Dobry nastrój w branży wielkoformatowej
6 gru 2016 14:56

Organizacja Fespa wspólnie z firmą badawczą Infotrends przeprowadziła 4. edycję badania Fespa World Wide Survey, której wstępne wyniki opublikowała 23 stycznia br., podczas konferencji Fespa Global Summit w Londynie. Z sondażu jasno wynika, że branża wielkoformatowa ma się nieźle, będzie w bieżącym roku inwestować w nowe urządzenia i kupować więcej materiałów eksploatacyjnych. Pomimo iż branża poligraficzna wciąż ma „pod górkę”, sytuacja ekonomiczna pozostaje niestabilna, a coraz większą część budżetów reklamowych zajmują kategorie „online” bądź „mobile”, Infotrends prognozuje, że wartość rynku cyfrowych oznakowań i grafiki reklamowej wzrośnie o 7,9 proc. CAGR (compound annual growth rate – średnia roczna stopa wzrostu) w latach 2011-2016. W badaniu przeprowadzonym na przełomie lat 2012 i 2013 udział wzięło kilkaset firm, przede wszystkim wielkoformatowe drukarnie cyfrowe (28 proc.), zakłady sitodrukowe (15 proc.), producenci oznakowań i drukarnie komercyjne (po 8 proc.) z krajów euro oraz Wielkiej Brytanii. 75 proc. firm zatrudnia poniżej 50 pracowników, z czego ponad 40 proc. 10 lub mniej. Optymizm rośnie W porównaniu z poprzednimi trzema edycjami badania Fespy zauważalny jest nieznaczny wzrost optymizmu respondentów co do przyszłości zarówno branży druku wielkoformatowego, jak i prowadzonych przez nich biznesów. Optymizm ten wyrażany jest również poprzez gotowość do inwestowania w nowe urządzenia – ludzie biznesu zazwyczaj niechętnie przeznaczają kapitał na projekty, co do przyszłości których nie są przekonani. Pod koniec 2012 roku znacznie więcej firm planowało inwestycję niż dwa lata wcześniej – 10 proc. pytanych o inwestycję przeszło z odpowiedzi „nie wiem” do odpowiedzi „planuję inwestycję”. Od razu nasuwają się pytania: w jakie technologie badane firmy chciałyby zainwestować, jakie nowe możliwości chciałyby dzięki inwestycji osiągnąć i ile planują na nią wydać? Raport Fespy przynosi odpowiedzi i na nie: n 40 proc. respondentów planuje inwestycję w technologię utrwalania UV, drugie miejsce na podium przypadło lateksowi, a trzecie – ekosolwentowi, przy czym żadna z tych technologii nie przekroczyła 13 proc.; n wyższa prędkość produkcyjna, możliwość drukowania na mediach niepowlekanych, dostęp do kolorów specjalnych oraz możliwość druku kolorem białym i lakierowania to trzy najczęściej wymieniane motywacje do inwestycji w nowe urządzenie drukujące; n średnia wartość planowanej inwestycji w nowe urządzenie to 140 tys. euro. Innym czynnikiem wskazującym na wzrost wielkoformatowych biznesów w najbliższym roku jest planowana wysokość nakładów na materiały eksploatacyjne. Dwie trzecie respondentów prognozuje wzrost wydatków na podłoża, atramenty i inne materiały w 2013 roku w stosunku do roku ubiegłego – średnio o 15 proc. Oczekiwania klientów Większość unowocześnień wprowadzanych w maszynach drukujących przez ich producentów ma na celu pomoc dostawcom usług druku w spełnieniu oczekiwań print buyerów. A te coraz bardziej sprzyjają drukowi cyfrowemu jako ekonomicznie korzystniejszemu w przypadku niskich nakładów, personalizacji itp. Infotrends zauważa, że rosnące znaczenie ma także łatwiejsza integracja z innymi narzędziami marketingowymi takimi jak aplikacje online. Są one niedrogie we wdrożeniu, a znacząco podnoszą wartość dodaną oferowaną przez drukarnie. Kontrowersyjne sustainability Jak wynika z wykresu 4, blisko 40 proc. respondentów zauważa również wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, ale warto odnotować, że 10 proc. wskazało na odwrotne zjawisko. Chyba żaden inny temat związany z drukiem wielkoformatowym nie jest tak kontrowersyjny. To dosyć naturalne zważywszy, jak drogi i trudny jest recykling w przypadku niektórych podłoży powszechnie stosowanych w branży oznakowań. Print buyerzy są coraz bardziej wrażliwi na kwestie ekologiczne, przy czym równocześnie zmiana grafik i akcji promocyjnych odbywa się coraz częściej. Dziwić mogą zatem wyniki przedstawione na wykresie 5; Infotrends tłumaczy je faktem, że w badaniu wzięła udział duża liczba niewielkich drukarń, nastawionych na obsługę mniejszych firm, o niższych oczekiwaniach względem sustainability. Duże drukarnie realizujące wyższe nakłady i większe produkcje zazwyczaj wskazywały na rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania podłoży poddających się recyklingowi. Cyfrowa transformacja Jak łatwo przewidzieć, cyfrowa transformacja w branży wielkoformatowej postępuje bardzo dynamicznie. Respondenci World Wide Survey osiągają średnio 40 proc. swoich przychodów z produkcji cyfrowej i przewidują ich wzrost o 50 proc. w okresie dwuletnim. Kluczowe wnioski n Dostawcy druków wielkoformatowych z większym niż kiedykolwiek optymizmem patrzą na przyszłość branży i swoich biznesów. n Najwięcej inwestycji planowanych jest w technologię UV, drugie miejsce zajmuje technologia lateksowa, a trzecie – ekosolwentowa, n Potencjalni kupujący najczęściej oczekują od nowej inwestycji wzrostu prędkości produkcyjnej i zamierzają na nią przeznaczyć średnio 140 tys. euro. n Dwie trzecie respondentów spodziewa się wzrostu wydatków na materiały eksploatacyjne w 2013 roku (podłoża, atramenty itp.) – średnio o 15 proc. n Spodziewana jest dalsza dynamiczna transformacja w kierunku technologii cyfrowych. n Zrównoważony rozwój wciąż pozostaje kontrowersyjnym tematem, niemniej właściciele marek są coraz bardziej wrażliwi na kwestie ekologiczne. Opracowanie: AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>