Druk cyfrowy elementem strategii wydawnictwa
6 gru 2016 14:43

25 listopada w krakowskim hotelu Ibis firma Xteam we współpracy z firmš Digital System Đ autoryzowanym koncesjonerem Xeroksa na terenie Małopolski i Podkarpacia Đ zorganizowała dla zainteresowanych wydawców seminarium nt. ăDruk na żšdanie w strategii wydawnictwaÓ. Seminarium rozpoczšł Swapan Chaudhuri, dyrektor generalny Xteam, przedstawiajšc pokrótce firmę i jej osišgnięcia. Podkreœlał również, że druk cyfrowy jest dziedzinš, w której polskie drukarnie mogš konkurować z zachodnioeuropejskimi pod względem jakoœci i ceny. Następnie Mariusz Noskowicz, odpowiedzialny w firmie Xteam za systemy druku czarno-białego, przedstawił korzyœci dla wydawnictw ksišżkowych wynikajšce z zastosowania druku cyfrowego, m.in.: możliwoœć zwiększenia liczby wydawanych tytułów dzięki drukowaniu nakładu odpowiadajšcemu rzeczywistemu zapotrzebowaniu, a nie pod kštem opłacalnoœci druku offsetowego; dodruk pozycji wyczerpanych lub drukowanie wznowień w systemie ăna żšdanieÓ; oszczędnoœci finansowe. Podany został przykład jednego z wydawnictw edukacyjnych, w którym przeprowadzona przez firmę Xteam analiza wykazała możliwoœć obniżenia kosztów produkcji w wyniku zastosowania druku cyfrowego o 30% (w skali obrotów oznaczało to 7,6%). Z punktu widzenia drukarń druk cyfrowy nie musi zastępować tradycyjnej techniki offsetowej, lecz może stanowić uzupełnienie oferty dla klientów i zwiększenie zakresu usług. Tak właœnie jest w krakowskiej drukarni GS, której zwiedzanie umożliwiło uczestnikom seminarium zweryfikowanie w praktyce wiadomoœci teoretycznych uzyskanych podczas prezentacji. Drukarnia GS rozpoczynała działalnoœć w roku 1990 od ręcznego sitodruku. Z czasem pojawiły się maszyny offsetowe, a w listopadzie br. powstał w zakładzie dział druku cyfrowego bazujšcy na zainstalowanym przez firmę Xteam systemie Xerox DocuTech 6135. GS jako jedna z niewielu drukarń w Polsce wykonuje niskonakładowe ksišżki na typowych objętoœciowych papierach rolowych (tzw. pocket book). Poza tym drukowane sš w niej również ulotki, wydania albumowe i inny asortyment. IZ