Druk na foliach i podłożach niewsiąkliwych
6 gru 2016 14:58

Jeszcze nie tak dawno drukowanie na podłożach o obniżonej wsiąkliwości lub foliach było dla wielu drukarń złem koniecznym. Obecnie jednak zmieniający się dynamicznie rynek produktów drukowanych powoduje, że tego typu podłoża stosuje się w drukarniach coraz częściej. Papiery matowe, metalizowane lub napylane aluminium, najróżniejsze rodzaje folii to dziś niemalże codzienność. Drukowanie na takich podłożach nastręcza jednak czasem problemów i wymaga większej uwagi. Podłoża te mają bowiem najczęściej bardzo zamkniętą strukturę powierzchni i nie posiadają porów, w które mogłyby wnikać płynne składniki farby. Farby stosowane do zadrukowywania takich powierzchni powinny posiadać w swojej recepturze specjalnie dobrane spoiwa, które zapewnią nadrukowanej warstwie farby utrwalanie się w znacznym stopniu lub wyłącznie oksydacyjnie. W przypadku drukowania na foliach wiązanie się farby z podłożem może być dodatkowo utrudnione przez znajdujące się na ich powierzchni środki rozdzielające, poślizgowe i zmiękczające. Podczas drukowania na podłożach o niskiej chłonności lub niechłonnych należy przestrzegać następujących zaleceń: n Wartość pH roztworu zwilżającego nie powinna być niższa niż 5, a jego podawanie minimalne. Korzystne jest drukowanie na maszynach z nawilżaniem alkoholowym, a do roztworu zwilżającego można stosować dodatek specjalnych płynnych suszek. n Do farby nie należy dodawać żadnych środków pomocniczych; wyjątek stanowi specjalna suszka wspomagająca suszenie farby od środka w masie. Ponieważ farby do drukowania na podłożach o niskiej wsiąkliwości schną intensywnie przez utlenianie, należy unikać dłuższych postojów maszyny. n W celu wspomożenia schnięcia oksydacyjnego należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. W miarę możliwości unikać wilgoci i zimnego powietrza w hali maszyn. Jeśli przenoszenie farby jest niewielkie, należy zastosować z boku formy dodatkowe powierzchnie pobierające farbę. n Podczas zadrukowywania folii istnieje niebezpieczeństwo sklejania się arkuszy w stosie, dlatego wykładanie powinno być możliwie płaskie. Wysokość stosu zależy od rodzaju stosowanej folii, nie powinna być jednak zbyt duża. n Należy drukować możliwie najcieńszą warstwą farby, a druki dobrze jest napylać, używając proszków o odpowiedniej ziarnistości. n Farby do drukowania na podłożach niechłonnych można stosować do druku na foliach acetatowych, papierach napylanych lub laminowanych aluminium, folii złotej, twardym PVC, papierach powlekanych metodą odlewu typu chromolux. Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje folii nadają się do druku offsetowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki producenta folii, dotyczące zalecanych do druku farb. Istotna jest informacja o możliwości stosowania farb z zawartością olejów mineralnych. Niektóre rodzaje folii wymagają stosowania farb nieposiadających w składzie recepturowym tego typu olejów. n Problematyczne może być zadrukowywanie folii z miękkiego PVC. Zawarty w nich środek zmiękczający utrudnia bowiem proces zasychania farby. Ponadto po pewnym cza- sie może występować zjawisko ponownego zmiękczania zaschniętej już warstwy farby. n Bardzo ważne jest właściwe napięcie powierzchniowe podłoża, które nie powinno być niższe niż 38 mN/m. Do szybkiego sprawdzania wartości napięcia stosuje się specjalne testery w formie pisaka. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>