Druk cyfrowy i konwencjonalny w produkcji dziełowej
19 paź 2018 09:34

Biorąc pod uwagę obecną, trudną sytuację na rynku poligraficznym – spadek nakładów i cen oraz rosnącą liczbę zleceń w coraz krótszym czasie – druk dziełowy jest jednym z niewielu obszarów o stabilnej koniunkturze.

Stanowi on jedyny obszar druku cyfrowego, dla którego zarówno w obszarze druku monochromatycznego, jak i kolorowego prognozowany jest wzrost – dla każdego z tych segmentów o 15 proc. CAGR do roku 2022, podczas gdy całkowita liczba cyfrowo drukowanych książek osiągnie poziom 100 mld stron.1

Przed drukowanymi książkami wciąż jednak stoi wiele wyzwań. E-booki, media społecznościowe i inne formy udostępniania cyfrowej rozrywki nie odchodzą bynajmniej do przeszłości. 

Książki stanowią wciąż ogromny biznes. „The Economist” określa je jako „potężną, niezwykle żywotną i adaptowalną” technologię2. Przy wartości 151 mld USD globalny rynek książki jest trzy razy większy od branży muzycznej i o 15 proc. większy niż przemysł filmowy3. Szczególnie widoczne jest to w Europie. W 2015 roku europejscy wydawcy książek odnotowali łączną sprzedaż na poziomie 22,3 mld euro.

Niskie nakłady – duże wyzwanie

Pomimo nieustającego zainteresowania drukowaną książką, wydawcy oraz ich partnerzy stoją w obliczu dużych wyzwań. Najistotniejszym z nich jest spadek przeciętnego nakładu publikacji oraz ogólnej rocznej liczby drukowanych stron. W Europie po znacznym spadku liczby drukowanych stron (recesja w latach 2007-2009) zapotrzebowanie ustabilizowało się na poziomie 500 mld stron rocznie, z niewielką tendencją wzrostową w ciągu ostatnich dwóch lat4.

Dlatego właśnie firmy szukają rozwiązań poprzez maksymalną automatyzację procesów drukowania, produkcji i dystrybucji książek z naciskiem na minimalizowanie stanów magazynowych i rozwój modelu druku na żądanie, czyli możliwości natychmiastowego dodruku żądanej pozycji. 

Druk cyfrowy stanowi tu doskonałą odpowiedź. Już dziś około 10 proc. książek drukowanych w Europie powstaje na maszynach cyfrowych5. Możliwość cyfrowej obsługi niskich nakładów pomaga wydawcom kontrolować koszty poprzez redukowanie strat i poziomu zapasów magazynowych, co stanowi obecnie doskonały potencjał dla nowych modeli biznesowych.

Nowe modele biznesowe

Nowe modele biznesowe mogą łatwiej adaptować się do bardziej elastycznego kształtowania gamy produktów. Jak dotychczas rozwinęły się cztery takie modele, z których każdy, do pewnego stopnia, wykorzystuje druk cyfrowy, a dwa z nich to modele w 100 proc. oparte na cyfrowych rozwiązaniach (patrz wykres).

Drukowanie niewielkich nakładów i krótkich serii

Celem niskonakładowego modelu jest optymalizacja istniejących (offsetowych) procesów produkcyjnych, przejście na rozwiązania cyfrowe tam, gdzie techniki offsetowe są poniżej progu rentowności i jednoczesne pozostawienie offsetu do obsługi dużych nakładów.

Spośród korzyści dla wydawców należy wymienić większą elastyczność w zamawianiu, szybszy czas dotarcia na rynek oraz oszczędności kosztowe związane z magazynowaniem i dystrybucją. Model ten zazwyczaj nie zmienia u wydawców tradycyjnego sposobu zamawiania/realizacji dostaw, co sprawia, że najłatwiej go wdrożyć, ale jednocześnie ma on najniższy wpływ na optymalizację łańcucha wartości związanych z książką.

Zarządzanie cyklem życia książki

Na rynku, na którym sprzedaż książek w dużej mierze jest nieprzewidywalna model zarządzania cyklem życia publikacji zapewnia wydawcom możliwość dopasowania zamówienia i produkcji drukarskiej do faktycznego zapotrzebowania na pojedyncze tytuły.

Ten nowy sposób zarządzania łańcuchem dostaw znacznie zmniejsza ryzyko nadpodaży tytułów; druk cyfrowy daje bowiem możliwość produkcji i zamawiania niskich nakładów. 

Regularne przyjmowanie małych zamówień mogłoby wprawdzie prowadzić do podniesienia kosztów operacyjnych i transakcyjnych dla wydawców oraz drukarń, ale z pomocą przychodzi tu zautomatyzowany system uzupełniania zapasów magazynowych ASR (Automated Stock Replenishment), który łączy poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. System ASR automatycznie generuje zamówienia wznowień, gdy osiągnięty zostanie zdefiniowany, minimalny poziom zapasów magazynowych. Określanie minimalnego poziomu zapasów oraz wielkości zamówień opiera się na danych pochodzących z magazynu lub na danych sprzedaży przekazywanych przez detalistów.

Druk na żądanie

W przypadku modelu produkcji na żądanie 100 proc. procesów realizowanych jest cyfrowo zgodnie z zasadą „najpierw sprzedaż, później druk”, co eliminuje utrzymywanie zapasów magazynowych i minimalizuje kapitał ulokowany w niesprzedanych książkach. „Wyczerpany nakład” to już przeszłość, zaś niszowe czy specjalistyczne tytuły kierowane do wąskiego kręgu odbiorców mogą stać się stałym źródłem dochodów. Producenci książek muszą drukować i dostarczać pojedyncze egzemplarze w bardzo krótkich terminach i aby to osiągnąć, poszczególne kroki procesu muszą być zautomatyzowane – zarządzanie zamówieniami, danymi, kolorem, zadaniami oraz materiałami do druku, śledzenie cyklu realizacji i dostaw, drukowanie, obróbka introligatorska oraz dystrybucja, a także raportowanie i fakturowanie.

Dynamiczne publikowanie – rozwiązania „SMART”

Celem dynamicznego, inteligentnego publikowania jest dostarczanie istotnych, niejednokrotnie zmiennych treści adresowanych do dokładnie określonych grup docelowych, a nawet indywidualnych odbiorców. W oparciu o szablony umieszczane na dostępnych platformach online użytkownicy mogą łączyć treści pochodzące z różnych źródeł, obejmujących nawet własne zdjęcia i teksty.

Pomyślne wdrożenie takich rozwiązań zależy od tego, czy dostawca usług druku dysponuje efektywnym systemem obsługi całego cyklu roboczego, a także od tego, czy wydawca i drukarnia mają wystarczające doświadczenie w zakresie IT, aby obsługiwać produkcję opartą na zmiennych bazach danych.

Jakie to niesie korzyści dla wydawcy? Dostęp do nowych strumieni przychodów o wysokiej marży, co charakteryzuje spersonalizowane produkty i usługi, oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych treści. 

FUTURE BOOK FORUM 2018

O wyzwaniach rynku wydawniczego związanych z nowymi modelami biznesowymi i rozwiązaniami cyfrowego druku będzie można dowiedzieć się więcej już w dniach 

21-22 listopada podczas Future Book Forum 2018 odbywającego się w Customer Experience Centre w Poing koło Monachium.

Podczas tegorocznej edycji, wypełnionej licznymi warsztatami, spotkaniami i prezentacjami case study największych klientów Canon, uczestnicy będą się zastanawiać nad wyzwaniami efektywnego wykorzystania potencjału tego sektora. 

Spotkanie to pozwoli wszystkim uczestnikom procesu wydawniczego zrozumieć szanse i możliwości, jakie oferuje współczesna technologia cyfrowa oraz pokaże, jak umiejętnie przygotować się i wdrożyć odpowiednie strategie biznesowe.

Zapraszam do uczestnictwa w Future Book Forum 2018.

Michał Młynarczyk, Product & Applications Business Developer Canon Polska

Artykuł sponsorowany

1 Western Europe Production Digital Printing, Raport przeglądu rynku; Caslon; 2017

2 „Od papirusu do pikseli”; The Economist, październik 2014

3 „Zmieniający się świat europejskiego wydawnictwa i produkcji książek”; IT Strategies, listopad 2016

4 „NPES 2016 – Badania Megatrendów”; IT Strategies; 2016

5 Western Europe Production Digital Printing, Raport przeglądu rynku, Caslon; 2017

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>