DocuColor 2045 debiutuje w Łodzi
6 gru 2016 14:43

Firma Xteam dokonała 22. instalacji (a pierwszej w Łodzi) systemu Xerox DocuColor 2045. Nabywcš jest firma Wist składajšca się z dwóch oddziałów: drukarni offsetowej mieszczšcej się w Zgierzu i naœwietlarni wraz z drukiem cyfrowym działajšcej w Łodzi. Od lipca tego roku w zakresie druku cyfrowego nastšpiły w firmie znaczšce zmiany. Urzšdzenie Xerox DocuColor 12 zostało zamienione na cyfrowy system produkcyjny do druku wielobarwnego Xerox DocuColor 2045. W zwišzku z tym, jak zapewnia Antoni Wierzbowski, właœciciel firmy Wist, nastšpiła poprawa jakoœci druku cyfrowego, skrócił się czas realizacji zamówień, a co najważniejsze dla klientów, obniżyły się radykalnie ceny na druki cyfrowe (do 60%). Drukarnia zwiększyła tym samym swojš konkurencyjnoœć na rynku usług cyfrowych. Dysponujšc w obrębie jednej firmy technologiš druku offsetowego i druku cyfrowego, jak mało kto, możemy porównywać możliwoœci obu technologii, a także tak dokonywać wyboru jednej z nich, by klientowi zaproponować najkorzystniejsze rozwišzanie dla drukowania jego zlecenia Đ mówi Antoni Wierzbowski. Od połowy wrzeœnia firma przenosi się do nowej siedziby przy ul. Gdańskiej 126 w Łodzi, zaœ od połowy paŸdziernika uruchamia usługowe CtP. W ten sposób, jak zapewnia Antoni Wierzbowski, stanie się największš usługowš firmš w Łodzi w zakresie naœwietlania CtP oraz druku cyfrowego. Od 2 lat Wist posiada certyfikat jakoœci ISO 9001-2000. Opracowano na podstawie informacji firmy Xteam