Drugi w Polsce gazetowy system CtP
6 gru 2016 14:43

Jak już informowaliœmy na naszych łamach, Agfa uruchomiła drugi w Polsce cyfrowy gazetowy system wydawniczy CtP w drukarni Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Prasa Bałtycka. Zainstalowano tam naœwietlarkę :PolarisXT (wykorzystujšcš technologię na œwiatło widzialne) ze zintegrowanš wywoływarkš płyt cyfrowych VSP85. Naœwietlarka :PolarisXT sterowana jest przez oprogramowanie Intellinet NewsDrive firmy Agfa. Do rastrowania danych wykorzystywany jest program Grafix NetRIP. Łšczenie gotowych kolumn (parowanie) zapewnia specjalnie zaprojektowany do rozwišzań gazetowych program PagePair Server umożliwiajšcy za poœrednictwem terminali klienckich sterowanie całym procesem cyfrowego przygotowania produkcji. Spodziewamy się następujšcych korzyœci z tytułu zakupienia systemu: skrócenia czasu przygotowania płyt drukowych dzięki pominięciu procesu naœwietlania klisz i ręcznego ich montażu; wyeliminowania błędów powstajšcych podczas ręcznego montażu klisz; oszczędnoœci w zużyciu papieru przy rozruchu maszyny drukujšcej oraz zmniejszenia kosztów osobowych w naœwietlarni Đ powiedział Mirosław Kowalski, wiceprezes Polskapresse Sp. z o.o. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa