Druk offsetowy z redukcją lub eliminacją izopropanolu – część II
28 lut 2019 09:51

Po wprowadzeniu cienkowarstwowych zespołów zwilżających w druku offsetowym stwierdzono, że używane w konwencjonalnych zespołach wodnych środki zwilżające, składające się głównie z wody i prostych dodatków, nie odpowiadają nowej konstrukcji.

Na co trzeba zwracać uwagę przy druku bez alkoholu?

Zmieniona charakterystyka przenoszenia Dodatki do środków zwilżających SUBSTIFIX®-AF i REDUFIX®-AF są zoptymalizowane w odniesieniu do zapewnienia czystego wydruku z płyt bez dodatków alkoholu. Aby jednak drukować bez brudzenia, konieczna jest wyższa niż przy alkoholu liczba obrotów duktora. Nie znaczy to jednak, że większa ilość środka zwilżającego przedostaje się na płytę. Zanurzone wałki (duktory) z uwagi na zmienioną charakterystykę transportu bez alkoholu muszą obracać się trochę szybciej, aby przenieść równą ilość środka zwilżającego.

Nadmierne emulgowanie

Farby, które zachowują się dobrze ze środkiem zwilżającym zawierającym alkohol pod względem drukowo-technicznym, mogą bez alkoholu wykazywać odmienną charakterystykę. Zachodzi w takich przypadkach niebezpieczeństwo nadmiernego emulgowania, szczególnie przy niskim nadawaniu farby. Konsekwencjami mogą być zjawisko tonowania, wahania gęstości i osadzanie się farby w zespole zwilżającym.

Środkiem zaradczym może być zmiana farby, która tworzyłaby stabilną relację ze środkiem zwilżającym. Ważne jest, aby drukować nieco powyżej granicy brudzenia. Podawanie niezbyt dużej ilości środka zwilżającego jest konieczne. W trudnych przypadkach można często osiągnąć poprawę przez dodanie 3-5 proc. alkoholu.

Cording, paskowanie

Przy wysokich obrotach maszyny może dochodzić do nieregularnego podziału środka zwilżającego na wałkach, co objawia się na wydruku w postaci delikatnych smug w kierunku drukowania. Występuje to szczególnie często przy zawartości alkoholu poniżej 5 proc. Powodem jest zmieniona dynamika przepływu środka zwilżającego o niskiej lepkości i małej zawartości alkoholu.

Poprawę można osiągnąć przez mocniejsze ustawienie wałków.

Zalecenia dla druku bez alkoholu

– Zespoły zwilżające 

Inaczej niż w USA, gdzie powszechniejsze jest nawilżanie bezpośrednie, w Europie przeważają zintegrowane zespoły zwilżające. Zasadniczo można drukować bez stosowania alkoholu na obu typach zespołów zwilżających. W przypadku zintegrowanego zwilżania szybciej osiągana jest równowaga farba/środek zwilżający i dlatego niebezpieczeństwo nadmiernego emulgowania jest wyższe.

– Wałki zwilżające

Korzystniejsze jest stosowanie wałków ceramicznych, ponieważ przyczyniają się one do prowadzenia cieńszej i równiejszej warstewki środka zwilżającego niż wałki chromowane i dzięki temu zapobiegają paskowaniu. Specjalne wałki nanoszące z hydrofilną mieszanką gumową poprawiają transport środka zwilżającego. Tak zmodyfikowane zespoły zwilżające są idealne do druku bez alkoholu. Nawet przy standardowych dodatkach do środków zwilżających ilość alkoholu może być zredukowana do 5 proc.

– Temperatura 

Temperatura środka zwilżającego powinna być możliwie niska, ale bez przekraczania punktu rosy. Najwłaściwsza wartość to 8-10°C (10-12°C poniżej temperatury w pomieszczeniu drukarni). Musi być zapewniony równomierny przepływ z kałamarza wodnego. W celu osiągnięcia stabilnego poziomu temperatury zaleca się bezwzględnie ustawienie temperatury rozcierania na poziomie około 28°C.

Dokładne skalibrowanie maszyny, szczególnie wałków zespołu zwilżającego, jest nieodzowne przy drukowaniu ze zredukowaną ilością alkoholu.

– Stała jakość wody

Jeśli jakość wody użytkowej podlega wahaniom, zaleca się przygotowanie wody poprzez osmozę, a następnie jej utwardzanie.

– Dokładne dozowanie

Ważne jest dokładne dozowanie dodatków środka zwilżającego i alkoholu. Wiele urządzeń starego typu nie jest w stanie utrzymać wystarczającej dokładności zawartości alkoholu na poziomie od 0 do 5 proc. Zaleca się uzupełnić stare instalacje o nowe urządzenia pomiarowe i dozujące (alcosmart, alcoprint).

– Farby 

Farby do druku bez alkoholu powinny wykazywać stabilną równowagę wodną. Nie wszystkie znane na rynku farby spełniają to kryterium. Niektóre farby, np. farby metaliczne ze względu na specjalne pigmentowanie nawet w przyszłości nie będą mogły być używane w druku bez alkoholu.

Jeżeli brakuje doświadczenia, zaleca się przy dokładnie skalibrowanej maszynie najpierw zredukować alkohol przy standardowym środku zwilżającym do poziomu 8-10 proc. i dopiero potem przy użyciu SUBSTIX AF lub REDUFIX AF próbować redukować zawartość alkoholu do 5 proc. Dopiero w trzecim etapie można stopniowo obniżać zawartość alkoholu w środku zwilżającym do 0 proc.

Perspektywy rozwoju 

Naszym celem badań w sektorze druku bezalkoholowego jest:

– Stabilizacja równowagi farba/środek zwilżający 

– Wydruk z tak małą ilością środka zwilżającego, jak to tylko możliwe

– Drukowanie z minimalną ilością „chemii” w dodatkach środków zwilżających

Dalsze badania będą prowadzone nie tylko nad dodatkami do środków zwilżających, ale również nad farbami.

Generalnie w krótkim czasie można zaoszczędzić dużo więcej stosowanego alkoholu izopropylowego i bezproblemowo drukować przy zawartości IPA 3-5 proc.

Docelowo zadaniem dla wszystkich drukarń jest druk z zerową zawartością izopropanolu.

Ważne dla końcowego wyniku w eliminacji alkoholu z offsetowej techniki drukowania jest przede wszystkim konsekwentne dążenie do celu wszystkich współpracowników drukarza. Podstawą są dokładne ustawienie maszyny i uważna praca. Tylko wtedy druk bez alkoholu z nowo opracowanymi dodatkami do środków zwilżających, farbami i zespołami zwilżającymi krok po kroku stanie się stabilną standardową techniką.

Przy zmienionym nieco stylu pracy będą możliwe równie wysoka jakość druku i bezpieczeństwo produkcji w tym zakresie, gdzie dzisiaj dodawanie choćby niewielkiej ilości alkoholu jest konieczne.

W przyszłości bowiem problem redukcji alkoholu nie ominie żadnego drukarza.

Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>