Drukarnia Wydawnicza w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:42

1 marca w Krakowie miała miejsce uroczystoœć otwarcia nowej siedziby Drukarni Wydawniczej przy ul. Wrocławskiej 53. Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca jest jednš z najstarszych i najbardziej znanych polskich drukarń dziełowych Đ działa nieprzerwanie od 1870 roku. Od 1969 mieœciła się w specjalnie dla niej wybudowanej siedzibie o powierzchni 35 tys. m2 przy ul. Wadowickiej; liczba zatrudnionych na poczštku lat 70. wynosiła 1700 osób. Od wrzeœnia ub.r. właœcicielkš 100% akcji Drukarni Wydawniczej jest Dorota Hajdarowicz. Drukarnia wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej utworzonej przez prywatny fundusz Krakowskie Centrum Inwestycyjne SA. Zarzšd Drukarni tworzš: Jan Godłowski Đ prezes, Jacek Indyka Đ wiceprezes ds. handlowych oraz Krzysztof Kolber odpowiedzialny za sprawy produkcji. W ramach programu restrukturyzacyjnego dokonano restrukturyzacji zatrudnienia i kosztów, pozbyto się zbędnych nieruchomoœci oraz œrodków trwałych. Pod koniec roku 2001 Drukarnia Wydawnicza przeniosła się na ul. Wrocławskš, gdzie zajmuje powierzchnię 4200 m2; zatrudnienie wynosi obecnie 150 osób. Hale produkcyjne mieszczš się na parterze. W skład wyposażenia wchodzš m.in. maszyny offsetowe arkuszowe i zwojowe drukujšce w formatach B1 i B2, z których najnowoczeœniejszš, w pełni skomputeryzowanš jest 4-kolorowy Roland 304 HOB. Introligatornia jest przystosowana do wykonywania opraw zarówno broszurowych, jak i twardych, w których Drukarnia Wydawnicza się specjalizuje. Oprawy złożone sš wykonywane na najnowszej sterowanej komputerowo linii Compact 2041 Kolbusa. Produkcja DW to przede wszystkim ksišżki, ale także czasopisma, druki reklamowe, kalendarze, plakaty, etykiety, a nawet opakowania zadrukowywane technikš offsetowš. Do grona klientów Drukarni należš największe polskie wydawnictwa, m.in.: PIW, PWE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bertelsmann, Czytelnik, WSiP, Twój Styl . Wydawcy, a także przedstawiciele firm poligraficznych i handlowych współpracujšcych z Drukarniš Wydawniczš licznie przybyli na uroczystoœć otwarcia. Z zainteresowaniem oglšdano wystawę obrazujšcš 132 lata historii zakładu oraz ekspozycję wykonanych w Drukarni prac; wiele osób wpisywało się do księgi pamištkowej. Po krótkich wystšpieniach prezesów Godłowskiego i Indyki poœwięcenia nowej siedziby dokonał przedstawiciel metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, a wszyscy obecni wznieœli toast szampanem za dobry poczštek nowego etapu w dziejach zasłużonego dla polskiej poligrafii popularnego ăAnczycaÓ. Uroczystoœć zakończył bankiet w restauracji na Wzgórzu Wawelskim. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>