Drukarnia na największym statku œwiata
6 gru 2016 14:43

Queen Mary II, największy statek pasażerski œwiata, którego uroczystoœć wodowania z udziałem królowej Elżbiety II w roli matki chrzestnej odbyła się niedawno, zostanie wyposażony Đ poza wszelkimi udogodnieniami Đ także w drukarnię. Znajdš się w niej urzšdzenia prepress, maszyny drukujšce oraz urzšdzenia do obróbki po druku. Wszystko to ma działać w niecodziennych warunkach: nie doœć, że na statku, to jeszcze np. w pełni zimy, na œrodku Oceanu Atlantyckiego! Stwarza to oczywiœcie problemy, z jakimi tradycyjne drukarnie rzadko majš do czynienia. Wiadomo, że niezbędne będš specjalne systemy stabilizujšce i zespoły farbowe. Planowane jest zatrudnienie dwóch drukarzy, którzy będš drukować karty menu, programy i zestaw codziennych informacji. Będš oni mieli do dyspozycji urzšdzenia firmy Heidelberg: naœwietlarkę Quicksetter 300, 2-kolorowš maszynę Printmaster QM 46-2, krajarkę Polar 66 oraz zbieraczkę Quickfolder T 34. Heidelberg nie po raz pierwszy wyposaża pływajšcš drukarnię: od wielu lat sprzęt tej firmy pracuje na statku Queen Elisabeth II, eksploatowanym Đ podobnie jak Queen Mary II Đ przez linie Cunarda, do których należy jeszcze trzecia jednostka pod nazwš Caronia. Czwarty statek pasażerski tych linii, Queen Victoria, zostanie oddany do użytku w roku 2005. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ