Dni Otwarte w firmie Wist w Łodzi
6 gru 2016 14:43

17 marca w Łodzi odbywały się Dni Otwarte firmy Wist. Spotkanie to łšczyło w sobie pokaz nowych możliwoœci druku cyfrowego, jakimi dysponuje firma Wist, jak również oficjalne otwarcie nowej siedziby tejże firmy przy ulicy Gdańskiej 126. Spotkanie rozpoczšł Swapan Chaudhuri Đ dyrektor generalny firmy Xteam, która w lipcu ubiegłego roku dostarczyła do Wistu urzšdzenie z serii DocuColor 2000. Wist to działajšca od 1988 roku drukarnia offsetowa. Zaczynaliœmy z Romayorami i tradycyjnš przygotowalniš Đ mówił podczas Dni Otwartych Antoni Wierzbowski, właœciciel firmy. Đ Jako jedni z pierwszych wprowadziliœmy przygotowalnię wspomaganš komputerami. Doœć szybko też poszliœmy w tym kierunku i otworzyliœmy własnš naœwietlarnię. Obecnie firma składa się z dwóch oddziałów: drukarni offsetowej mieszczšcej się w Zgierzu i naœwietlarni wraz z drukiem cyfrowym działajšcej w Łodzi. W ubiegłym roku w naszej firmie Đ mówił Antoni Wierzbowski Đ nastšpiły znaczšce zmiany w zakresie wielobarwnego druku cyfrowego. Firma Xteam zaproponowała nam nowe możliwoœci rozwoju biznesu druku cyfrowego. Analiza kosztowa, którš przedstawił Xteam, przekonała nas do zasadnoœci wymiany drukarki Xerox DC12 na profesjonalny system do druku wielobarwnego Xerox DocuColor 2045. Dzięki temu nastšpiła znaczna poprawa jakoœci druku cyfrowego, przyspieszyliœmy realizację zamówień, a co najważniejsze dla klientów, obniżyliœmy radykalnie ceny na druki cyfrowe (do 60%). Zwiększyliœmy tym samym swojš konkurencyjnoœć na rynku drukarń cyfrowych. Dzięki takiemu rozwišzaniu Wist może zaproponować swoim klientom najkorzystniejsze rozwišzanie dla realizacji ich zleceń. Każde zlecenie Đ mówi właœciciel firmy Wist Đ rozpatrywane jest teraz indywidualnie i w zależnoœci od nakładu, liczby kolorów, czasu, jakim klient dysponuje na realizację zamówienia itd. Dopiero wtedy proponujemy rozwišzanie dla klienta najkorzystniejsze. Nie ma u nas konfliktu między drukiem cyfrowym a offsetowym, wręcz przeciwnie, te dwie technologie uzupełniajš się. W ten sposób staliœmy się największš usługowš firmš w Łodzi w zakresie naœwietlarni, CtP oraz druku cyfrowego. Stworzyliœmy swego rodzaju CENTRUM POLIGRAFII w Łodzi. MD