjnymi marki Baumann: windš do podnoszenia stosu NUIP 1000, utrzšsarkš BSB 3L i urzšdzeniem do odkładania pociętych stosów na paletę BA 3N. Drugim urzšdzeniem Wohlenberga była oklejarka Quickbinder do oprawy bezszwowej o wydajnoœci do 2 tys. taktów/h. Podczas Dni Otwartych prezentowano możliwoœci trzech złamywarek firmy MBO: złamywarki kieszeniowo-nożowej K 76 SKTL/4F, złamywarki kieszeniowej T 530 z nakładaniem cišgłym oraz dostawianš jednostkš do złamu krzyżowego. Trzecia ze złamywarek MBO Đ model T 800 Đ to urzšdzenie z cišgłym nakładaniem. Złamywarka ta była prezentowana w połšczeniu z systemem transportowym Herzog + Heymann do produkcji reklamowo-mailingowej. Do systemu dołšczono: jednostkę klejenia na goršco Robatech, jednostkę klejenia oœmiodyszowego na zimno HHS, urzšdzenie do wklejania kart pocztowych PCT 201 oraz moduł do perforacji i cięcia taktowego. Poza tym prezentowane były dwa inne modele złamywarek Herzog + Heymann: oœmiokieszeniowa złamywarka M-7, wyposażona w głowice klejšce HHS, przystosowana do produkcji mailingowej oraz oœmiokieszeniowa złamywarka KL 112 do złamów miniaturowych. W zakresie linii zbierajšco-szyjšcych pokazano dwa modele. Pierwszy z nich to linia do oprawy zeszytowej marki Hšhner model HSB 5000 o wydajnoœci do 5 tys. taktów/h, wyposażona w cztery stacje zbierajšce składki. Drugie z prezentowanych urzšdzeń to linia do oprawy zeszytowej marki MKW model Rapid UT+SFT 350, wyposażona w 10 stacji zbierajšcych arkusze. Do dalszej obróbki używane były wydruki z maszyn offsetowych MAN Roland oraz z prezentowanych w ramach Dni Otwartych urzšdzeń cyfrowych dostarczonych przez firmę OcŽ Poland. ăGoœcinneÓ prezentacje OcŽ Poland Firma OcŽ Poland wzięła udział w imprezie Braci Henn na podstawie podpisanego przez obie firmy w czerwcu strategicznego porozumienia o współpracy. Wspólna prezentacja była, jak zaznaczali prezesi: Braci Henn Đ Grzegorz Zalewski i OcŽ Poland Đ Marek Kozłowski, pierwszym ważnym przedsięwzięciem obydwu firm. Firma OcŽ Poland prezentowała znane z rynku cyfrowe systemy drukujšce: 7-kolorowy CPS 700 (od czasu premiery w maju br. w Polsce zainstalowano już cztery maszyny tej serii) i czarno-biały Demandstream 4000 DI oraz nowoœć w swojej ofercie Đ wielkoformatowš drukarkę inkjetowš Arizona 30. Urzšdzenia z tej serii pojawiły się w ofercie firmy OcŽ w wyniku przejęcia producenta tych drukarek Đ Gretag Imaging w ub.r. Więcej na temat systemów Arizona można było przeczytać w sierpniowym i wrzeœniowym wydaniu Poligrafiki. MAN Roland Polska Đ nowa nazwa, nowa strategia Podczas Dni Otwartych po raz pierwszy oficjalnie ogłoszono zmianę nazwy firmy Bracia Henn na MAN Roland Polska. Zmiana nastšpiła z dniem 1 listopada br. i jest rezultatem zmian w strategii firmy MAN Roland, właœciciela grupy BrŸder Henn. Jak zaznaczył Grzegorz Zalewski, plotki i pytania dotyczšce zmiany nazwy kršżyły po rynku od dłuższego czasu (co niniejszym potwierdzamy Đ w wywiadzie dla Poligrafiki dwa lata temu pytaliœmy o to Wolfganga Henna, prezesa BrŸder Henn). Dni Otwarte były znakomitš okazjš, by po raz pierwszy poinformować o tym oficjalnie klientów firmy. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>