Druga odsłona Trenala w Polsce
6 gru 2016 14:43

Polskim poligrafom Belgia jest znana z takich firm jak Agfa czy Barco, które zdobyły renomę i wysokš pozycję także na naszym rynku. W Belgii sš też jednak inne firmy, mniej znane w Polsce, które na rynku europejskim zdobyły równie wysokš pozycję jak wymienione na wstępie. Takš firmš jest producent farb drukarskich (45 tys. ton rocznie) Trenal, którego farby offsetowe do druku gazetowego przed kilku laty były dostępne w Polsce w ofercie jednej z firm dystrybutorskich. Firma Trenal, założona w 1932 roku w Brukseli, w 1975 przeniosła swojš siedzibę do Lessines, odległego od Brukseli o około 50 km. Najszybszy okres rozbudowy zakładu przypada na drugš połowę lat 90., kiedy to oddano do produkcji dwie w pełni automatyczne linie produkcji farb kolorowych: pierwszš do produkcji farb coldsetowych, drugš do farb heatsetowych. Według materiałów informacyjnych firmy, Trenal jest największym producentem farb coldsetowych (33 tys. ton rocznie) w Europie. Najnowszš inwestycjš, oddanš do produkcji w 2000 roku, jest dodatkowa, w pełni automatyczna linia produkujšca czarnš farbę offsetowš do druku zwojowego. Trenal jest znany w krajach europejskich jako producent wysokiej jakoœci farb drukarskich, a (zdaniem producenta) w segmencie czarnej farby offsetowej do druku zwojowego stał się najważniejszym i największym producentem w Europie. Niedawno w Polsce przebywał Joen Adriaen Đ koordynator eksportu firmy Trenal, który znalazł czas na rozmowę z naszš redakcjš. Proszę nas poinformować, jaki asortyment farb drukarskich znajduje się w ofercie Pana firmy? Joen Adriaen: Trenal posiada w swojej ofercie farby offsetowe do druku zwojowego Đ zarówno coldsetowe, jak i heatsetowe Đ oraz farby do offsetu arkuszowego. Należy podkreœlić, że Trenal jest specjalistš na skalę europejskš w produkcji czarnych farb offsetowych do druku zwojowego; odznaczajš się one bardzo dużš intensywnoœciš. Wszystkie farby produkowane sš na bardzo nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych liniach. Nowoczesna technologia wytwarzania i najwyższej jakoœci surowce gwarantujš, że farby firmy Trenal wyróżniajš się stałš wysokš jakoœciš i mogš być produkowane w dużych iloœciach. Stabilna wysoka jakoœć naszych farb powinna zyskać uznanie wœród polskich drukarzy, ponieważ zapewniamy kolejne dostawy farb o identycznych parametrach. Jakie argumenty miałyby przekonać polskich drukarzy do zaopatrywania się w produkty firmy Trenal, szczególnie w sytuacji, gdy inni producenci zdobyli w Polsce znaczšcš częœć rynku? J.A.: Nasi koledzy, producenci farb, sš od dawna obecni na polskim rynku i zdobyli już okreœlonš pozycję. Pomimo tego jesteœmy przekonani, że pewna częœć polskiego rynku może być dostępna dla każdego producenta, szczególnie wtedy, gdy polscy drukarze otrzymajš dobrš ofertę cenowš na dobry produkt i profesjonalny serwis. Polscy drukarze przekonajš się do naszych produktów, jeœli poznajš zalety farb coldsetowych na bazie olejów roœlinnych, w przeciwieństwie do farb na bazie mineralnej. Podstawowe zalety farb na bazie naturalnej to: wyższa odpornoœć na œcieranie, korzystne utrzymanie równowagi woda Đ farba, niezawodne odwzorowanie ilustracji, intensywnoœć i wydajnoœć. Również drukarze pracujšcy na maszynach heatsetowych będš mogli docenić wysokš intensywnoœć i połysk farb heatsetowych. Nasze farby do offsetowego druku arkuszowego odznaczajš się wysokimi parametrami w drukowaniu, zarówno na papierach, jak i na podłożach wymagajšcych utrwalania oksydacyjnego. Czy firma Trenal ma zamiar otworzyć swoje przedstawicielstwo w Polsce, czy też będzie to Đ jak poprzednio Đ działajšcy na rynku polskim dystrybutor? J.A.: W tym względzie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale jest pewne, że polscy drukarze wkrótce będš mieli do dyspozycji paletę farb ze znakiem firmy Trenal. Polska w niedalekiej przyszłoœci stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie przedpolem Unii w stosunku do krajów wschodnich. Czy ma to również znaczenie w zainteresowaniu się firmy Polskš? J.A.: Polska rzeczywiœcie wkrótce stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie to dla Trenala oraz dla polskiego przemysłu poligraficznego bardzo pozytywna sytuacja ułatwiajšca kontakty z korzyœciš dla obu stron. Globalny rynek europejski będzie znacznie większy i bardziej międzynarodowy. Uważam, że polskim drukarzom będzie o wiele łatwiej zdobywać zlecenia w innych krajach europejskich. Dobre kwalifikacje i reputacja polskich drukarzy będš się przyczyniać do uzyskania wysokiej pozycji polskiej poligrafii na rynku europejskim. Dziękujemy za rozmowę i pozytywnš ocenę perspektyw polskiej poligrafii. Rozmawiał Andrzej Oleksiak