Dow Jones uznaje firmę Epson za lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
6 gru 2016 14:49

Firma Seiko Epson została po raz pierwszy uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, który jest czołowym wskaźnikiem odpowiedzialnych społecznie inwestycji. Indeks ocenia firmy z całego świata na podstawie ich podejścia do łączenia rentowności z dbałością o kwestie społeczne i środowiskowe. Trafiają do niego te przedsiębiorstwa, które mają najlepsze perspektywy na zrównoważony rozwój. Obecna nominacja zbiega się w czasie z opublikowaniem przez firmę Epson tegorocznego raportu o zrównoważonym rozwoju. Przedstawia on szczegółowe informacje o wpływie działalności Grupy Epson na środowisko oraz o podejmowanych przez nią działaniach społecznych w 2007 r. Raport bazuje na danych uzyskanych z niezależnych kwestionariuszy wypełnianych wewnętrznie oraz w zewnętrznych badaniach. W raporcie Epson zobowiązał się do zmniejszenia o 90% emisji CO2 z tytułu produkcji i działalności biznesowej. Ogłoszona przez firmę „Wizja środowiskowa 2050” określa kroki, jakie firma musi podjąć do 2050 r. Stanowi ona ważny element realizacji wspomnianego powyżej celu, podobnie jak doświadczenia w zarządzaniu substancjami chemicznymi, system rozliczeń środowiskowych oraz seria działań „edukacja i obywatelstwo”. Epson uważa, że realizacja tych celów będzie wymagała wspólnego wysiłku i zaprosił wszystkie zainteresowane strony oraz konkurentów do pomocy w realizacji celów na 2050 rok. Tegoroczny raport pokazuje, że firma zmniejszyła emisję substancji przyczyniających się do globalnego ocieplenia, w przeliczeniu na jednostkę towaru, o 53% w stosunku do roku finansowego 1990, wyprzedzając tym samym plan zakładający 50% redukcję. Udało się też poczynić znaczne postępy w dziedzinie recyklingu i oszczędności zasobów – 69,3% produktów poddawanych jest recyklingowi. W rozdziale poświęconym inicjatywom społecznym raport wspomina m.in. o niedawnych nagrodach, które Epson otrzymał za społecznie odpowiedzialne inwestycje oraz za bezpieczeństwo produktów. Raport omawia także nowe inicjatywy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, zatrudniania ludzi niepełnosprawnych oraz kontraktów produkcyjnych. Epson może pochwalić się znacznymi osiągnięciami w dziedzinie raportów CSR (o społecznej odpowiedzialności biznesu). Poczynając od 1999 r., firma co roku w czerwcu publikuje raport o zrównoważonym rozwoju jako uzupełnienie raportu rocznego. W 2003 r. zmieniono tytuł raportu z Environmental Report na Sustainability Report, żeby podkreślić, że obejmuje on aspekty nie tylko środowiskowe, ale także społeczne. Opracowano na podstawie informacji firmy Epson

error: Kopiowanie zabronione!