Druk cyfrowy zastšpi offset
6 gru 2016 14:41

Technologie druku cyfrowego zdominujš przemysł poligraficzny Đ powiedział prezes Heidelberger Druckmaschinen AG, Bernhard Schreier podczas konferencji On Demand Printing, która odbyła się w lutym w Nowym Jorku. Przemawiajšc w czasie otwarcia konferencji Schreier stwierdził m.in., że jedyne pytanie brzmi KIEDY, a nie CZY technologia cyfrowa stanie się dominujšcš siłš w branży poligraficznej. Zdaniem Schreiera datš okreœlajšcš zdominowanie druku przez cyfrowoœć jest rok 2010. W cišgu najbliższej dekady liczba zadrukowanych stron w samych tylko Stanach Zjednoczonych wzroœnie o 40% w stosunku do ostatniego dziesięciolecia Đ zaznaczył szef Heidelberga, starajšc się przekonać do swojej wizji nie tylko zgromadzonych na konferencji zwolenników druku cyfrowego, ale i dotychczasowych, tradycyjnych klientów swojej firmy. Podczas konferencji korporacja Xerox przeprowadziła 2 ankiety. Analizujšc odpowiedzi respondentów można pokusić się o prognozowanie zmian w przemyœle poligraficznym w najbliższych latach. Ľ Prawie 70% respondentów podało, że używa Internetu do prowadzenia biznesu oraz zwiększenia dochodów i zysków. Ponad 60% ankietowanych spodziewa się, że za 3 lata przynajmniej 20% zamówień na druk otrzymywanych będzie poprzez Sieć. Ľ Ponad 40% odpowiedziało, że może przewidzieć dzień, gdy więcej niż połowa ich dochodów pochodzić będzie nie z tradycyjnego drukowania, ale z zarzšdzania bazš danych. Ľ Prawie 50% respondentów używa Internetu do komunikowania się z projektantem i drukarniš, podczas gdy 69% stosuje go do porozumiewania się z klientami. Ponad 40% stosuje Internet do proofingu online, 49% do monitorowania zamówień i stadiów produkcji, 37% do przechowywania plików klientów. Ľ 96% ankietowanych spodziewa się, że druk cyfrowy Đ albo połšczenie druku cyfrowego z offsetowym Đ zastšpi tradycyjny druk offsetowy. Ľ Prawie 90% uważa, że cyfrowy druk kolorowy zwiększy zysk zakładu. Ľ Ponad 20% ankietowanych spodziewa się, że liczba zamówień na druk ze zmiennymi danymi wzroœnie dramatycznie w następnym roku, podczas gdy 67% stwierdziło, że wzroœnie bez podania precyzyjnych wskaŸników. Prawie 75% spodziewa się, że drukowanie zleceń zawierajšcych zmiennš treœć jest sposobem na wzrost zysków w przemyœle poligraficznym. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>